Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme - Yönetim ve Organizasyon
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YON712 Stratejik Yönetim Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
Stratejik yönetim anlayışının ortaya çıktığı döneme kadarki klasik planlama anlayışı ile sonrasındaki gelişmeleri ortaya çıkış koşullarına bağlı olarak ayrıştırmak ve bu iki ayrı dönemde yönetim olgusunda nelerin nasıl ele alındığını açıklamak ve başlıca anlayışların örgütsel yaşama tercümelerini yaparak kullanılan modelleri tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 İşletmelerin dış çevre analizlerini gerçekleştirerek mevcut tehdit ve fırsatları tespit etme konusunda bilgi sahibi olur.
2 Bir işletmede yönetim eyleminin stratejik bir şekilde ele alınması için izlenmesi gereken adımları bilir.
3 Stratejik yönetim düşüncesinin tarihsel süreç içindeki evrimine hakim olur.
4 Vizyon ve misyon ifadelerinin ne anlama geldiğini ve stratejik yönetim açısından taşıdığı önemi bilir.
5 Bir işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini ilgili teknikler yardımıyla nasıl inceleyeceği konusunda bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Stratejik Yönetimin temel kavramları
Stratejik Yönetimin Ortaya Çıkış Koşulları ve Evrimleşme sürecinde başlıca aşamalar
Stratejik Yönetime katkıda bulunan okullar ve bunların gruplaştırma çalışmaları
Dış Çevre Analizi
İç Yapı Analizi
Genel Rekabet Stratejileri
Özgün Stratejiler
Değişmeme, Bütünleşme, Farklılaşma Stratejileri
Telafi Stratejileri
İşbirliği ve Giriş Stratejileri ve Portföy Analizi
Kontrol, Örgüt Yapısı ve Değerlendirme Süreçleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Stratejik yönetimin temel kavramları
2 Stratejik yönetimin ortaya çıkış koşulları ve evrimleşme sürecinde başlıca aşamalar
3 Stratejik yönetim okulları
4 Genel çevre analizi
5 Yakın çevre analizi
6 İç yapı analizi
7 Genel rekabet sratejileri
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Genel rekabet stratejileri
11 Özgün stratejiler
12 Değişmeme, bütünleşme stratejileri
13 Çeşitlendirme Stratejileri
14 Telafi stratejileri
15 İşbirliği ve giriş stratejileri ve portföy analizi
16 Kontrol, örgüt yapısı ve değerlendirme süreçleri
17 Çalışma Haftası
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İşletmelerde Stratejik Yönetim, Hayri Ülgen, Kadri Mirze, Literatür Yayınevi
On stratejik Yönetim Okulu, Fulya Sarvan, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2003
Rekabet Stratejisi, Michael Porter, Çe:Gülen Ulubilgen, İstanbul, 2000
Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Erol Eren, Beta Yayınevi, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Soru-cevap, anlatım, araştırmaya yönelik ödevler.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Toplam40
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı160
Toplam60
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 26 26
Ev Ödevi 1 9 9
Toplam 8 79 121
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12323311121200000
ÖÇ 22222232111100000
ÖÇ 32111121121200000
ÖÇ 42322232121200000
ÖÇ 52333312121200000

^