Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME434 Optimization of Mechanical Systems Zorunlu 4 7 5
Dersin Amacı
Sayısal optimizasyon metotlarını öğrenmek. Tasarım problemlerinin optimizasyon problemleri olarak nasıl ifade edileceğini ve çözüleceğini öğrenmek. Sonlu elemanlar metodu ile optimizasyon metotlarını entegre ederek yapısal optimizasyon problemlerinin nasıl çözüleceğini öğrenmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. AYKUT KENTLİ
Öğrenme Çıktıları
1 En uygun optimizasyon yöntemini seçme
2 Bilgisayar destekli tasarım yöntemlerini sıralama
3 Optimizasyon problemlerini formüle etme ve çözme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Optimum Tasarıma Giriş, Sayısal Optimizasyon Metotlarına Giriş, Kısıtsız Optimizasyon Metotları, Lineer Optimizasyon Metotları, Nonlineer Optimizasyon Metotları, MATLAB ile Optimizasyon, Yapısal Optimizasyona Giriş, Yapısal Analiz Metotlarının Gözden Geçirilmesi, Parametrik Optimizasyon, Şekil Optimizasyonu, Topoloji Optimizasyonu, Hassasiyet Analizi, ANSYS ile Yapısal Optimizasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Optimum Tasarıma Giriş
2 Sayısal Optimizasyon Metotlarına Giriş
3 Kısıtsız Optimizasyon Metotları
4 Lineer Optimizasyon Metotları
5 Nonlineer Optimizasyon Metotları
6 MATLAB ile Optimizasyon
7 Yapısal Optimizasyona Giriş
8 Çalışma Haftası
9 Vize
10 Yapısal Analiz Metotlarının Gözden Geçirilmesi
11 Parametrik Optimizasyon
12 Şekil Optimizasyonu
13 Topoloji Optimizasyonu
14 Hassasiyet Analizi
15 ANSYS ile Yapısal Optimizasyon
16 Genel Tekrar
17 Çalışma Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Introduction to Optimum Design, Arora J. S.
Elements of Structural Optimization, Haftka R.T., Gürdal Z.
Practical Optimization Methods, Bhatti M. A.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sözlü Anlatım
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 14 3 42
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 12 12
Proje 1 10 10
Toplam 31 38 116
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 11101000000000000
ÖÇ 22201000000000000
ÖÇ 31101000000000000
ÖÇ 40000000000000000
ÖÇ 50000000000000000
ÖÇ 60000000000000000

^