Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON702 Örgüt Kuramı II Zorunlu 1 2 7
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, Örgüt Kuramları kapsamında ele alınan temel paradigma ve yaklaşımların temel kavramlarını, katkılarını ve sınırlarını ortaya koymak ve öğrencilerin örgüt tasarımı ve yönetimine ilişkin anlayışlarının ve derin düşünebilme kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu derste, örgütsel başarının temel belirleyicileri ile örgütün yapısına ve işleyişine etki eden dış çevre faktörlerinin Örgüt Kuramları açısından analiz edilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. GÖKSEL ATAMAN BERK
Öğrenme Çıktıları
1 Örgüt tasarımına ilişkin problemleri tanımlayabilir, analiz edebilir ve çözüm üretebilir.
2 Örgüt kuramına ilişkin örnek olay çalışmaları ile analitik düşünebilme ve yazılı analiz yapabilme özelliklerini geliştirir.
3 Örgüt tasarımının temel boyutlarını tanımlayabilir ve söz konusu boyutların farklı durumlara uygunluğunu analiz edebilir.
4 Örgütsel amaç ve hedeflere ulaşabilmek için örgüt yapısının ne şekilde tasarlanması gerektiğini anlar.
5 Örgüt kuramına ilişkin temel kavramları ve modelleri, gerçek hayattaki yönetsel problemlere uygulayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Modern Sonrası Örgüt Teorilerine Giriş ve Temel Kavramlar
Modern Sonrası Örgüt Teorilerinin Ortaya Çıkış ve Gelişim Dinamikleri
Ekonomi Temelli Modern Sonrası Örgüt Teorileri
Sosyoloji Temelli Modern Sonrası Örgüt Teorileri
Modern Sonrası Örgüt Teorilerinde Mikro-Makro Teori Ayrımı
Örgütsel Strateji Yaklaşımı
İşlem Maliyeti Yaklaşımı
Vekalet Teorisi
Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı
Kurumsallık Teorileri
Modern Sonrası Örgüt Teorilerinin Bütüncül Perspektif İçinde Değerlendirilmesi
Modern Sonrası Örgüt Teorilerine Yöneltilen Eleştiriler
Örnek Olay Çalışması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Modern Sonrası Örgüt Teorilerine Giriş ve Temel Kavramlar
2 Modern Sonrası Örgüt Teorilerinin Ortaya Çıkış ve Gelişim Dinamikleri
3 Ekonomi Temelli Modern Sonrası Örgüt Teorileri
4 Sosyoloji Temelli Modern Sonrası Örgüt Teorileri
5 Modern Sonrası Örgüt Teorilerinde Mikro-Makro Teori Ayrımı
6 Örgütsel Strateji Yaklaşımı
7 İşlem Maliyeti Yaklaşımı
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Vekalet Teorisi
11 Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı
12 Örgütsel Ekoloji Yaklaşımı
13 Kurumsallık Teorileri
14 Modern Sonrası Örgüt Teorilerinin Bütüncül Perspektif İçinde Değerlendirilmesi
15 Modern Sonrası Örgüt Teorilerine Yöneltilen Eleştiriler
16 Örnek Olay Çalışması
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Daniel A. Wren,The History of Management Thought, 5th Edition, John Wiley &Sons, U.S.A, 2005.
Gareth R. Jones, Organizational Theory Text and Cases,3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2001
Göksel ATAMAN, İşletme Yönetimi: Temel Kavramlar Yeni Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2002.
John McAuley, Joanne Duberley, Phil Johnson, Organization Theory Challenges and Perspectives, Pearson Education, England, 2007.
Mary Jo Hatch, Ann L. Cuncliffe, Organization Theory:Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 2.Edit. Oxford University Press, New York, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Konu anlatımı
Örnek Olay ve Tartışmalar
Sınav
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 16 64
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Ev Ödevi 1 28 28
Toplam 10 100 176
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12333332011200000
ÖÇ 22223333011300000
ÖÇ 33223333020000000
ÖÇ 41333332012300000
ÖÇ 52333332021200000

^