Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat Politikası
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
IKTP711 Ekonomik Öngörü Zorunlu 1 1 4
Dersin Amacı
Ekonomik Göstergelerle Türkiye Ekonomisi Analizi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. NADİR EROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1 Ekonomik ve finansal verilerdeki gelişmeleri bilimsel bir perspektifte değerlendirebilir.
2 Ekonomik ve finansal verileri kullanarak ekonomik tahmin yapabilirler.
3 Sağlanan verileri yorumlayabilir.
4 Para ve finans piyasalarının göstergelerini takip edebilir.
5 Öğrenciler ekonomik ve finansal değişkenlerin anlamlarını inceler.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel ekonomik göstergelerle Türkiye Ekonomisi Analizinin yapıldığı bu derste, milli gelir hesapları, fiyat endeksleri, kalkınma göstergeleri, istihdam göstergeleri, ödemeler dengesi, para ve kredi göstergeleri, merkez bankası bilançosu ele alınmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş ve ders içeriği
2 Milli Gelir Hesapları I (Üretim,Harcamalar ve Gelir)
3 Milli Gelir Hesapları II (Trendler ve Büyümenin Yönü)
4 İnternet Kaynaklarından Ekonomik Göstergelere Nasıl Ulaşılır? (Uygulamalı)
5 Nüfus,İstihdam ve işsizlik Göstergeleri
6 Fiyatlar ve Endeksler
7 Göstergelerin Yorumlanması
8 Sınav Haftası
9 Bütçe ve Kamu Finansmanı I (Bütçeyi okumak)
10 Bütçe ve Kamu Finansmanı (Kamu finansmanı takibi)
11 Merkez Bankası Bilançosu
12 Parasal Gösterglerin Anlamı
13 Para ve Sermaye Piyasası Göstergeleri (Mevduat ve Kredi Değişimleri)
14 Ödemeler Dengesi ve Yabancı Sermaye
15 Genel Değerlendirme ve Sonuç
16 Sınav Hazırlık Haftası
17 Sınav Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Göstergelerle Ekonomik Durumun İzlenmesi", Müfit Akyüz, Marmara Üniversitesi Yayın No: 570, 1995
"Guide to Economic Indicators: Making Sense of Economics", The Economist, Profile Books, 1997
"Hazine", Mahfi Eğilmiz, Creative Yayıncılık, 2001
"Ödemeler Dengesi Yazıları", Asaf Savaş Akad, http://akat.bilgi.edu.tr/others/0408-disacik-2.pdf
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Soru Cevap
İnteraktif Katılım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Araştırma Sunumu 1 12 12
Diğer 1 8 8
Toplam 46 48 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12321222211000000
ÖÇ 21233332211000000
ÖÇ 32233323221000000
ÖÇ 41123233332000000
ÖÇ 51111122333000000

^