Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO704 Etude Appliquee en Sociologie Politique Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
siyaset ve sosyoloji kuramlarını alan araştırmaları ile birlikte öğrenmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. AYŞEGÜL YARAMAN
Öğrenme Çıktıları
1 Dünyaya ve topluma sorumlu birey duyarlılığı kazanma
2 Kendini ve toplumu tanıma
3 Kendini geliştirme ve ifade edebilme
4 Kuram-eylem ilişkisinin kurulması, analitik ve diyalektik düşüncenin geliştirilmesi
5 Siyaset Bilimi diline hakim olma, siyasal olguları analiz edebilme yeteneği kazanma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Siyaset sosyolojisi kuramları, alan araştırması yapmanın teorik ve pratik yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Öğrencilerin geldikleri lisans programını da gözönüne alarak onların birikimine ve gündeme göre her yıl değişen bir konunun seçimi
2 Seçilen konuyla ilgili teorik bilgilerin hatırlanması
3 Seçilen konuyla ilgili teorik bilgilerin derinleştirilmesi
4 Konuyla ilgili araştırma tekniğinin saptanması
5 Saptanan araştırma tekniği ile ilgili teorik bilgi
6 Seçilen araştırma tekniğinin alanla ilişkilendirilmesi
7 Alan araştırması. Kontrol çalışması
8 Vize sınavı
9 Alan araştırması: Uygulama
10 Alan araştırması: Uygulama
11 Alan araştırması: Uygulama
12 Alan araştırması: Uygulama
13 Alandan elde edilen verilerin istatistiki değerlendirilmesi
14 Teoriler ışığında araştırma sonuçlarının yorumlanması
15 Genel Değerlendirme
16 Çalışma Haftası
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Grawitz, M. Methodes des Sciences Sociales, Dalloz, Paris, 1993.
Kırcaali İftar, G ve Tekin, E. Tek Denekli Araştırma Yöntemleri, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, 1997.
Kümbetoğlu, B. Sosyolojide ve Psikolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma, Bağlam, İstanbul, 2005.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu, proje sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav160
Proje140
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı150
Proje Savunması150
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 14 14
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Proje 1 30 30
Araştırma Sunumu 1 3 3
Toplam 46 67 145
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13333333300000300
ÖÇ 23333333300000300
ÖÇ 33332333300000300
ÖÇ 42333333300000300
ÖÇ 53333333300000300
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^