Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
BUS205 International Business Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Bu ders, öğrencilerin günümüzün birbirine bağlı dünyasında stratejik bakış açıları geliştirerek, bunları, değişen çevre, küresel endüstri, firmanın yetenekleri ve pozisyonu ile bağlayarak, kavramsal araçlarla birlikte anlamasını ve etkili bir biçimde çalışmasını sağlar.
Öğrenme Çıktıları
1 Uluslararası tedarik ve pazarlama zincirinin önemini farkeder
2 Örgütsel zorlukların ve bunun dış kaynak kullanımıyla ilgisinin farkına varır
3 Türkiyede dış kaynak kullanımı hakkında bilgi sahibi olur
4 İşletme birimlerinin farklı lokasyonlarda çalışmasının maliyet, kaynak ve pazarlama avantajlarına etkisini bilir
5 Firmalar için "Ana Üs" unsurlarının avantajlarını bilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Şirketler günümüzde pazarlar, lokasyon için kilit aktiviteler, dışkaynak kullanımı, mülkiyet modelleri, organizasyon, ve süreçlerin sınır ötesi yönetimine dair artan bir dizi seçenekle karşı karşıyadır. Bu ders, öğrencilerin günümüzün birbirine bağlı dünyasında stratejik bakış açıları geliştirerek, bunları, değişen çevre, küresel endüstri, firmanın yetenekleri ve pozisyonu ile bağlayarak, kavramsal araçlarla birlikte anlamasını ve etkili bir biçimde çalışmasını sağlar.

Bu konunun amacı, iş dünyasının çok katmanlı dünyasında etkili eylem temellerini sağlamaktır. Dersin ilk bölümü, dinamik, küresel bir ortamda ülke ve sektör düzeyindeki fırsatları tanımlamak ve avantajlarını kullanmak için bir çerçeve sağlar. Dersin ikinci bölümünde faaliyetlerine girişme konusunda firma düzeyinde stratejik seçenekleri üzerinde duruluyor. Üçüncü bölümde, birden çok bakış açısının, fonksiyonların ve çok uluslu firmaların çıkarlarını oluşturan zorluklar üzerinde duruluyor.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Tanışma, ders içeriği ve amaçları hakkında konuşma
2 Değişen Küresel Manzara
3 Ulusal ve firma düzeyindeki avantajlar arasındaki bağlantı
4 Yerel güçten küresel avantajlara
5 Küresel iş yapısı inşa etme
6 Sınır ötesi arbitraj ve dış kaynak kullanımı
7 Yeni bölgeler genişleme
8 Vize sınavı
9 Geç gelenlerin stratejik tehlikelerine karşı hareket
10 Tepkileri ve entegrasyonu yönetme
11 Küresel üretimin entegrasyonu
12 Ürün geliştirmenin entegrasyonu
13 Küresel tedarik ve pazarlama zincirinin entegrasyonu
14 Küresel liderlik
15 Ödev Sunumları
16 Final hazırlık
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ghemawat, Pankaj. Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter. Boston, MA: Harvard Business School Press,2007
Marian Beise, "Lead markets: country-specific drivers of innovations", Researh Policy, 33 (2004) 997-1018
Kasra Ferdows, "Making the Most of Foreign Factories" (1997). Harvard Business Review, March-April.3.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, ödevler, sunumlar, power point
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Ev Ödevi 3 5 15
Toplam 33 25 74
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000100000000
ÖÇ 20000000100200000
ÖÇ 30000000100000000
ÖÇ 40000000100100000
ÖÇ 50000000110100000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^