Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME404 Introduction to Polymer Processing Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Bu ders, polimer sistemlerinin, polimerizasyon mekanizmalarının ve tekniklerinin, polimerlerin işlenmesinin, polimerlerin fiziksel ve mekanik özelliklerinin temellerini öğretmek için tasarlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AYKUT KENTLİ
Öğrenme Çıktıları
1 Polimerlerin mekaninik özellikleri ve polimer viskoelastisitesinin temel kavramlarını sıralayabilmek
2 Polimerlerin ısıl davranışları hakkında temel kavramları açıklayabilmek
3 Polimer kimyası ve teknolojisi hakkındaki temel kavramları kazanmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Giriş: Temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin adlandırılması , polimer molekül kütlesi ve dağılımı, Polimerizasyon mekanizmaları: Zincir polimerizasyonu, sebest radikal polimerizasyonu, katyonik ve anyonik polimerizasyon,Polimerizasyon mekanizmaları: Basamaklı polimerizasyon,Halka açılma polimerizasyonu,koordinasyon polimerizasyonu,Kimyasal bağlar ve polimer yapısı, polimerlerde mol kütlesi türleri,Polimerlerin Isıl Davranışı,Polimermodifikasyonu: Kopolimerleşme, post polimerleşme reaksiyonları ve fonksiyonel polimerler,Polimer katkıları ve takviyeleri,Polimerizasyon teknikleri,Polimerlerin işlenmesi: termoplastik ve termoset işleme tekniklerine genel bir bakış,Polimerlerin çözelti özellikleri,Polimerlerin mekanik özellikleri,Polimer viskoelastisitesi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş: Temel kavramlar ve tanımlar, polimerlerin sınıflandırılması, polimerlerin adlandırılması , polimer molekül kütlesi ve dağılımı
2 Polimerizasyon mekanizmaları: Zincir polimerizasyonu, sebest radikal polimerizasyonu, katyonik ve anyonik polimerizasyon
3 Polimerizasyon mekanizmaları: Basamaklı polimerizasyon,Halka açılma polimerizasyonu,koordinasyon polimerizasyonu
4 Kimyasal bağlar ve polimer yapısı, polimerlerde mol kütlesi türleri
5 Polimerlerin Isıl Davranışı
6 Polimermodifikasyonu: Kopolimerleşme, post polimerleşme reaksiyonları ve fonksiyonel polimerler
7 Polimer katkıları ve takviyeleri
8 Çalışma Haftası
9 Vize Haftası
10 Polimerizasyon teknikleri
11 Polimerizasyon teknikleri
12 Polimerlerin işlenmesi: termoplastik ve termoset işleme tekniklerine genel bir bakış
13 Polimerlerin mekanik özellikleri
14 Polimer viskoelastisitesi
15 Genel tekrar
16 Genal tekrar
17 Çalışma Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Polymer Science and Technology, Robert O. Ebewele, CRC Press, New York 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 8 112
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Quiz Hazırlığı 2 2 4
Ev Ödevi 1 2 2
Toplam 19 18 124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11101000000000000
ÖÇ 21000020000000000
ÖÇ 31101000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^