Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME410 Value Engineering Zorunlu 4 7 5
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. MEHMET HAKAN AKYÜZ
Öğrenme Çıktıları
1 Uderstanding applied, function-oriented, systematic team approach
2 Uderstanding facility design, /quality requirements.
3 Uderstanding reducing costs while improving performance
4 Uderstanding system or service-a powerful methodology
5 Synonymous with the terms value management.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 value engineering
2 value characteristics
3 improving performance/quality requirements.
4 value in a product, facility design
5 to analyze and improve , system
6 value analysis,
7 value management
8 professionally applied, function-oriented
9 systematic team approach
10 a powerful methodology for solving problems
11 a powerful methodology reducing costs while
12 Midterm
13 Quiz
14 systematic team service
15
16
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 8 112
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Final Sınavına Hazırlanma 1 5 5
Quiz Hazırlığı 2 2 4
Ev Ödevi 1 3 3
Proje 1 3 3
Toplam 20 24 130
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000000000000
ÖÇ 20000000000000000
ÖÇ 30000000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000

^