Önlisans Programları
Patoloji Laboratuvar Teknikleri - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Patoloji Laboratuvar TeknikleriProgram Tanımları ^
Kuruluş
Ülkemizde ilk kez 1991-1992 Eğitim öğretim yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün öncülüğünde, Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmasına karar verilen Patoloji Laboratuvar Programı 1992-1993 eğitim öğretim yılında Prof. Dr. Sevgi Küllü’nün Başkanlığında 15 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır.
Bölümümüzde 2008-2009 tarihinden itibaren 2. Eğitim-öğretime geçilmiştir. Haydarpaşa Kampüsünde sürdürülen 2 yıllık eğitim programında 1. ve 2. eğitimde teorik dersler Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yüksekokulumuz kadrosundaki öğretim üye ve yardımcıları tarafından verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Patoloji Laboratuvar Teknikleri alanında önlisans diploması verilir. Sağlık teknikeri ünvanı alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci seçme sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Üniversitemizde öğrenim gören öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Yüksekokul yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler belirlenen derslerden muaf tutulabilecektir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünün başarıyla tamamlanması, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek.
Program Profili
Patoloji Laboratuvarlarında; doku ve vücut sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine dek tüm teknik hizmetlerin yürütülmesinde ve gelişen teknolojiyi uygulayabilecek, yeni tekniklerin oturtulmasında çalışacak, problem çözme yetisinde, göz ve el koordinasyonunu iyi kullanabilen teknik elemanları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Üniversite, Devlet ve Özel Hastanelerin Patoloji Laboratuvarları
Özel Patoloji Laboratuvarları
Adli Tıp Kurumu Patoloji Laboratuvarları
Tıp Fakültesi Histoloji Laboratuvarları
Moleküler Patoloji Laboratuvarı
Sitogenetik Laboratuvarı
Üst Derece Programlarına Geçiş
Önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar Dikey geçiş sınavı ya da üniversite sınavları ile lisans eğitimine devam edebilirler. Dikey geçiş sınavı ile öğrencilerin devam edebileceği programlar Biyoloji, Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri dir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim öğretim faliyetleri boyunca, öğrencilerin bilgi ve becerisini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla; her dönem ara ve final sınavları, quiz sınavları, laboratuvar teorik ve pratik sınavları yapılmaktadır
Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin programdan mezun olabilmesi için, alınan ders kredi sayısının 103; ECTS kredi sayısının 120 olması gerekmektedir; teorik ve uygulama derslerinin genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) en az 2,00 olmalıdır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Prof.Dr. Nusret Erdoğan
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Bölüm Başkanı
SHMYO Tıbbiye Cad. No:49 81326 Haydarpaşa, İSTANBUL
0216 3382798/1139
0216 5410075
Bölüm Olanakları
Patoloji yeni gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Günümüzde hastalıkların tanısında patolojik tanı önemli bir yer tutmaktadır.
İlerleyen teknolojnin ve yeni tekniklerin kullanıldığı bu alanda teknik ve teorik donanımı tam olan patoloji laboratuvar teknikerleri önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizde tıpta uzmanlık öğrenci adaylarının tercihlerinde daha fazla yer verdikleri bu alanda ; yetişen uzman doktorların sayısı ile orantılı tekniker ihtiyacı artış gösterecektir.
Üniversitelerin ve araştırma hastanelerinin ülkedeki dağılımı gözönüne alındığında iş bulmada bölgeler arası farklılık bulunmamaktadır.
