Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON700 Seminer Zorunlu 1 2 3
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilerin, bilimsel araştırma yöntemini alanda uygulamalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. EMİNE SERRA YURTKORU
Öğrenme Çıktıları
1 Bilimsel makale yazma becerisini kazanır
2 Veri analizi yapar
3 Değişkenleri ölçmek için uygun ölçekler geliştirir
4 Bilimsel araştırma adımlarını uygular
5 Araştırma sorusu ve teorik çerçeve kurar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Ders sırasında öğrenciler ilgi alanlarına uygun bir araştırma sorusu üzerine teorik çerçeveye oturtulmuş, ilgili değişkenleri ve aralarındaki ilişkiyi belirten bir araştırma teklifi hazırlayacak, ölçek oluşturarak veri toplayacak ve analizini yapıp araştırma raporu hazırlayacaklardır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Araştırma Yöntemlerine Giriş ve Bilimsel Araştırma
2 Araştırma Süreci
3 Araştırma Tasarımı
4 Değişkenlerin Ölçümü ve Veri Toplama Yöntemleri
5 Literatür Tarama Yoluyla Teorik Çerçeve ve Hipotez Oluşturma
6 Ölçek oluşturma
7 Veri toplama
8 Veri toplama
9 Veri analizi
10 Veri analizi
11 Bilimsel Yazım Kuralları - Rapor Bölümleri
12 Bilimsel Yazım Kuralları - Referans Verme
13 Bilimsel Yazım Kuralları - Bulguların Gösterimi
14 bulguların ve tartışma bölümlerinin yazımı
15 Bilimsel Makale Yazımı
16 Bilimsel Makale Yazımı
17 Araştırma Sonuçlarının Paylaşımı - Sunum
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları
Araştırma konusu üzerine yazılmış bilimsel makaleler, raporlar ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Tüm araştırma sürecinin uygulanması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Proje Savunması00
Toplam0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 2 14 28
Proje 1 40 40
Alan Çalışması 1 10 10
Toplam 4 64 78
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11111200000000000
ÖÇ 21111200000000000
ÖÇ 31111000000000000
ÖÇ 40220000000000000
ÖÇ 50000100000000000

^