Lisans - Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği (İngilizce)
Y : Yıl D : Dönem
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS
HR401 Career Orientation Zorunlu 3 5 3
Dersin Amacı
Bu dersin amaçları Kariyere Yönelmenin, Kariyer Planlaması ve Uygulamasının Mühendis Adayları için önemini vurgulamak ve ilgili Stratejik Konulara ve Yaklaşım Tarzlarına odaklanmaktır.
Öğrenme Çıktıları
1 Davranış Biçimleri ve Profilleri doğrultusundaki kişilerarası ilişki ve etkilenimlerin Kariyere Yönelmeye ilişkin Mülakatlar, İşe Alınma, Terfiler, İstikrar/İşyeri Değiştirmelerde ne kadar çok önemli olduğunu değerlendirebileceklerdir.
2 Kariyer Stratejisine ilişkin Temel Soruları (5xN?1xK?1xO?) sormayı ve ilgili Eksikleri gidermeyi öğrenecekler,
3 Uzmanlaşma veya Çeşitlilikten birine karar verebilecekler,
4 Belirsizlikler, Engeller. Tehditler ve Krizlerle başa çıkmayı öğrenecekler,
5 Kariyer Planlamasıyla İş Arama/Bulmayı birbirinden farklılaştırabilecekler,
6 Kendilerinin ve başkalarının Ana Yetkinlikleri konusundaki Bilinçli Farkındalığın önemini kavrayabilecekler,
7 Dersin sonlarına doğru öğrenciler, Kariyerlerinin ve buna ilişkin Yönlendirme, Planlama ve Uygulamanın Özel ve Meslek Yaşamları için ne denli hayati olduğunu anlayabilecekler,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler Gereksinimler, İstekler ve Talepler Kuramı Kariyer Planlamasına karşılık İş Arama/Bulma Belirsizlikler, Engeller, Tehditler ve Krizler Öğrencilerin "Kesinlikle Gizli" Yaşam Öyküleri Stratejik Karar: Uzmanlaşmaya karşılık Çeşitlilik Kariyer Stratejisine ilişkin Temel Sorular (5xN?1xK?1xO?) Davranış Biçimleri ve Profillerine ilişkin Bireysel ve Grup halinde Vaka Çalışması İş Yaşamı öncesindeki bir Mühendis Adayına Açık Mektup Final Sınavı (Sözlü Çalıştay) için Tr+İng Özgeçmiş ve İş Başvuru Formu Hazırlama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuvar
1 Kariyere Yönelmeye Giriş
2 Bilinçli Farkındalık ve Ana Yetkinlikler
3 Gereksinimler, İstekler ve Talepler Kuramı
4 Kariyer Planlamasına karşılık İş Arama/Bulma
5 Belirsizlikler, Engeller, Tehditler ve Krizler
6 Belirsizlikler, Engeller, Tehditler ve Krizler
7 Öğrencilerin "Kesinlikle Gizli" Yaşam Öyküleri
8 Arasınav
9 Arasınava ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar
10 Stratejik Karar: Uzmanlaşmaya karşılık Çeşitlilik
11 Kariyer Stratejisine ilişkin Temel Sorular (5xN?1xK?1xO?)
12 Davranış Biçimleri ve Profillerine ilişkin Bireysel ve Grup halinde Vaka Çalışması
13 Davranış Biçimleri ve Profilleri hakkındaki Vaka Çalışmasına ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar
14 Davranış Biçimleri ve Profilleri hakkındaki Vaka Çalışmasına ilişkin Değerlendirme ve Açıklamalar
15 İş Yaşamı öncesindeki bir Mühendis Adayına Açık Mektup
16 Final Sınavı çalışma (Sözlü Çalıştay) için Tr+İng Özgeçmiş ve İş Başvuru Formu Hazırlama
17 Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Bu ders kapsamında standart bir ders kitabı bulunmamaktadır. Öğretim Üyesinin Ders Notları kullanılacaktır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Sınıfta verilen Toplu Dersler, Ofiste Birebir Dersler, Vaka Çalışması, Ödevler, Sözlü Çalıştay
Değerlendirme
DeğerlendirmeAdetDeğer
Dersin Sunulduğu Dil
Lisan Kodları
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 1 15 15
Ders Sonrası Bireysel Çalışma 1 15 15
Ara Sınav Hazırlık 1 10 10
Final Sınavına Hazırlanma 1 25 25
Ev Ödevi 1 10 10
Toplam 5 75 75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ 1PÇ 2PÇ 3PÇ 4PÇ 5PÇ 6PÇ 7PÇ 8PÇ 9PÇ 10PÇ 11PÇ 12PÇ 13PÇ 14PÇ 15PÇ 16
ÖÇ 10000003010000000
ÖÇ 20000003010000000
ÖÇ 30000003010000000
ÖÇ 40000003010000000
ÖÇ 50000003010000000
ÖÇ 60000003010000000
ÖÇ 70000003010000000
ÖÇ 80000000000000000
ÖÇ 90000000000000000
ÖÇ 100000000000000000
ÖÇ 110000000000000000
ÖÇ 120000000000000000
ÖÇ 130000000000000000
ÖÇ 140000000000000000

^