Program Çıktıları ^
1 Fiksatif hazırlama ve fiksasyon yapabilme, doku takibi yapabilme, doku gömme ve mikrotomda kesit alma becerilerini kazanır
2 Hematoksilen-eosin çözeltileri hazırlama ve boyama becerisine sahip olur
3 Konvansiyonel histokimya boya solüsyonlarını hazırlama ve farklı konvansiyonel boya teknikleri uygulama becerisine sahip olur
4 İmmünohistokimya ve İleri moleküler patoloji teknikleri boyama yöntemlerini uygulama becerisine sahip olur
5 Jinekolojik ve nonjinekolojik sitoloji örneklerinin sitopreparasyonunu yapabilme ve tarama becerisine sahip olur
6 Patoloji laboratuvarında karşılaşılabilecek biyolojik, fiziksel ve kimyasal tehlikelerden korunma ve ilkyardım konularında bilgi ve beceriye sahip olur
7 Tüm preparasyon tekniklerinin uygulanmasında problem çözme ve mesleği ile ilgili teknoloji gelişmeleri takip edebilme yetisine sahip olur
8 Hücre ve dokularda normal dışı durumlarda görülen yapısal ve morfolojik değişiklikleri tanımlar
9 Biyokimya, kimya ve organik kimya konularında bilgi sahibi olur
10 Ulusal, mesleki ve ahlaki değerlere sahip olur
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BYL1015 Anatomi Zorunlu 2 0 2
2 BYL1027 Fizyoloji Zorunlu 2 0 2
3 BYL1041 Histoloji Zorunlu 2 0 4
4 KMY1043 Kimya I Zorunlu 2 0 4
5 PTL1011 Genel Histoteknoloji I Zorunlu 2 3 8
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
8 PTL-SD1,2 Seçimlik Ders -1-2 Seçmeli 2 0 6
Toplam 16 3 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KMY1044 Kimya II Zorunlu 2 0 4
2 KMY1072 Genel Biyokimya Zorunlu 2 0 2
3 PTL1002 Genel Patolojide Temel Kavramlar Zorunlu 2 0 4
4 PTL1012 Genel Histoteknoloji II Zorunlu 2 3 8
5 PTL1032 Genel Sitoteknoloji Zorunlu 2 0 4
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
9 PTL-SD3 Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 5 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 PTL2001 İmmünohistokimya Uygulamaları Zorunlu 1 4 6
3 PTL2003 İmmünohistokimya Zorunlu 2 3 8
4 PTL2005 Özel Sitoteknoloji I Zorunlu 2 0 8
5 PTL2100 Staj I Zorunlu 0 16 5
6 PTL-SD4,5 Seçimlik Ders -4-5 Seçmeli 2 0 6
Toplam 9 23 35
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 PTL2006 Özel Sitoteknoloji II Zorunlu 2 3 8
3 PTL2008 Özel Sitoteknoloji II Uygulamaları Zorunlu 1 4 6
4 PTL2012 Moleküler Patoloji Teknikleri Zorunlu 2 0 8
5 PTL2200 Staj II Zorunlu 0 16 5
6 SHMYO-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
7 PTL-SD6 Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
Toplam 11 23 35
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
1. Dönem > PTL-SD1,2 Seçimlik Ders -1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ANT2092 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
2 ISG1080 İş Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
3 KSS2094 Kültür Şehri İstanbul Seçmeli 2 0 3
4 KSS2096 Geneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
5 SGL1023 Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 2 0 3
6 SGL1070 Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 3
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > PTL-SD3 Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS2094 Kültür Şehri İstanbul Seçmeli 2 0 3
2 KSS2096 Geneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
3 SGL1021 Sağlıkta İletişim Seçmeli 2 0 3
4 SGL1040 Meslek Etiği Seçmeli 2 0 3
5 SGL1050 Biyoistatistik Seçmeli 2 0 3
6 SGL1070 Akılcı İlaç Kullanımı Seçmeli 2 0 3
7 YDI2044 Mesleki İngilizce Seçmeli 2 0 3
3. Dönem > PTL-SD4,5 Seçimlik Ders -4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 KSS2094 Kültür Şehri İstanbul Seçmeli 2 0 3
2 KSS2096 Geneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
3 PTL2041 Patoloji Laboratuvarında Güvenlik Seçmeli 2 0 3
4 PTL2051 Jinekolojik Sitoloji Seçmeli 2 0 3
5 SGL2010 Laboratuvarda Araştırma Yöntem ve Teknikleri Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > SHMYO-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ABT2092 Afet Bilgisi Seçmeli 2 0 3
2 ANT2092 İlk Yardım Seçmeli 2 0 3
3 BSP2092 Web Tasarımı Seçmeli 2 0 3
4 KSS2092 Fotoğrafçılık Seçmeli 2 0 3
5 KSS2094 Kültür Şehri İstanbul Seçmeli 2 0 3
6 KSS2096 Geneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > PTL-SD6 Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BMY2032 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Seçmeli 2 0 3
2 BYL2080 Ekoloji Bilgisi Seçmeli 2 0 3
3 PTL2042 Patolojide Özel Teknikler Seçmeli 2 0 3
4 PTL2054 Adli Tıp Seçmeli 2 0 3

^