Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDA102 Almanca Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Temel Almanca dilbilgisi ve kelime bilgilerini pekiştirerek,yeni dilbilgisi kuralları öğretmek,kelime bilgisini de arttırarak çeşitli konularda anlama,yazma ve konuşma becerisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları
1 Saati sorar ve günlük konuşma biçimiyle cevaplar.
2 Perfekt (geçmiş zaman) kullanır.Özgeçmiş yazar.
3 Kendisini ve ailesini tanıtır.Gününü nasıl geçirdiğini (ne yaptığını) anlatır.Yemek tarifi yapar.
4 Mektup yazar.
5 Alışveriş yapar.Restorantta sipariş verir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders dilbilgisi konuları olan ismin -i hali, şahıs zamirlerinin -i hali, iyelik zamirlerinin -i hali, Modal-fiillerden könen-müssen , sadece -i hali ile kullanılan für ,ohne Präposition'ları,geçmiş zamanlardan Präteritum ve Perfekt , yıl okunuşları ve günlük saat okunuşları,
auf ve in Präposition'ları öğretilerek,bu konuları içeren okuma,anlama,anlatma çalışmalarının yapılmasını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş-tekrar-alıştırmalar
2 Şehir aktiviteleri/yiyecekler/alışveriş
3 haben(sahip olmak), brauchen(ihtiyacı olmak)fiilleri, Akkusativ(ismin -i hali):belirli-belirsiz-negativ Artikel
4 Modal-fiiller:können,müssen/ zamir:man
5 Meslekler,/Präpositionen:auf,in+Akkusativ(-i hali)
6 Präpositionen:für,ohne+Akkusativ / Gün akışı
7 geçmiş zamanlardan:Präteritum(şimdiki zamanın hikayesi):haben-sein-es gibt fiilleri ile çalışmalar.
8 Vize
9 İyelik zamirlerinin Akkusativ (-i hali) biçimleri,
10 Şahıs zamirlerinin -i halleri / kochen(pişirmek) ve essen(yemek ) fiilleri ile çalışmalar.
11 Geçmiş zaman Perfekt cümlesinin kurulmasında kullanılan haben ve sein fiilleri.
12 Fiillerin Perfekt'leri ve cümledeki yeri.
13 Buluşma planı / kartpostal
14 Mevsimler / Özgeçmiş / Günlük konuşma saat söylenişleri
15 Genel Alıştırmalar.
16 Final Hazırlığı
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Passwort Deutsch - der Schlüssel zur deutschen Sprache.Kurs- und Übungsbuch 1 /kasetleri
Deutsche Sprachlehre für Ausländer Schulz-Griesbach


Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,soru-cevap,okuma,dinleme,anlama,
Ders notları,ödevler,ders kasetleri.
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlanma 1 7 7
Toplam 44 18 70
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003100000000
ÖÇ 20000003100000000
ÖÇ 30000002100000000
ÖÇ 40000002100000000
ÖÇ 50000002100000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^