Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME444 Production Planning & Control Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Dünya standartlarındaki üretim sistemlerinin planlanması, tasarımı, işletmesi ve kontrolü ile ilgili temel prensip ve yöntemler hakkında bilgi sahibi olmak; Üretim sistemlerinde, karar verme aşamasında bazı sayısal metodların kullanımını içeren durumlar hakkında fikir sahibi olmak; Uyarlama, geliştirme ve planlama teknikleri hakkında mühendisleri eğitmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Araş. Gör. A. TEVFİK KIYICI
Öğrenme Çıktıları
1 Sipariş usulü çalışan şirketler için sipariş miktarını belirlemek
2 Ekonomik üretimi ve ekonomik sipariş miktarını belirlemek
3 Üretim planlamasını üretim grupları ve ürünler altında birleştirmek
4 Karar vermede, önceki talepleri dikkate alarak gelecekteki talepleri tahmin etmek
5 Üretim sistemlerini sınıflandırmak ve çalışılan kurum içindeki üretim sistemini tanımak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Üretimin sınıflandırılması ve model türleri. Üretim ekonomisi: Maliyet tahmini, başa baş analizi, ekonomik büyüklük ve makine seçimi. Ergonomi, iş ve zaman etüdü, iş analizi ve akış şeması. Üretim için özelleşme ve standardizasyon.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Üretim sistemlerine giriş
2 İşletme stratejileri ve rekabet gücü
3 Proje yönetimi
4 Proje Analizi
5 İş tasarımı ve iş ölçümü
6 Süreç tasarımı ve süreç seçimi
7 Süreç sıralaması
8 Ara sınav Çalışması
9 Ara sınav
10 Süreç sıralaması ve hat dengelemesi
11 İstatistiksel süreç kontrolü ve değişken şemaları
12 SPC - Nitelik şemaları; süreç yapılabilirliği
13 TQM ve 6-Sigma
14 E-ops ve tedarik zinciri yönetimi
15 Stratejik kapasite yönetimi
16 JIT (Tam zamanında üretim) ve Düşük maliyetli sitemler
17 Filan Sınavı Çalışması
18 Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management, 2005. Vollman, Berry, Whybark, Jacobs. McGraw Hill/Irwin. Principles of Supply Chain Management, 2005. Wisner, Leong, Tan. Tanyaş, M., Baskak, M. (2008), Üretim Planlama ve Kontrol, 3rd Edition, İrfan Yayımcılık
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 3 42
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 14 1 14
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Uygulama/Pratik Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 16 16
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Toplam 58 47 125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10001100001000000
ÖÇ 20121200003000000
ÖÇ 30000100001000000
ÖÇ 42321200000000000
ÖÇ 52321200000000000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^