Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
COMM260 Communication Models and Techniques Zorunlu 4 8 3
Dersin Amacı
İletişim kuram ve yöntemleri ile ilgili yaklaşımlar. İletişim olgusu ve kavramı, iletişim türleri, çağdaş iletişim ortamı. Dil, düşünce, tasarım ilişkisinin göstergebilim yaklaşımıyla değerlendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. ÇİĞDEM AYTEKİN
Öğrenme Çıktıları
1 Ürünlerin görsel yapılarının sağladığı verileri seçer. (12)
2 Tasarımı yapılan bir ürünü göstergebilim yaklaşımıyla değerlendirir ve çözümler. (11)
3 Tasarımı yapılan bir ürünün mesaj-anlam ilişkisini analiz eder. (10)
4 Göstergebilimsel çözümleme yapar. (7,8,9)
5 Temel iletişim modellerini tanır ve listeler.(6)
6 İletişim kanallarını dil, gösterge ve teknikler çerçevesinde ayırt eder.(4,5)
7 Toplumda iletişim düzeylerini piramit öngörüsü ile açıklar. (3,4)
8 İletişim olgusunu farklı yaklaşımlarla değerlendirir ve anlatır. (1,2)
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Kavram olarak iletişim
2. İletişime ilişkin araştırmaların tarihi, farklı yaklaşımlarla iletişim olgusu (sibernetik, antropoloji, psikoloji, göstergebilim)
3. Bireyler arası iletişim ve kitle iletişimi
4. Toplumda iletişim süreci, iletişim kanalları
5. İletişim teknikleri (yazı, baskı, posta, telefon, radyo, televizyon, bilgisayar, yeni medya)
6. Temel iletişim kuramları ve modelleri (Laswell, Shannon&Weaver, Dance, Defleur, Osgood’ın Modelleri)
7. Göstergebilim (bir yaşam alanına göstergebilim gözüyle bakmak)
8. Gösterge, aşırı gösterge, dizge
9. Masal, görüntü, video çözümleme
10. Dil, düşünce, anlam, tasarım ilişkisi
11. Tasarımı yapılan bir ürünün işlevsellik, güvenilirlik, sağlamlık, estetik ve emniyet faktörleri açısından göstergebilim yaklaşımıyla değerlendirilmesi
12. Ürünlerin görsel yapılarının kullanıcı tarafından ürün bilgi ve bildirilerinin doğru olarak algılanması ve yorumlanmasını sağlayacak veriler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kavram olarak iletişim
2 İletişime ilişkin araştırmaların tarihi, farklı yaklaşımlarla iletişim olgusu (sibernetik, antropoloji, psikoloji, göstergebilim)
3 Bireyler arası iletişim ve kitle iletişimi
4 Toplumda iletişim süreci, iletişim kanalları
5 İletişim teknikleri (yazı, baskı, posta, telefon, radyo, televizyon, bilgisayar, yeni medya)
6 Temel iletişim kuramları ve modelleri (Laswell, Shannon&Weaver, Dance, Defleur, Osgood’ın Modelleri)
7 Temel iletişim kuramları ve modelleri (Laswell, Shannon&Weaver, Dance, Defleur, Osgood’ın Modelleri)
8 Arasınav
9 Göstergebilim (bir yaşam alanına göstergebilim gözüyle bakmak)
10 Gösterge, aşırı gösterge, dizge
11 Masal, görüntü, video çözümleme
12 Masal, görüntü, video çözümleme
13 Dil, düşünce, anlam, tasarım ilişkisi
14 Tasarımı yapılan bir ürünün işlevsellik, güvenilirlik, sağlamlık, estetik ve emniyet faktörleri açısından göstergebilim yaklaşımıyla değerlendirilmesi
15 Ürünlerin görsel yapılarının kullanıcı tarafından ürün bilgi ve bildirilerinin doğru olarak algılanması ve yorumlanmasını sağlayacak veriler.
16 Final sınavı çalışma
17 FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İletişim Bilimi -Judith Lazar, Göstergebilime giriş- Fatma Erksan, İletişim Modelleri-Denis McQuail Sven Windahl.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Derse ait sunum notları, proje bazlı ödevler (iletişim modeli oluşturma ve göstergebilimsel analiz), çözümleme için masal, resim, video, reklam örneklerinin analizleri ve yorumları, öğrencilerin kendilerine ait tasarım örneklerinin iletişim yaklaşımıyla analizleri
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 24 24
Uygulama/Pratik 1 33 33
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 4 4
Diğer 1 4 4
Toplam 5 75 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003000000000
ÖÇ 20000003000000000
ÖÇ 30000003000000000
ÖÇ 40000003000000000
ÖÇ 50000003000000000
ÖÇ 60000003000000000
ÖÇ 70000003000000000
ÖÇ 80000003000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000
ÖÇ 150000000000000000
ÖÇ 160000000000000000

^