Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FDB724 Araştırma Yöntemleri Zorunlu 1 2 3
Dersin Amacı
Genelde Sosyal Bilimler özelde Din Sosyolojisinin araştırma metot ve tekniklerini öğreterek yüksek lisans ve doktora düzeyinde araştırma yapma yeteği kazandırmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. FATMA ODABAŞI
Öğrenme Çıktıları
1 belirli örnek araştırmaları tanımak
2 metot ve teknik konusunda beceri kazandırmak
3 Sosyal bilimler alanında yapılmış belirli örnek araştırmaları tanımak
4 Uygulamalı araştırmalar yaptırmak suretiyle metot ve teknik konusunda beceri kazandırmak
5 Sosyal bilimlerde kullanılan metot ve teknikleri tanıtmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Bilim ve Araştırma Bilimsel Bilginin Nitelikleri Bilimlerin Sınıflandırılması ve Sosyal Bilimler Metod ve Metodoloji Sosyal Varlık Alanı Determinasyon İlkeleri Genel Metotlar Özel Metotlar Dokümantasyon Metot ve Teknikleri Fişleme Tekniği ve Dökumantasyon Metodu Sosyal Araştırmalarda Deneney Deneyleme Modelleri ve Küçük Grup Deneyleri Sosyal Bilimlerde Tarama Modeli Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Bilim ve Araştırma
2 Bilimsel Bilginin Nitelikleri
3 Bilimlerin Sınıflandırılması ve Sosyal Bilimler
4 Metod ve Metodoloji
5 Sosyal Varlık Alanı Determinasyon İlkeleri
6 Genel Metotlar
7 Genel Metotlar II
8 Genel Metotlar III
9 Vize
10 Özel Metotlar
11 Özel Metotlar II
12 Özel Metotlar III
13 Dokümantasyon Metot ve Teknikleri
14 Fişleme Tekniği ve Dökumantasyon Metodu
15 Deneyleme Modelleri ve Küçük Grup Deneyleri
16 Araştırmayı Yazma ve Rapor Haline Getirme
17 Araştırmaya Giriş ve Sonuç Yazma
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Zeki Arslantürk, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2004. Ayhan Ural-İbrahim Kılıç, Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS İle Veri Analizi, Detay Yayıncılık, Ankara 2005. Halil Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, Ankara 2005. Orhan Türkdoğan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, İstanbul 2002. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara, 1991.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Takrir&Uygulama
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 35 35
Toplam 4 65 79
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10233211332000000
ÖÇ 21121113233000000
ÖÇ 32211331311000000
ÖÇ 43333231211000000
ÖÇ 51233111221000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^