Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FDB731 Sosyal Bilimler Metodolojisi Zorunlu 1 1 5
Dersin Amacı
Genelde Sosyal Bilimler özelde Din Sosyolojisinin araştırma metot ve tekniklerini öğreterek yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırma yapma yeteği kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZEKİ ARSLANTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 Sosyal bilimler için uygulamalı çalışmaların, toplumu tanıma konusunda sağlayacağı katkının önemini kavratmak
2 Uygulamalı araştırmalar yaptırmak suretiyle metot ve teknik konusunda beceri kazandırmak
3 Sosyal bilimler için uygulamalı çalışmaların, toplumu tanıma konusunda sağlayacağı katkının önemini kavratmak
4 Uygulamalı araştırmalar yaptırmak suretiyle metot ve teknik konusunda beceri kazandırmak
5 Sosyal bilimlerde kullanılan metot ve teknikleri tanıtmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilim ve Araştırma Bilimsel Bilginin Nitelikleri Bilimlerin Sınıflandırılması ve Sosyal Bilimler Metod ve Metodoloji Sosyal Varlık Alanı Determinasyon İlkeleri Genel Metotlar Özel Metotlar Dokümantasyon Metot ve Teknikleri Fişleme Tekniği ve Dökumantasyon Metodu Sosyal Araştırmalarda Deney Deneyleme Modelleri ve Küçük Grup Deneyleri Sosyal Bilimlerde Tarama Modeli Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilim ve Araştırma
2 Bilimsel Bilginin Nitelikleri
3 Bilimlerin Sınıflandırılması ve Sosyal Bilimler
4 Metod ve Metodoloji
5 Sosyal Varlık Alanı Determinasyon İlkeleri
6 Genel Metotlar
7 Özel Metotlar
8 Dokümantasyon Metot ve Teknikleri
9 Ara sınavlar
10 Fişleme Tekniği ve Dökumantasyon Metodu
11 Sosyal Araştırmalarda Deney
12 Deneyleme Modelleri ve Küçük Grup Deneyleri
13 Sosyal Bilimlerde Tarama Modeli
14 Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme
15 Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma
16 Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma II
17 Genel Değerlendirme
18 Yıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2004. Ayhan Ural-İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara 2005. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara 2005. Orhan Türkdoğan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, İstanbul 2002. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin hoca tarafından sunumu ve sonrası problem tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Diğer 1 50 50
Toplam 5 108 122
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12312333312000000
ÖÇ 23333333321000000
ÖÇ 31321133312000000
ÖÇ 42233111332000000
ÖÇ 53233333133000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^