Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
YDA103 Almanca İletişim Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Temel Almanca dilbilgisi ve kelime bilgilerini pekiştirerek,yeni dilbilgisi kuralları öğretmek,kelime bilgisini de arttırarak çeşitli konularda yazma ve konuşma becerisi kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları
1 Kıyafet alışverişi yapar.
2 Şehir ve köy yaşamının yarar ve zararlarını tartışır.
3 Kısa gazete haberleri okur ve Tükçeye çevirir.
4 .Karşılaştırma cümleleri kurar.
5 Hava durumunu anlatır.Yol tarifi yapar.
6 Otel rezervasyonu yapar.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders dilbilgisi konuları olan ön ekleri ayrılan ve ayrılamayan fiillerin Perfekt'leri,ismin -e hali ve -i hali ile kullanılabilen Präposition'lar ile sadece -e hali ile kullanılan Präposition'lar,sıfatların derecelenmesi,Hangi? soru kelimesi, wollen,dürfen modal-fiilleri öğretilerek,bu konuları içeren okuma,anlama,anlatma çalışmalarının yapılmasını içerir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş-tekrar-alıştırmalar.
2 Önekleri ayrılabilen ve ayrılamayan fiiller ile -ieren ile biten fiillerin Perfekt (geçmiş zaman) biçimleri ve cümlede kullanılması.
3 İsmin -e hali (Dativ),belirli ve belirsiz Artikellerin Dativ halleri/ Hava ve seyahat raporu
4 İyelik zamirlerinin Dativ'leri(-e halleri)
5 Otelde günakışı/Otel rezervasyonu
6 Ders projesinin planlanması / an,auf,in Präposition'larının Dativ(-e hali) ve Akkusativ(-i hali) ile kullanılması.
7 hangi ? soru kelimesi / yol tarifi.
8 Vize
9 wollen,dürfen Modal-fiilleri ve cümledeki yeri
10 Kıyafet alışverişi /renkler ve bedenler.
11 Şehir ve köy yaşamının avantaj ve dezavantajları.
12 Sıfatların derecelendirilmesi/Trafik araçları ve karşılaştırılması.
13 Dativ ile kullanılan Präposition'lar (aus,bei,von,zu )
14 Şahıs zamirlerinin Dativ (-e hali) biçimleri.
15 Uluslar ve dilleri/Gazete haberleri.
16 Final Hazırlığı
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Passwort Deutsch - der Schlüssel zur deutschen Sprache.Kurs- und Übungsbuch 2 /kasetleri

Deutsche Sprachlehre für Ausländer Schulz-Griesbach
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Anlatım,Soru-cevap,Okuma,Dinleme,Anlama.
Ders notları,ödevler,ders kasetleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Toplam 44 11 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000002100000000
ÖÇ 20000002100000000
ÖÇ 30000002100000000
ÖÇ 40000002100000000
ÖÇ 50000002100000000
ÖÇ 60000002100000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^