Önlisans Programları
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Patoloji Laboratuvar TeknikleriProgram Tanımları ^
Kuruluş
Ülkemizde ilk kez 1991-1992 Eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasına karar verilen Patoloji Laboratuvar Programı 1992-1993 eğitim öğretim yılında Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün Başkanlığında 15 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.
Bölümümüzde 2008-2009 tarihinden itibaren 2. Eğitim-öğretime geçilmiştir. Haydarpaşa Kampüsünde sürdürülen 2 yıllık eğitim programında 1. ve 2. eğitimde teorik dersler Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yüksekokulumuz kadrosundaki öğretim üye ve yardımcıları tarafından verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında önlisans diploması verilir. Sağlık teknikeri ünvanı alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversite, Devlet ve Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları
Özel Patoloji Laboratuvarları
Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları
Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları
Moleküler Patoloji Laboratuvarı
Sitogenetik Laboratuvarı
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey geçiş sınavı ya da üniversite sınavları ile lisans eğitimine devam edebilirler. Dikey geçiş sınavı ile öğrencilerin devam edebileceği programlar Biyoloji, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri dir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim öğretim faliyetleri boyunca, öğrencilerin bilgi ve becerisini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla; her dönem ara ve final sınavları, quiz sınavları, laboratuvar teorik ve pratik sınavları yapılmaktadır
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, alınan ders kredi sayısının 103; ECTS kredi sayısının 120 olması gerekmektedir; teorik ve uygulama derslerinin genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2,00 olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Nusret Erdoğan
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölüm Başkanı
SHMYO Tıbbiye Cad. No:49 81326 Haydarpaşa, İSTANBUL
0216 3382798/1139
0216 5410075
Bölüm Olanakları
Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır.
İlerleyen teknolojnin ve yeni tekniklerin kullanıldığı bu alanda teknik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde tıpta uzmanlık öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer verdikleri bu alanda ; yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir.
Üniversitelerin ve araştırma hastanelerinin ülkedeki dağılımı gözönüne alındığında iş bulmada bölgeler arası farklılık bulunmamaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Fiksatif hazırlama ve fiksasyon yapabilme, doku takibi yapabilme, doku gömme ve mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır
2 Hematoksilen-eosin çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur
3 Konvansiyonel histokimya boya solüsyonlarını hazırlama ve farklı konvansiyonel boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur
4 İmmünohistokimya ve İleri moleküler patoloji teknikleri boyama yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
5 Jinekolojik ve nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur
6 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur
7 Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme ve mesleği ile ilgili teknoloji gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip olur
8 Hücre ve dokularda normal dışı durumlarda görülen yapısal ve morfolojik değişiklikleri tanımlar
9 Biyokimya, kimya ve organik kimya konularında bilgi sahibi olur
10 Ulusal, mesleki ve ahlaki değerlere sahip olur
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BYL115 Anatomi Zorunlu 2 0 2
3 BYL127 Fizyoloji Zorunlu 2 0 2
4 BYL141 Histoloji Zorunlu 2 0 2
5 KMY143 Kimya I Zorunlu 2 0 2
6 PTL111 Genel Histoteknoloji I Zorunlu 3 0 4
7 PTL121 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması I Zorunlu 4 4 10
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
9 YDZI121 İngilizce I Zorunlu 2 0 2
10 PTL-S1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 2
Toplam 23 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
3 KMY172 Genel Biyokimya Zorunlu 2 0 2
4 KMY144 Kimya II Zorunlu 2 0 2
5 PTL102 Genel Patolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 2
6 PTL112 Genel Histoteknoloji II Zorunlu 2 0 4
7 PTL122 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması II Zorunlu 8 8 10
8 PTL132 Genel Sitoteknoloji Zorunlu 2 0 2
9 PTL-S2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 2
10 YDZI122 İngilizce II Zorunlu 2 0 2
Toplam 26 8 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PTL211 İmmunohistokimya Zorunlu 2 0 7
2 PTL221 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması III Zorunlu 12 12 14
3 PTL231 Özel Sitoteknoloji I Zorunlu 2 0 7
4 PTL-S3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 12 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PTL212 Moleküler Patoloji Teknikleri Zorunlu 2 0 5
2 PTL222 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Uygulaması IV Zorunlu 12 12 14
3 PTL232 Özel Sitoteknoloji II Zorunlu 2 0 9
4 PTL-S4 Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 18 12 30
Seçmeli
1. Dönem > PTL-S1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT130 İlkyardım Seçmeli 2 0 2
2 BSB110 Temel Afet Bilinci Seçmeli 2 0 2
3 DB110 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 2
4 SGL140 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 2
5 SGL150 Biyoistatistik Seçmeli 2 0 2
6 SGL160 Tıbbi Dökümantasyon Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > PTL-S2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT130 İlkyardım Seçmeli 2 0 2
2 BSB110 Temel Afet Bilinci Seçmeli 2 0 2
3 DB110 Davranış Bilimleri Seçmeli 2 0 2
4 SGL140 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 2
5 SGL150 Biyoistatistik Seçmeli 2 0 2
6 SGL160 Tıbbi Dökümantasyon Seçmeli 2 0 2
3. Dönem > PTL-S3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PTL241 Patoloji Laboratuvarında Güvenlik Seçmeli 2 0 2
2 PTL251 Jinekolojik Sitoloji Seçmeli 2 0 2
4. Dönem > PTL-S4 Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 PTL242 Patolojide Özel Teknikler Seçmeli 2 0 2
2 PTL252 Adli Tıp Seçmeli 2 0 2
3 PTL254 Adli Tıp Seçmeli 2 0 2

^