Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO701 Economie Politique Zorunlu 1 1 9
Dersin Amacı
Bugünü 18.yüzyıldan ve ekonomi politiğin perspektifinden anlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. METİN SARFATİ
Öğrenme Çıktıları
1 Öğrencilerin Türkiye’nin tarihi, sosyal, siyasi, kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlayabilmesi
2 Küreselleşmenin işletici kurumları olan Dünya Bankası, IMF ve Dünya Ticaret Örgütü’nün işlevlerinin incelenmesi.
3 Küreselleşme ile ulus-devlet arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
4 Kapitalizmin ve onun günümüzde ulaşmış olduğu evre olarak küreselleşmenin işleyiş mekanizmalarının incelenmesi.
5 Felsefe ve ekonomi politik alanlarında düşünce yürütmek ve akademik çalışmalar yapmaya yönelmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ekonomi politiğin bir felsefe ve bilim olarak belirişi ve anlamı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 İktisat metodolojisi nedir?
2 İktisat metodolojisine giriş
3 Felsefenin anlamı
4 Toplumsal felsefenin anlamı
5 İktisadi düşüncenin anlamı
6 Ekonomi politik ve felsefe
7 Ekonomi politik ve toplum
8 Birey ve ekonomi politik
9 Öncü iktisatçılar
10 Smith ve ekonomi politik
11 Condorcet
12 Marx
13 Marx ve ekonomi politik
14 Smith-Marx ve ekonomi politik
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
La richesse des nations I : Smith
La richesse des nations II: Smith
LE capital : Marx
Ekonomi politiğin eleştirisine katkı : Marx
Etik : Aristo
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 5 70
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Toplam 44 53 222
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11132303100330300
ÖÇ 20233230202002200
ÖÇ 30022032113132000
ÖÇ 40013323000000100
ÖÇ 52230001323000000

^