Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OB240 Industrial Psychology Zorunlu 4 8 3
Dersin Amacı
Bu ders, araştırma yöntemleri, personel seçimi, eğitim, performans değerlendirme, çalışan motivasyonu ve iş tatmini gibi endüstriyel / örgütsel psikoloji alanında önemli konularında öğrencilere bilgi sağlamak için tasarlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları
1 İş tatmini, örgütsel bağlılık, ya da işe dahil olma gibi pozitif örgütsel tutumların yararlarını anlatabilir
2 Fırsat eşitliği sağlanması için yöntemler, prosedürler, ya da yasaları bilir
3 Güvenilirlik ve geçerlilik kavramlarının psikometrik özelliklerini açıklayabilir
4 Çeşitli personel seçimi prosedürleri kıyaslayabilir
5 Organizasyon yapısı ilkeleri belirler
6 İş motivasyonu ile ilgili çeşitli teoriler tanımlamar, belirler ve uygular
7 Çeşitli araştırma yöntemlerinin avantaj ve dezavantajlarını belirler ve tanımlar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
E/Ö Psikolojide Araştırma Yöntemleri Karar Alma Standartları Personel Kararları örgütsel Öğrenme Performans Yönetimi Örgütler ve Örgütsel Değişim Takımlar ve Takım Çalışması Örgütsel Tutum ve Davranış İş Sağlığı iş Motivasyonu
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Giriş: E/Ö psikolojisinde tarihsel gelişim
2 E/Ö psikolojisinde araştırma metotları
3 E/Ö psikolojisinde araştırma metotları
4 Kriter: Karar verme standartları
5 Psikolojik değerlendirme
6 Personel kararları
7 Örgütsel öğrenme
8 Ara sınav
9 Performans yönetimi
10 Örgütler ve örgütsel değişim
11 Örgütler ve örgütsel değişim
12 Takım ve takım çalışması
13 Örgütsel Tutum ve Davranış
14 İş sağlığı
15 Çalışma motivasyonu
16 Final sınavı çalışma
17
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Psychology Applied to Work, 9th edition, Paul M. Muchinsky, Hypergraphic Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Ders notları, ödev vererek öğretme, tartışma ortamında öğrenme
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav Hazırlık 1 7 7
Final Sınavına Hazırlanma 1 10 10
Quiz Hazırlığı 2 3 6
Ev Ödevi 3 4 12
Toplam 21 26 63
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000000010000000
ÖÇ 20000000010000000
ÖÇ 30000000010000000
ÖÇ 40000000010000000
ÖÇ 50000000010000000
ÖÇ 60000000010000000
ÖÇ 70000000010000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^