Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO705 Pensees Politiques Contemporaines Zorunlu 1 1 9
Dersin Amacı
Çağdaş siyasal kuramların güncel sorunlarını tartışmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ALİ VAHİT TURHAN
Öğrenme Çıktıları
1
2 Franszı Siyasi Düşünce Kuramı Üzerinde Uzmanlaşma
3 Çağdaş Siyasi Düşünce Kuramlarını Sosyal Bilimler'de Kullanma
4 Çağdaş siyasi metinleri okuma ve inceleme
5 Çağdaş siyasi kavramlar ve kuramlara hakim olmak
6 Çağdaş Siyasi düşünürleri ve çağdaş siyasal düşünceye katkılarını tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders çağdaş siyasal kuramın güncel sorularını inceler: Bireysel haklarla toplumsal adaleti nasıl bağdaştırabiliriz? Birey, devlet ve toplum ilişkileri nasıl olmalıdır? Modern demokrasilerin içinde bulundukları sıkıntı ve meşruiyet sorununa nasıl yaklaşılmalıdır?
Çağdaş siyasal düşünceyi siyasal özgürlük ve toplumsal adalet ekseninde yeniden düşünmek.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Özgürlüğün iki şekli
2 Özgürlüğe bireyci yaklaşım
3 Özgürlüğe toplulukçu yaklaşım
4 Özgürlüğün iki şeklinin eklemlenmesi
5 Liberalizm ve günümüzdeki eleştirisi
6 John Rawls ve liberal adalet kuramı
7 Adalet kuramının arka plan
8 Ara sınav
9 Yöntem: orijinal durum
10 Adaletin iki ilkesi
11 Siyasal bir görüş olarak adalet
12 Liberalizmin sınırları
13 Michael Sandel ve deontolojik liberalizm
14 Liberal ahlaki öznenin tutarsızlığı
15 Prosedürcü cumhuriyetin başarısızlığı
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Jean-Marc Ferry, Justine Lacroix, La pensée politique contemporaine, Bruxelles, Bruylant, 2000.

Nicolas Tenzer, Pour une nouvelle philosophie politique, Paris, PUF, 2007.

Jean-Marie Donegani, Marc Sadoun, Qu'est-ce que la politique?, Paris, Gallimard, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 25 1 25
Proje 50 3 150
Araştırma Sunumu 25 2 50
Toplam 100 6 225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12111113133000100
ÖÇ 22311111133000100
ÖÇ 33032212230000200
ÖÇ 42111113133000200
ÖÇ 52111113133000200
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^