Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDA101 Başlangıç Almancası Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Başlangıç düzeyinde Almanca dilbilgisi ve kelime bilgisi kazandırmak,temel gramer kurallarını öğretmek ve günlük kullanılan sözcükler yardımıyla kendini tanıtabilecek bir düzeye yükseltmek.
Öğrenme Çıktıları
1 Saati sorar ve resmi olarak cevaplar.Haftanın günlerini söyler.
2 Kendisi ile ilgili form doldurur.
3 Kısa röportaj yapar.Hobilerini söyler ve sorar.
4 100'e kadar söyler ve yazar.Bir milyona kadar söyler ve yazar.
5 Selamlaşır,kendini tanıtır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders dilbilgisi konuları olan Alman alfabesi,şimdiki zaman, nereden? nereye? nerede? soru kelimeleri ve in- nach-aus Präposition'ları,
1 000 000 'a kadar sayı yazımı ve okunuşları,ayrılabilen fiiller,iyelik zamirleri,haftanın günleri,resmi saat okunuşları,belirli,belirsiz,negativ Artikel'ler sıfatlar öğretilerek,bu konuları içeren okuma,anlama,anlatma çalışmalarının yapılmasını içerir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma,selamlaşma,Alman alfabesi
2 Şimdiki zaman:fiil çekimi,sein(olmak)fiili ,şahıs zamirleri
3 İfade cümleleri,soru cümleleri,emir cümlesi(Sie-form)
4 Nereden? -aus- Nerede?-in- Nereye? -nach- yüze kadar sayılar,vedalaşma
5 İsim:belirli,belirsiz Artikel;Tekil-Çoğul
6 İnsanları ve eşyaları tanımlama, 1 000 000 a kadar sayılar
7 Olumsuzluk:nicht,kein, sıfatlar
8 Vize
9 Yüksekliği ne kadar? Kaç yaşında? Ne kadar?
10 Röportaj yapma,Etkinlikler ve hobiler
11 haben(sahip olmak) fiili, Ayrılabilen fiiller
12 İyelik zamirleri
13 Saatler (resmi söylenişleri)Haftanın günleri
14 Mektup,Modal-fiillerden:möcht-
15 Alıştırmalar-Tekrar
16 Final Hazırlığı
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Passwort Deutsch - der Schlüssel zur deutschen Sprache.Kurs- und Übungsbuch 1 /Kitap kasetleri
Deutsche Sprachlehre für Ausländer 1 Schulz-Griesbach
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Soru-cevap,Okuma,Dinleme,Anlama,
Ders notları,ödevler,ders kasetleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlanma 1 7 7
Toplam 44 18 70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003100000000
ÖÇ 20000003100000000
ÖÇ 30000003100000000
ÖÇ 40000003100000000
ÖÇ 50000003100000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^