Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME405 Engineering Design with Polymers Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Tasarım için kullanılan polimer malzemeler ile tanıştırmak. Dört P konsepti kullanıldı: Polimerler, Prosesler, Product ve Performans.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AYKUT KENTLİ
Öğrenme Çıktıları
1 Polimer karışımlarını anlamak
2 Elektriksel özelliklere göre plastik tasarımını anlamak
3 Polimer yapısı anlatabilmek
4 Akustik ve bariyer özelliklerini anlatabilmek
5 Mekanik davranışları anlatabilmek
6 Plastik parça tasarımına yönelik polimer sınıflandırmasını çıkartmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Implications for plastics part design of polymer classification, structure, melt rheology, mixing, polymer blends, anisotropy, solidification, mechanical behavior, failure. Plastics design for electrical, optical, acoustic and barrier properties.
Polimer sınıflandırılması, plastik parça tasarımı için yapı, akışkanlık, karışım, polimer karışımları, anizotropi, katılaşma, mekanik davranış, kopma davranışları. Elektrik, optik, akustik ve bariyer özelliklerine göre plastik tasarımı.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Plastik parça tasarımına yönelik polimer sınıflandırması
2 Reoloji konusunda çıkarımlar
3 Yapı üzerine çıkarımlar
4 Karışımla ilgili çıkarımlar
5 Anizotropi konusunda çıkarımlar
6 Polimer karışım çıkarımları
7 Katılaşma çıkarımları
8 Çalışma Haftası
9 Vize
10 Mekanik davranış
11 Kopma
12 Elektrik özelliklere göre plastik tasarımı
13 Optik özelliklere göre plastik tasarımı
14 Akustik özelliklere göre plastik tasarımı
15 Bariyer özelliklere göre plastik tasarımı
16 Genel Tekrar
17 Çalışma Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Polymers: Chemistry and Physics of Modern Materials, J. M. Cowie, International Textbook Company Ltd., Bucks, 1973.
Principles of Polymer Chemistry, J. P. Flory, Cornell Univ. Press, Itacha, New York, 1953.
Textbook of Polymer Science, F. W. Billmeyer, John Wiley and Sons, New York, 1984.
Plastics Materials, J. A. Brydson, Butterworth-Heinemann; 7th Ed., 1999.
Rubber Technology, J. S. Dick, R. A. Anicelli, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 8 112
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 3 3
Quiz Hazırlığı 2 2 4
Ev Ödevi 1 3 3
Proje 1 4 4
Toplam 20 23 129
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11101000000000000
ÖÇ 20010011000000000
ÖÇ 30010011000000000
ÖÇ 40010011000000000
ÖÇ 51101000000000000
ÖÇ 61101000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000

^