Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO708 Politique Comparee Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Siyaset Biliminde karşılaştırmalı yaklaşım ve siyasal sistem incelemeleri.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. DENİZ VARDAR
Öğrenme Çıktıları
1 Siyasal rejim kırılmalarını karşılaştırır.
2 Siyasal rejimlerin pekişmesinin arkasında yatan siyasal ve toplumsal dinamikleri kavrar.
3 Karşılaştırmalı yöntemi uygulayarak örnek olaylar çerçevesinde düşünür.
4 Liberal demokrasiye geçiş/sağlamlaşma süreçlerini karşılaştırır.
5 Karşılaştırmalı siyaset yöntemi öğrenir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders karşılaştırmalı yöntemi merkeze alarak farklı siyasal sistemlerin ortaya çıkmasını sağlayan siyasal, ekonomik ve toplumsal değişkenleri inceler. Bunu yaparken her toplumun kendi özgün durumunu anlamaya çalışarak modern devletin doğuşundaki farklı izlekleri analiz eder. Liberal demokrasi, otoriter ve totaliter rejimleri karşılaştırarak rejim kırılmalarının arkasındaki toplumsal ve siyasal dinamikleri tartışır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş
2 Sunuş
3 Karşılaştırmalı yöntem
4 Gelişmeci - kültürcü yöntemler
5 Modern devletin doğuşu
6 Liberal demokrasi
7 Otoriter - totaliter rejimlerin karşılaştırılması
8 ara sınav
9 Demokrasiye geçiş süreçlerinin analizi
10 Türkiye örneğinin incelenmesi
11 Öğrenci sunuşları
12 Öğrenci sunuşları
13 Öğrenci sunuşları
14 Öğrenci sunuşları
15 sentez
16 çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Juan Linz, Régimes totalitaires et autoritaires, Puf, Paris, 2006 Bertrand Badie, Guy Hermet, Politique Comparée, Dalloz-Sirey, Paris, 2001
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu, proje sunumu, ödev sunma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav140
Proje140
Ödev Sunma120
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 20 20
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Proje 1 20 20
Araştırma Sunumu 1 2 2
Toplam 46 68 146
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11322332300000100
ÖÇ 21322332300000100
ÖÇ 31322332300000100
ÖÇ 41322332300000100
ÖÇ 51322332300000100
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^