Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HUKK711 Yasaların Anayasaya Uygunluğu Işığında Anayasal Yorum I Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Anayasa Mahkemelerinin yorum yöntemleri ışığında mukayeseli bir biçimde karşılaştırılması
Öğrenme Çıktıları
1 Türkiye Anayasa Mahkemesini yorum yöntemlerinin hukukun üstünlüğü idealine katkılarını anlar
2 Türkiye Anayasa Mahkemesinin kuruluşunu ve oluşumunu bilir.
3 Anayasa yargısı ve hukuk devleti arasındaki bağı kurar
4 Klasik yorum yöntemlerinin neler olduğunu bilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yasaların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetiminin yöntemlerinin belirlenmesi. Bu amaç doğrultusunda klasik yorum yöntemleri incelenecektir. Yorum yöntemlerinin Roma Hukukundan günümüze değin oluşan evriminden bahsedilecektir. Bu veriler ışığında anayasa hukukuna özgü yorum ilkeleri incelenerek Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin yorum yöntemleri somut veriler ekseninde değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Yorumun kavramının anlamı ve amacı
2 Yorumlama ve anlama ilişkisi
3 Klasik yorum yöntemleri
4 Deyimsel yorum
5 Tarihsel yorum
6 Amaçsal Yorum
7 Sistematik yorum
8 Hukuk devleti ve anayasa yargısı ilişkisi
9 Hukuk toplumunun oluşumunda temel hak ve özgürlüklerin yapıcı etkisi
10 Anayasa hukukuna ilişkin yorum ilkeleri
11 Anayasanın bir bütün olarak yorumlanması ilkesi
12 Türkiye Anayasa Mahkemesinin yapısal sorunları
13 Türkiye Anayasalarındaki değişimler ve bu değişimlerin Anayasa Mahkemesi kararlarına etkisi
14 Demokratik meşruluğun işlevsel anlamı
15 Türkiye Anayasa Mahkemesinin kararlarının iç tutarlılığı sorunu
16 Değerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bertil Emrah Oder, Anayasa Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta, İstanbul 2010.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 25 50
Uygulama/Pratik 2 25 50
Toplam 4 50 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12023002233000000
ÖÇ 21023003223000000
ÖÇ 32033002233000000
ÖÇ 41033001322000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000

^