Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat - İktisat Politikası
Öğrenme Çıktıları
1 Para piyasası gelişmelerini bilimsel bir perspektif ile değerlendirebilir
2 Para piyasası göstergelerini takip edebilir
3 Para politikasının ülke ekonomisi üzerine etkilerini inceler
4 Para ve sermaye piyasalarını bir biri ile karşılaştırır
5 Öğrenciler merkez bankasının bilanço yapısını inceler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Para Arzı İle ilgili Teorik Yaklaşımlar
2 Bankaların Kaydi Para Yaratma Süreci
3 Para Politikası Uygulamalarındaki Son Gelişmeler, Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Tartışmaları
4 Parasal Taban ve Fon Akış Modeli
5 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Ayrıntılı Bilanço Kalemlerinin Yapısı
6 Bilançoda 2001 Yılından İtibaren Yapılan Düzenlemeler
7 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilanço Kalemlerini Etkileyen İşlemler
8 Sınav Haftası
9 Bilançodan Türetilen Tablolar (Analittik Bilanço, Varlık/Yükümlülük Tablosu, Stand-By Bilançosu
10 Varlık/Yükümlülük Tablosundan Para Arzı Tanımlarına Geçiş
11 Rasyolarla Değerlendirme
12 Türkiye'de ve Dünyada Para ve Döviz Piyasaları
13 1990 Yılından Günümüze Para Politikaları Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bilançosu
14 Bilanço ile Parasal Büyüklükler Arasındaki İlişkilerin 1990 Yılından Günümüze Değerlendirilmesi
15 Sonuç ve Genel Değerlendirme
16 Sınav Haftası
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 12 12
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Araştırma Sunumu 1 8 8
Diğer 1 9 9
Toplam 46 47 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11111112332000000
ÖÇ 21111223333000000
ÖÇ 31222233221000000
ÖÇ 41233232111000000
ÖÇ 51123321111000000

^