Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO702 Democratie et Representation Politique Zorunlu 1 2 6
Dersin Amacı
Demokrasilerde siyasal temsil sorununun tartışılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ALİ VAHİT TURHAN
Öğrenme Çıktıları
1 Fransız Siyasal Kurumları üzerinde uzmanlaşma
2 Türk Siyasal Kurumları üzerinde uzmanlaşma
3 Çağdaş siyasi metinleri okuma ve inceleme
4 Çağdaş siyasi kavramlar ve kuramlara hakim olmak
5 Çağdaş Siyasi düşünürleri ve çağdaş siyasal düşünceye katkılarını tanıma
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halkın doğrudan karar almasının sağlanmadığı bir sistemde demokratik bir siyasal temsilden söz edilebilirmi? Modern temsili demokrasilerde demokrasiyi ve halk egemenliğini yeniden düşünmek. Çağdaş siyaset kuramında temsil kavramının değişik anlamlarının kavramsal çözümlenmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Demokrasi ve temsil
2 Temsil kuramları
3 Betimleyici temsil
4 Sembolik temsil
5 Demokratik kuramda temsil
6 Doğrudan demokrasi ve temsili demokrasi
7 Delege yada temsilci
8 Ara sınav
9 Cumhuriyet yada demokratik aristokrasi
10 Cumhuriyetçi gelenekte kurra ve seçim
11 Temsilcilerin özerkliği
12 Meslek olarak siyaset
13 Temsili hükümetin ilkeleri
14 Cumhuriyetçi demokrasi yada demokratik cumhuriyet
15 Halk egemenliği ve demokrasiyi yeniden düşünmek
16 Çalışma haftası
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Daniel Gaxie, La démocratie représentative, Paris, Montchrestien, 2000. -Bernand Manin, Principes du gouvernement représentatif, Paris, Flammarion, 1996. -Nadia Urbinati, Representative Democracy, Chicago, University of Chicago Press, 2006.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders sunumu
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 25 3 75
Proje 50 1 50
Araştırma Sunumu 25 1 25
Toplam 100 5 150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12111113133000100
ÖÇ 22311111133000100
ÖÇ 33032212230000200
ÖÇ 42111113133000100
ÖÇ 52111113133000100
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^