Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CAS110 Our Biosphere Zorunlu 4 7 3
Dersin Amacı
Bu ders Mühendislik öğrencilerinin biyosferi anlamaları ve diğer etkiler olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarla değişimleri ve gelişen teknik ve sanayileşme karşısında oluşan olumsuzlukların yarattığı koşulların ortaya konumasını ortaya koymaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. ENİS MORKOÇ
Öğrenme Çıktıları
1 Sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi konularını tartışabilir
2 Sağlıklı bir Biyosferin gelecek kuşaklara taşınması konusunda fikir yürütürler
3 Biyosferi etkileyen doğal ve insan kaynaklı tehditlerin farkında olur
4 Yaşamın başlangıcı ve onun bileşenleri ile çevre arasındaki ilişkileri sorgulayacak yapıyı kazanır
5 Kainatın ve Dünyanın oluşumu hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünyanın oluşumu, büyük patlama, ekosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosfer Ekolojiye giriş, ekolojinin temelleri ve genel bakış Ekolojiye giriş, ekolojinin temelleri ve genel bakış Ekolojinin temel bileşenleri Yaşamın başlangıcı Kirlilik, kirliliğin temel kavramları, kirliliğe giriş Su kirliliği ve kaynaklarını anlama Hava kirliliği, hava kirleticiler ve kaynakları Toprak kirliliği ve toprak oluşumu Su kirliliği, temel kirleticiler ve kaynakları Enerji ve çevre, iklim Sera gazı etkisi, ozon tükenmesi Metal kirliliği, metallerin, Hg, Cd, Cu, Pb ,Fe vs. alımı Ödev Sunumları Metal Endüstrisinin çevre üzerine etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Dünyanın oluşumu, büyük patlama, ekosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosfer
2 Ekolojiye giriş, ekolojinin temelleri ve genel bakış
3 Ekolojiye giriş, ekolojinin temelleri ve genel bakış
4 Ekolojinin temel bileşenleri
5 Yaşamın başlangıcı
6 Kirlilik, kirliliğin temel kavramları, kirliliğe giriş
7 Su kirliliği ve kaynaklarını anlama
8 Ara sınav
9 Hava kirliliği, hava kirleticiler ve kaynakları
10 Toprak kirliliği ve toprak oluşumu
11 Su kirliliği, temel kirleticiler ve kaynakları
12 Enerji ve çevre, iklim
13 Sera gazı etkisi, ozon tükenmesi
14 Metal kirliliği, metallerin, Hg, Cd, Cu, Pb ,Fe vs. alımı
15 Ödev Sunumları, Metal Endüstrisinin çevre üzerine etkileri
16 Çalışma Haftası
17 Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
*Çevre ** Marine Pollution *** Introduction to environmental engineering and science,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, Sözlü Anlatım, Ödevler
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Quiz Hazırlığı 1 5 5
Araştırma Sunumu 1 10 10
Toplam 18 37 63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000100100000
ÖÇ 20000000100100000
ÖÇ 30000000100100000
ÖÇ 40000000100100000
ÖÇ 50000000100100000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^