Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
ME487 Renewable Energy Utilization Zorunlu 4 8 5
Dersin Amacı
Enerji üretimi ve kullanımında yer alan enerji santralleri, yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, jeotermal), konut ısıtma, ticari enerji kullanımı, radyoaktivite, hava/su/toprak kirliliği, çevre etkileri ve kamu yönetmelikleriyle ilgili mühendislik ekonomisinin ve ilgili termodinamik analizlerin uygulanması.
Öğrenme Çıktıları
1 RETScreen analiz programı kullanarak bir projeyi organize etme ve uygulayabilme.
2 Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğunun, RETScreen'in, EC Birleşik Araştırma Merkezi'nin, Riso Ulusal Labratuvarları'nın, ECN ve EUREC'in genel yapısını ve faaliyetlerini anlayabilme.
3 Enerji üretimi ve çevre kirliliği arasında ilişkinin farkında olabilme.
4 Sürdürülebilir elektrik üretim sistemlerinin geleceğini ve alternatiflerini anlayabilme.
5 Yenilenebilir sistemler için dış maliyetleri ve destek mekanizmalarını tanımlayabilme.
6 Yenilenebilir enerji sistemlerini açıklayabilme.
7 Hidro, rüzgar, FV ve solar termal, gelgitsel, dalga ve biokütle enerji sistemlerinin yapısını analiz edebilme.
8 Hidro, rüzgar, FV ve solar termal, gelgitsel, dalga ve biokütle enerji teknolojilerinin güç üretim karakteritiğini tanımlayabilme.
9 Geleneksel ve yenilenebilir enerji akternatiflerinin özelliklerini tanımlayabilme.
10 Güç üretme sistemlerinde, yenilenebilir enerjinin doğasını anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin İçeriği
Enerji ve Elektrik, Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Üretiminin Belirgin Özellikleri ve Farkları, Gelgitsel enerji, Dalga enerjisi, Biokütle, Enerji üretim karakteristiklerinin özeti, Enerji Üretim Ekonomisi, Harcamalar, Ekonomik Optimizasyon, Dış Harcamalar, Yenilenebilir Sistemler için destek mekanizmaları, Sürdürülebilir Elektrik üretim sistemlerinin, gelecekteki yeri. Hava Kirliliği, RETScreen, Temiz enerji projesi analizi, Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğunun Genel yapısı ve Faaliyetleri - Global Birliktelik, A.B.D. Enerji, Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir, Enerji Birimlerinin genel yapısı ve faaliyetleri, Avrupa Birleşik Araştırma Merkezi Komisyonun genel yapısı ve faaliyetleri, Riso Sürdürülebilir Enerji Ulusal Laboratuvarları Genel Yapısı ve faaliyetleri, ECN, Hollanda Enerji Araştırma Birimi Genel Yapısı ve Faaliyetleri, Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarları (NREL) ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi (EUREC) Genel Yapısı ve Faaliyetleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Enerji ve Elektrik
2 Geleneksel ve Yenilenebilir Enerji Üretiminin Belirgin Özellikleri ve Farkları
3 Gelgitsel enerji, Dalga enerjisi, Biokütle, Enerji üretim karakteristiklerinin özeti
4 Enerji Üretim Ekonomisi, Harcamalar, Ekonomik Optimizasyon
5 Dış Harcamalar, Yenilenebilir Sistemler için destek mekanizmaları
6 Sürdürülebilir Elektrik üretim sistemlerinin gelecekteki yeri.
7 Hava Kirliliği
8 Ara sınav hazırlığı
9 Ara sınav
10 RETScreen, Temiz enerji projesi analizi
11 Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğunun Genel yapısı ve Faaliyetleri - Global Birliktelik
12 A.B.D. Enerji, Enerji Verimliliği ve Yenilenebili Enerji Birimlerinin genel yapısı ve faaliyetleri
13 Avrupa Birleşik Araştırma Merkezi Komisyonun genel yapısı ve faaliyetleri
14 Riso Sürdürülebilir Enerji Ulusal Laboratuvarları Genel Yapısı ve faaliyetleri.
15 ECN, Hollanda Enerji Araştırma Birimi Genel Yapısı ve Faaliyetleri
16 Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarları (NREL) ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi (EUREC) Genel Yapısı ve Faaliyetleri
17 Final Sınavı Hazırlığı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ECN, Energy Research Centre of Netherlands web sitesi: http://www.ecn.nl/en/ Energy and the Environment, by R.A.Ristinen, J.J. Kraushaar, John Wiley&Sons, Ltd., 2006 European Comission Joint Research Center web sitesi: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm European Renewable Energy Research Centres Agency (EUREC) website: http://www.eurec.be/ National Renewable Energy Laboratory (NREL) web sitesi: http://www.nrel.gov/ Renewable Energy in Power Systems, by L. Freris and D. Infield, John Wiley&Sons, Ltd., 2009 RETScreen Engineering & Cases Textbook (http://www.retscreen.net/ang/printable_version_textbook.html) Risø National Laboratory for Sustainable Energy web sitesi: http://www.risoe.dk/About_risoe/fakta_risoe/aboutweb.aspx The International Solar Energy Society web sitesi: http://www.ises.org/ises.nsf!Open U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy web sitesi: http://www.eere.energy.gov/
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders Notları, Powerpoint Sunumları, Ödevler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 12 2 24
Ders Öncesi Bireysel Çalışma 12 2 24
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 12 2 24
Ara Sınav Hazırlık 1 15 15
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Ev Ödevi 12 1 12
Toplam 50 47 124
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10320300300000000
ÖÇ 21001000000000000
ÖÇ 30320300300000000
ÖÇ 41001000000000000
ÖÇ 50320300300000000
ÖÇ 60320300300100000
ÖÇ 70320300300000000
ÖÇ 81001000000000000
ÖÇ 91001000000000000
ÖÇ 100220011001000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000
ÖÇ 170000000000000000
ÖÇ 180000000000000000
ÖÇ 190000000000000000
ÖÇ 200000000000000000

^