Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME486 Solar Energy Technology Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Güneş enerjisi dönüşüm Termal yönleri. Solar radyasyonun doğası, güneşlenmenin yatay ve eğik düzlemde hesabı. Solar radyasyonun cam ve plastikte yayılım hesabı. Düz levha ve odaklamalı kollektör analizi. Güneş enerjisi depolama. Damıtma, pişirme, sıcak su ihtiyacı, mesken ısıtma ve soğutma ihtiyaçları için güneş enerjisi sistemleri.
Öğrenme Çıktıları
1 FVler için geniş kullanım alanlarının tanıyabilme.
2 FV sistemlerin yapısını, alt sistemlerini ve boyutlandırılmasını anlayabilme
3 Güneş hücresi üretiminde kullanılan teknolojik aşamaları tanımlayabilme.
4 Hücre performansını açıklayabilme.
5 Güneş hücresinin yapısını analiz edebilme.
6 FV panellerine gelen solar radyasyon miktarını tespit edebilme.
7 Güneşin günlük ve yıllık hareketlerini tanımlayabilme.
8 Dünyanın değişik yerlerindeki solar radyasyonun doğasını anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Güneşten elektrik elde edilmesi. Solar Radyasyon. Aktif Solar Termal Uygulamalar, Pasif Güneş Enerjisi, Güneş Hücreleri, Silikon Güneş hücresi teknolojisi, İnce-film güne hücresi, Uygulamalar, Fotovoltaik Sistem Mühendisliği, Fotovoltaik-dizel hibrit enerji sistemleri, Su pompalama, profesyonel uygulamalar, uzayda elektrik üretimi ve şebeke halinde bağlanmış sistemler, Fotovoltaiklerin çevresel etkileri. FV lerin çevresel değeri. Geniş çaplı FV projeleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Güneşten elektrik elde edilmesi.
2 Solar Radyasyon.
3 Aktif Solar Termal Uygulamalar
4 Pasif Güneş Enerjisi
5 Güneş Hücreleri
6 Silikon Güneş hücresi teknolojisi
7 İnce-film güne hücresi
8 Arasınav çalışması
9 Arasınav
10 Uygulamalar
11 Fotovoltaik Sistem Mühendisliği
12 Fotovoltaik-dizel hibrit enerji sistemleri
13 Su pompalama, profesyonel uygulamalar, uzayda elektrik üretimi ve şebeke halinde bağlanmış sistemler
14 Fotovoltaiklerin çevresel etkileri.
15 FV lerin çevresel değeri.
16 Geniş çaplı FV projeleri
17 Final Sınav hazırlığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Alternative Energy Systems and Applications, by B.K. Hodge, John Wiley&Sons, Ltd., 2010. Renewable Energy in Power Systems, by L. Freris and D. Infield, John Wiley&Sons, Ltd., 2009 Solar Electricity (2nd Edition), by T. Markvart, John Wiley&Sons, Ltd., 1994 and 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders Notları, Powerpoint Sunumları, Ödevler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 3 14 42
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 14 14
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 20 20
Quiz Hazırlığı 1 2 2
Ev Ödevi 1 5 5
Proje 1 15 15
Toplam 9 85 113
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10110000300000000
ÖÇ 20110000300000000
ÖÇ 31001000000000000
ÖÇ 40010100000000000
ÖÇ 51001000000000000
ÖÇ 60000000001100000
ÖÇ 70110000300000000
ÖÇ 80000011000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^