Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
OB343 Organizational Behaviour Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Bu ders, örgütlerin insan davranışlarının yapısı ve fonksiyonu hakkında kavramsal ve ampirik bir anlayışı öğrencilere sağlayacaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 Zaman yönetimi yöntemlerini uygulama
2 Stresle başa çıkma yöntemlerini uygulama
3 Çatışma çözme yöntemlerini sayma
4 Algıyı Tanımlama
5 Örgütsel Davranışı Tanımlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bireysel Farklılıklar, kişilik, değerler, tutumlar
Algı
Motivasyon, motivasyon teorileri
Öğrenme ve pekiştirme
Grupların doğası
Örgütsel Kültür
Örgüt Gelişimi
Liderlik Teorileri
İş hayatında iletişim
Çatışma
Örgütlerde değişim
İş hayatında stres yönetimi
Mobbing
İş hayatında duygusal zeka
NLP
İş hayatında öfke yönetimi
İş hayatında zaman yönetimi
İş hayatında dış görünüş ve önemi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17 Yıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Schermerhorn, Hunt and Osborn. (1998). Organizational Behavior. (6th Edition). New York: John Wiley
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıf Tartışması
Seminer
Atölye
İnternet araştırması
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Proje 2 24 48
Toplam 16 26 76
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 13321002300000000
ÖÇ 22100302201000000
ÖÇ 33020302010000000
ÖÇ 43332202100000000
ÖÇ 52030302103000000

^