Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO703 Institutions Politiques Conparees Zorunlu 1 1 9
Dersin Amacı
Çeşitli siyasi sistemleri tanıtmak ve karşılaştırmalı analizlerini yapmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ASLI EGE
Öğrenme Çıktıları
1 Siyasi sistemlerin arasındaki bağlantıyı araştırır
2 Siyasi sistemleri doğuran sebepleri araştırır.
3 Siyasi sistemler üzerinde bir araştırma planlar.
4 Hangi siyasi sistemin günümüzde daha geçerli olduğunu gösterir.
5 Çeşitli siyasi sistemlerin eksik yönlerini tartışır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Başkanlık ve yarı başkanlı sistemleri ve parlamenter rejimler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Amerikan başkanlık rejimi: Kongre
2 Amerikan başkanlık rejimi: Başkan
3 Amerikan başkanlık rejimi: Siyasi partiler
4 İngiliz parlemanter rejimi: Yürütme
5 İngiliz parlemanter rejimi: Yasama
6 İngiliz parlemanter rejimi: Çift partili sistem
7 Fransız siyasi rejimi: Yürütme (Cumhurbaşkanı)
8 Ara Sınav
9 Fransız siyasi rejimi: Yürütme (Hükümet)
10 Fransız siyasi rejimi: Parlamento
11 Türk rejimi: Yasama (Parlamento)
12 Türk rejimi: Milletvekillerinin hukuki statüsü
13 Türk rejimi: Parlamentonun çalışma düzeni
14 Türk rejimi: Parlamentonun yetkileri
15 Türk rejimi: Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu
16 Çalışma haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Le Mong Nguyrn, Les systemes politiques démocratiques, Paris: ed. S.T.H., 1989.
Les systemes politiques du Tiers Monde: classification et evaluation (1960 - 1980), Paris: Presses universitaires de France, 1988.
Patrice Gelard, Les systemes politiques des Etats socialistes, Paris: Cujas, 1975.
Yves Guchet (dir.), Les systemes politiques de l'Union européenne, Paris: A. Collin, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu, ödev sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ödev Sunma150
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 4 56
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 4 56
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Ev Ödevi 1 20 20
Araştırma Sunumu 2 3 6
Toplam 47 74 220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10121221311000000
ÖÇ 20112221211000000
ÖÇ 30020111111000000
ÖÇ 40020221111000000
ÖÇ 50222300232200000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^