Yüksek Lisans - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Analitik Kimya
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ANK709 Analitik Kimyadan Seçme Konular Zorunlu 1 1 7
Dersin Amacı
Kalitatif ve kantitatif analizin önemli konularından olan çökme koşullarının incelenmesi; gravimetrik analizin öneminin ve çalışma koşullarında karşılaşılacak problemlerin giderilmesi için yapılması gerekenlerin öğretilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi AYŞEN CÜCÜ
Dr. Öğr. Üyesi DİLEK BİLGİÇ ALKAYA
Öğrenme Çıktıları
1 Gravimetrik analiz, hata kaynakları ve giderilmesi konularını bilir.
2 Karmaşık sistemlerde denge problemlerini çözebilir.
3 Çökme ve çözünme reaksiyonlarını öğrenir.
4 Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörleri bilir.
5 Çözünürlük çarpımı ve çökme hakkında bilgi edinir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çözünürlük, Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler, Çözünürlük çarpımı ve çökme, Çökme koşullarının ayarlanması, Çökme ve çözünme reaksiyonları, karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü, Gravimetrik analiz, Gravimetrik analizde hata kaynakları, Hata kaynaklarının giderilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
2 Çözünürlüğe etki eden faktörler
3 Çözünürlük çarpımı
4 Çökme
5 Çökme koşullarının ayarlanması
6 Çökme ve çözünme reaksiyonları
7 Çökme ve çözünme reaksiyonları
8 Ara Sınav
9 Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü
10 Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözümü
11 Gravimetrik analiz
12 Gravimetrik analiz
13 Gravimetrik analizde hata kaynakları
14 Gravimetrik analizde hata kaynakları
15 Hata kaynaklarının giderilmesi
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Analitik Kimyaya Giriş, Prof. Dr. Emre Dölen, Marmara Üniversitesi Yayın no: 500, Eczacılık Fakültesi yayın no: 6, 1991.
2- Vogel's Quantitative Chemical Analysis, J. Mendham, R. C. Denney, J. D. Barnes,M. Thomas, Prentice Hall, 6 th Edition, 2000.
3-Quantitative Analysis, V. Alexeyev, Mir Publishers, 1979.
4- Teorik Analitik Kimya, Dr. Okyay Alpaut, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 1971.
5- Analitik Kimya Temel İlkeler-I, Prof. Dr. Esma Kılıç, Prof. Dr. Hamza Yılmaz, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı.
6- Analitik Kimya, Daniel C. Harris, Gazi Büro Kitabevi, Ankara, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersler yüz yüze, konu anlatımlı ve slyat projeksiyon tekniği kullanılarak interaktif olarak yapılmaktadır.

Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
Toplam100
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 4 14 56
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 2 14 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 14 14
Araştırma Sunumu 1 16 16
Toplam 12 82 166
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 12111111111000000
ÖÇ 22111111111000000
ÖÇ 32111111111000000
ÖÇ 42111111111000000
ÖÇ 52111111111000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^