Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Yönetimi - Siyaset ve Sosyal Bilimler (Fransızca)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
SCPO700 Seminer Zorunlu 1 1 3
Dersin Amacı
Öğrencilere Sosyal Bilimler'deki farklı araştırma yöntemlerini tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ALİ VAHİT TURHAN
Öğrenme Çıktıları
1 Sunum yapma yeteneği kazanmak
2 Araştırma projesi yazmak
3 Bilimsel tartşmalara katılma becerisi
4 Özgün ve kişisel çalışmalar hazırlamak
5 Sosyal bilimlerde yönteme hakim olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Araştırma projesi yazımı için yöntem ve sorunsal belirleme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bir araştırma konusunun seçimi
2 Problematik ve hipotezlerin oluşturulması
3 Temel kaynakçanın hazırlanması
4 Belirli bir konuyla ilgili literatürün incelenmesi
5 Arşivler
6 Basın
7 Tanıklık
8 Ara Sınav
9 Saha çalışması
10 Araştıma projesi yazmak
11 Plan
12 Öğrenci sunumları
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
15 Öğrenci sunumları
16 Öğrenci sunumları
17 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
BEAUD Michel, GRAVIER Magali, DE TOLEDO Alain, L'Art de la thèse, La Découverte, 2006, 202 p.
QUIVY Raymond, VAN CAMPENHOUDT Luc, Manuel de recherche en Sciences sociales, Dunod, 2006, 256 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders anlatımı, öğrenci sunumu.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri0
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 25 1 25
Proje 25 2 50
Toplam 50 3 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12211112113000100
ÖÇ 22211112113000100
ÖÇ 32211112113000100
ÖÇ 42211112113000100
ÖÇ 52211112113000100
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^