Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FDB732 Modernleşme ve Din Zorunlu 1 2 4
Dersin Amacı
Modernleşme teorilerinden hareketle modernleşme ve din arasındaki ilişki aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. TALİP KÜÇÜKCAN
Öğrenme Çıktıları
1 Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları tanıtmak
2 Modernleşme teorilerinin dine karşı konumlanışı üzerinde tartışmak
3 Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları tanıtmak
4 Modernleşme teorilerinin dine karşı konumlanışı üzerinde tartışmak
5 Moderleşme sürecinde dinin aldığı yeni biçimleri temel teorik yaklaşımlardan hareketle tartışmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Modernleşmeye giriş Modernleşme biçimleri Modernleşme teorileriI Modernleşme teorileri II Modernleşme teorileriIII Modernleşme ve müslüman toplumlar I Modernleşme ve müslüman toplumlar II Modernleşme ve müslüman toplumlar III Modernleşme ve türkiye Yahudilik ve modernizasyon Hıristiyanlık ve modernizasyon Sunum Sunum Genel değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Modernleşmeye Giriş
2 Modernleşme Kuramları I
3 Modernleşme Kuramları II
4 Modernleşme Kuramları III
5 Modernleşme Süreci ve Müslüman Toplumlar I
6 Modernleşme Süreci ve Müslüman Toplumlar II
7 Moderneşme Süreci ve Müslüman Toplumlar III
8 Modernizm: Fırsatlar ve Tehtidler
9 Vize
10 Geleneksel Dinler ve Modernleşme
11 Türk Toplumu ve Modernleşme
12 Türk Toplumu ve Modernleşme II
13 Türk Toplumu ve Modernleşme III
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Öğrenci Sunumları
17 Genel Değerlendirme
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
"Nevin Meriç, Modernleşme, Sekülerleşme ve Protestanlaşma Sürecinde Değişen Kentte Dini Hayat ve Fetva Soruları, Kapı, İstanbul 2006 "Mehmet Akgül, Türk Modernleşmesi ve Din, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 1999 "Ömer Açıkgöz, Osmanlı Modernleşmesi İktisadi Siyasi Dinamikler ve Kırılmalar, Lotus, Ankara 2008. "Nazan Özer, Küreselleşme ve Bürokratik Seçkinler, Lotus, Ankara 2006 TURNER J.H. (1991) The Structure of Sociological Theory, USA: Wadsworth, Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Takrir&Sunum
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 28 28
Araştırma Sunumu 1 30 30
Toplam 5 88 102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11311123312000000
ÖÇ 23121211333000000
ÖÇ 32233333331000000
ÖÇ 43311133311000000
ÖÇ 53211122122000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^