Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
CAS161 Geometric Origami Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Bu derste origami modelleri yapılacak ve bu modellerin altyapısındaki matematik çalışılacaktır. Derste keşif bazlı ve ucu açık problemler çalışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 Katlama çizgisi ve açılarını bulabilir.
2 Maekawa Teoremi ve Kawasaki Teoremi hakkında bilgiye sahiptir.
3 Euler Formülü, renklendirme teoremi, Hamilton döngüsü, Buckybell sınıflandırması ve kenar renklendirmesi konularını bilir
4 modelleri analiz etmek için geometriyi kullanır
5 kağıt katlama ve sayı teorisindeki konuları ve kombinatorik arasındaki ilişkileri anlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kağıt katlama ve rakam teorisindeki konular, kombinatorik ve geometri arasındaki ilişkiler çalışılacaktır. Bu ders aşağıdaki konuları içerecektir: Temel geometri: Modellerimizi incelemek için geometriyi nasıl kullanırız? Modelimizin boyutları ile kullandığımız kağıdın büyüklüğü arasındaki ilişki nedir? 30 derece açı nasıl oluşturulur? Açıları üçe bölebilir miyiz? Bir parça kağıdı üçe düzgün olarak nasıl böleriz? Poligon ve polihedra: Origamiyi kullanarak poligon ya da kenar sayısı belli polihedra nasıl oluştururuz? Tüm bunlar birçok ayrı parçayı kullanarak ilginç şekiller oluşturulduğu modüler origami için başlangıç olacaktır. Euler formlülü, renklendirme teoremi, Hamilton döngüsü ve Buckyball sınıflandırılmasını içeren matematik konuları. Düz katlama:
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Temel geometri ve eşkenar üçgen aktivitesi
2 Eşkenar üçgen ve fujimoto aktivitesi
3 15 derece açı ve maksimum eşgener çokgen nasıl oluşturulur, fujimoto sayı teoremi
4 Fugimoto uygulayarak düzgün poligonlar katlama
5 Düz katlama aktivitesi- Bölüm 1
6 Açıyı üçe bölme aktivitesi ve eş üçe bölme aktivitesi
7 Düz katlama aktivitesi- devam
8 Ara sınav
9 Grup sunumları, düz katlama, modüler birim katlama
10 Modüler birim katlama, oktahedron ve hegzahedron yapma, Euler formülü, diğer VEF formüller
11 Renklendirme sorusu ve vinç aktivitesi
12 Konuları gözden geçirme, düzlemsel grafikler, buckyballs aktivitesi
13 buckyballs aktivitesi devam
14 Kelebek bombası aktivitesi, eğlenceli katlamalar
15 Eğlenceli matematik katlamaları, parabol, hiperbolik paraboloid, miura haritası, dalga ve diğer eğlenceli katlamalar
16 Final sınavı çalışması
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Origami, Plain and Simple by Robert Neale and Thomas Hull.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
ödevverme, sınıf içi aktiviteler, demonstrasyon
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 3 3
Ev Ödevi 10 2 20
Proje 1 20 20
Toplam 26 27 71
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000100100000
ÖÇ 20000000100100000
ÖÇ 30000000100100000
ÖÇ 40000000100100000
ÖÇ 50000000100100000
ÖÇ 60000000000000000
ÖÇ 70000000000000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000

^