Yüksek Lisans - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
FDB726 Din Antropolojisi Zorunlu 1 2 5
Dersin Amacı
Din Antropolojisinin konusu, bilimler tasnifindeki yeri, metodu, tarihçesi ve sistematik sorunlarını tanıtmak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ALİ COŞKUN
Öğrenme Çıktıları
1 Din Sosyolojisi açısından önemi üzerinde durmak
2 sistematik sorunlarını anlatmak
3 Din antropolojisinin Din Sosyolojisi açısından önemi üzerinde durmak
4 Din antropolojisinin bilimler tasnifindeki yerini, tarihçesini ve sistematik sorunlarını anlatmak
5 Din Antropolojisinin konusunu, metodunu, tanıtmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Antropolojiye giriş Sosyal/Kültürel Antropolojiye giriş Kültür Kuramları-I Kültür Kuramları-II Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sistematik problemleri Kültür ve Din İlişkileri İslam Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sorunları İslam Din Antropolojisinde Yüksek Kültür ve Halk Kültürü problemi Populer din tartışmaları Kültürel Süreçler ve din ilişkisi Çokkültürlülük, çoğulculuk ve din ilişkileri Küreselleşme teorileri ve din Yeni dini hareketlere antropolojik yaklaşımlar Örnek alan araştırmalarında din
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Antropolojiye giriş
2 Sosyal/Kültürel Antropolojiye giriş
3 Kültür Kuramları-I
4 Kültür Kuramları-II
5 Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sistematik problemleri
6 Kültür ve Din İlişkileri
7 Kültür ve Din İlişkileri II
8 Kültür ve Din İlişkileri III
9 Vize
10 İslam Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sorunları
11 İslam Din Antropolojisinin konu, metot, tarih ve sorunları II
12 Populer din tartışmaları
13 Kültürel Süreçler ve din ilişkisi
14 Çokkültürlülük, çoğulculuk ve din ilişkileri
15 Küreselleşme teorileri ve din
16 Yeni dini hareketlere antropolojik yaklaşımlar
17 Örnek alan araştırmalarında din
18 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İst.,Remzi Kitabevi, 1994 Brian Morris, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, çev.Tayfun Atay, Ank.,İmge Yay., 2004 Tayfun Atay, Din Hayattan Çıkar, İst., İletişim Yay., 2005 Ali Coşkun, Din, Toplum ve Kültür, İst.:İz Yay., 2005 Akbar S. Ahmed, İslam Antropolojisi, İst.İnsan Yay., 1991
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Takrir
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 40 40
Diğer 1 50 50
Toplam 5 120 134
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11333133133000000
ÖÇ 23333331131000000
ÖÇ 33333333311000000
ÖÇ 43111133332000000
ÖÇ 51312133313000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^