Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FDB736 Türk Din Sosyolojisi Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Bu derste Türk din sosyolojisinin imkan ve sorunlarının tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ZEKİ ARSLANTÜRK
Öğrenme Çıktıları
1 din sosyologlarını tanıtmak
2 dinin aldığı yeni biçimleri tartışmak
3 Öncü Türk din sosyologlarını tanıtmak
4 Moderleşme sürecinde dinin aldığı yeni biçimleri temel teorik yaklaşımlardan hareketle tartışmak
5 Türk din sosyolojisinin imkan ve sorunlarına giriş yapmak, konuyla ilgili kuramsal yaklaşımları vermek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Genel sosyoloji-özel sosyoloji ilişkisi Neden Türk din sosyolojisi: Türk Din Sosyolojisinin Temelleri Toplum gerçekliği ve Türk toplumu Türk toplumunu farklı kılan özellikler Türklerin dini gelişimi ve toplumsal yapısına etkileri İslam ve Türk toplumu Günümüz Türk toplulukları ve dini problemleri Osmanlı Türk toplum yapısı Türk din sosyolojisi yöntem sorunları Türkiye'de din toplum ilişkisi araştırmaları Öğrenci Sunumları Öğrenci Sunumları Öğrenci Sunumları Genel Değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Genel sosyoloji-özel sosyoloji ilişkisi
2 Neden Türk din sosyolojisi: Türk Din Sosyolojisinin Temelleri
3 Toplum gerçekliği ve Türk toplumu
4 Türk toplumunu farklı kılan özellikler
5 Türklerin dini gelişimi ve toplumsal yapısına etkileri
6 İslam ve Türk toplumu
7 Günümüz Türk toplulukları ve dini problemleri
8 Osmanlı Türk toplum yapısı
9 Ara Sınavlar
10 Türk din sosyolojisi yöntem sorunları
11 Türk din sosyolojisi yöntem sorunları II
12 Türkiye'de din toplum ilişkisi araştırmaları
13 Türkiye'de din toplum ilişkisi araştırmaları II
14 Türkiye'de din toplum ilişkisi araştırmaları
15 Türkiye'de din toplum ilişkisi araştırmaları II
16 Türkiye'de din toplum ilişkisi araştırmaları III
17 Genel Değerlendirme
18 Yıl Sonu Sınavları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Fazlı Arabacı, Türk Din Sosyolojisi, Ankara 2006. Orhan Türkdoğan, Türk Toplum Yapısı, İstanbul 2005. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, İstanbul 2001. Nihat Nirun, Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Ankara 1991. Z. Fahri Fındıkoğlu, İçtimaiyat, İstanbul 1947
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin hoca tarafından sunumu ve sonrası problem tartışma
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 28 28
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Diğer 1 16 16
Toplam 5 86 100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11332133112000000
ÖÇ 21133233332000000
ÖÇ 32333121333000000
ÖÇ 41123321222000000
ÖÇ 52221133333000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^