Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME431 Mechanical System Design Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Öğrencilerin tasarım safhaları ve projelendirme konusunda bilgilendirmek,
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AYKUT KENTLİ
Öğrenme Çıktıları
1 Çok disiplinli takımlarda proje yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları
2 Proje önerisi hazırlamada deneyim kazanmaları
3 Tasarım projeleri ve aşamaları konusunda bilgi sahibi olmaları
4 Tasarımda bilgi derleme ve standartlar hakkında bilgi sahibi olmaları
5 Tasarımda imalat yöntemlerinin yeri ve önemini kavramaları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ürün ya da teknik sistem fikrinin oluşması ve bunu etkileyen faktörler. Tasarım metodolojisi. İstek ve amaçların analizi. Proje önerisi hazırlanması. Tasarımda imalat yöntemlerinin önemi. Proje yönetimi ve takım çalışması. Mühendislik standartları. Tasarımda güvenirlik ve emniyet. Fizibilite raporu ve hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tasarımının doğası
2 Tasarım becerisi
3 Tasarım süreci
4 Yeni tasarım prosedürleri
5 Hedeflerin netleştirilmesi
6 Fonksiyonların kurulması
7 Gereksinimlerin ayarlanması
8 Çalışma Haftası
9 Ara Sınav
10 Karakteristiklerinin çıkartılması
11 Alternatiflerin oluşturulması ve değerlendirilmesi
12 Detaylandırma
13 Tasarım stratejileri
14 Ürün sistemin gelişme döngüleri
15 Örnek Mekanik Sistem Tasarımı
16 Örnek Isıl Sistem Tasarımı
17 Çalışma Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Engineering Design Methods-Strategies for Product Design, 3rd ed., by N. Cross, Wiley, 2000
Engineering Design – A Systematic Approach, 3rd ed., G. Pahl, W. Beitz, et al., Springer, 2007
The Mechanical Design Process, D.G. Ullman, McGraw-Hill, 1992
The Engineering Design Process, A. Ertaş and J.C. Jones, Wiley, 1993
Design for Manufacturability Handbook, 2nd Ed., J.G. Bralla, McGraw-Hill, 2004
Design of Devices and Systems, 2rd ed., Middenhorf, William H., Engelmann, Richard H., CRC Press, 1998
Advanced Project Management, 3rd Ed., F.L. Harrison, Gower, 1992
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 1 14 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Toplam 8 86 114
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10110011000000000
ÖÇ 20110011000000000
ÖÇ 30110011000000000
ÖÇ 40110011000000000
ÖÇ 50110011000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^