Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO710 Problemes Contemporaines du Droit Intern Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Güncel hukuki sorunları izleyebilmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. ÜMİT ARAT ATAMTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 Uluslararası hukukta karşılaştırmalı çözümleme tekniklerini geliştirir.
2 Uluslararası hukuk alanındaki uyuşmazlıkları çözümler.
3 Uluslararası hukuk sorunlarını inceler.
4 Uluslararası hukukun tartışmalarına hakim olur.
5 Uluslararası hukuku tanımlar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uluslararası hukukun temel kavramları, sorunları ve uyuşmazlıkların çözülmesi. Karşılaştırmalı çözümleme teknikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş
2 Yöntem
3 Çağdaş uluslararsı hukuk sorunları
4 Genel sorunlar
5 Genel sorunlar
6 Genel sorunlar
7 Genel sorunlar
8 Genel sorunlar
9 Arasınav
10 Örneklemeler
11 Örneklemeler
12 Örneklemeler
13 Genel değerlendirme
14 Genel değerlendirme
15 Genel değerlendirme
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gilles Cuniberti, Grands systèmes de droit contemporains, Paris, LGDJ, 2011, 510 p.
Patrick Daillier, Droit International Public, Paris, LGDJ, 2009, 1708 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu, proje ve ödev sunumları
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje130
Ödev Sunma130
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 3 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 3 42
Ara Sınav Hazırlık 1 5 5
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Proje 1 10 10
Araştırma Sunumu 1 3 3
Toplam 46 32 149
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10121222233221300
ÖÇ 22111222233221100
ÖÇ 30112322333211300
ÖÇ 40111333333111300
ÖÇ 50011333333311300
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^