Lisans Programları
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Dünyada öğretim teknolojileri alanının tarihçesi her ne kadar 20. yüzyılın başlarına dayanmakta olsa da, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesinde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüzün önceki başkanları Prof. Dr. Hikmet SAVCI (1998 - 1999) ve Prof. Dr. Esat HAMZAOĞLU'dur (1999 - 2000).
Kazanılan Derece
Bölümümüzde başarılı bir şekilde çalışmalarını bitirenlere lisans diploması verilmektedir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüzde YÖK'ün belirlediği şartlarla öğrenci kabul edilmektedir. Öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan YGS-I sınav sonuçları ile bölümümüze yerleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrencinin daha önce tamamlamış veya devam etmekte olduğu formal yüksek öğrenimde almış oldukları dersler, üniversitenin ilgili yönergeleri çerçevesinde bazı derslerin yerine sayılabilmektedir ve bu derslerden muaf sayılmaktadır.
Ayrıca, öğrenciler ilk kayıt sürecinde, İngilizce veya başka yabancı dil biliyorlarsa (formal veya non-formal şekilde öğrenilmiş) rektörlük tarafından yapılan yabancı dil muafiyet sınavına girerek, bu derslerden de muaf olabilirler.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
YÖK'ün belirlediği koşullar ve kurallar haricinde bölümün herhangi bir yeterlilik koşulu veya kuralı mevcut değildir.
Program Profili
Program yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıl ve 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Program eğitim dili Türkçedir. Bölümümüzde bir adet profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent, bir öğretim görevlisi ve üç adet araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, başka bölümde olup bölümümüzde görevlendirilmiş bir araştırma görevlisi ve ÖYP programıyla gelmiş bir araştırma görevlisi bulunmaktadır. Ayrıca, yarı zamanlı olarak ders vermekte olan üç hocamız vardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezun öğrencilerimiz; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği yanı sıra, bilgi-bilişim merkezi yöneticiliği ve danışmanlığı, ölçme ve değerlendirme uzmanlığı, yazılım-tasarım geliştirme uzmanlığı, bilgisayar sistemleri ve web tasarımcılığı, bilgisayar programcılığı, ağ yöneticiliği, sistem ve multimedya tasarımcılığı, multimedya ve grafik tasarımcılığı, test ve değerlendirme uzmanlığı gibi çeşitli alanlarda çalışabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bölümümüzden başarıyla mezun olan öğrencilerin yüksek lisans ve doktora alanında çalışmalarına devam etmelerine imkan tanınmaktadır. Her ne kadar bu geçişler YÖK mevzuatı gereğince yapılsa da, özetle aşağıdaki kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için YÖK’ün ilgili mevzuatına bakılmalıdır.
Yüksek Lisansa Geçiş: Lisans derecesi, ALES, Bilim Sınavı ve Mülakat
Doktoraya Geçiş: Yüksek Lisans derecesi, ALES, ÜDS, Bilim Sınavı ve Mülakat
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Marmara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğine göre yapılmakta olup, detaylı bilgi için http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf linkinde detaylı bilgi elde edilebilir.
Mevcut öğrencilerimiz için başarı puanı genel kural vizenin yüzde 40 ile final sınavının yüzde altmışı toplanarak hesaplanmaktadır. Notlandırmada bağıl değerlendirme sistemi (çan sistemi diye bilinen) geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Bölümümüze başlayan öğrencilerin 8 dönemlik programın tüm derslerini alması ve başarılı olması beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin lisans diploması alabilmeleri için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Bu konuda detaylı bilgi için Marmara Üniversitesinin ilgili mevzuatına bakınız.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof. Dr. Servet BAYRAM Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü, BÖTE Anabilim Dalı, Göztepe Kampusu - Kadıköy/İstanbul
Bölüm Olanakları
Bölümümüz dahilinde iki adet sınıf bulunmaktadır. Sınıflarımızdan birisinde projektör mevcuttur. Diğer sınıfta ise kalemle yazılan beyaz tahta mevcuttur. Bölümümüzde ayrıca, bir adet seminer odası bulunmaktadır.
Bölümümüze ait 4 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bunlardan 2 tanesi bölüm dersleri için, 2 tanesi servis laboratuvarı olarak diğer bölümlerin hizmetine sunulmaktadır. Bilgisayar labaratuvarlarından üçünde projektör olup, bir diğerinde projektör mevcut değildir. Laboratuvarlardaki bilgisayar sayısı 19 ile 29 arası değişmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrenme öğretme sürecini planlar, uygular ve yönetebilir.
2 Farklı ihtiyaçları olan öğrencileri göz önünde bulundurarak onlara uygun hedefler ve ortamlar hazırlar.
3 Öğrenmeyi etkileyen etkenleri belirleyerek, gerek sınıf ortamında gerek materyallerde gerekli değişiklikleri yapar.
4 Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme-değerlendirme araçları geliştirir ve uygulabilir.
5 Ölçme sonuçlarını uygun teknikler kullanarak değerlendirebilir, ve problemleri belirleyerek gerekli önlemleri alabilir.
6 Mesleki gelişimini devam etmek için uygun bilişim teknolojilerini kullanır ve yeni bilişim teknolojilerini takip eder.
7 Sınıf içi ve dışı etkinliklerde etik, ve teknoloji kullanımında siber etik bilincini kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
8 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimini oluşturan disiplinlerle ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
9 Bilişim teknolojisiyle ilgili kuram ve kavramları yerinde kullabilir.
10 Öğretime yönelik uygun teknolojileri seçerek kullanabilir.
11 Öğretim süreci içinde ve dışında bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma becerilerine sahip olur.
12 Öğretim ihtiyaçlarını karşılayacak teknoloji destekli öğretim materyalleri tasarlayıp geliştirebilir.
13 İhtiyaca yönelik uygun bilgisayar sistemini kurarak, gerekli yazılım ve çevre birimlerini tanımlayarak kullanabilir.
14 Yazılım, donanım ve ağ unsurları için temel bakım ve onarım işlerini gerçekleştirebilir.
15 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimine ilişkin bilimsel araştırmaları anlayıp, mesleki uygulamalarda bu bilgileri kullanabilir.
16 Öğretim sürecinde öğrencilere model olabilecek genel kültür kazanımlarını gösterebilir.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE1001 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I Zorunlu 3 2 9
2 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 MAT1025 Bilgisayar Matematiği I Zorunlu 2 2 9
4 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
5 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
6 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
Toplam 15 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BOTE1002 Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Zorunlu 3 2 9
3 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
4 MAT1026 Bilgisayar Matematiği II Zorunlu 2 2 9
5 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
6 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 15 4 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2001 Programlama Dilleri I Zorunlu 3 2 6
2 BOTE2005 Bilgisayar Donanımı Zorunlu 2 2 4
3 EGT2023 Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Zorunlu 2 2 4
4 EGT2041 Bilgisayar Öğretimi İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 4
5 FZK2007 Bilgisayar Öğretim Teknolojilerinde Fizik I Zorunlu 3 0 4
6 BOTE-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 5
7 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 6 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2002 Programlama Dilleri II Zorunlu 3 2 6
2 BOTE2004 Öğretim Tasarımı Zorunlu 2 2 5
3 BOTE2006 Eğitimde Grafik ve Canlandırma Zorunlu 2 2 5
4 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
5 FZK2018 Bilgisayar Öğretim Teknolojilerinde Fizik II Zorunlu 3 0 4
6 BOTE-MBS Meslek Bilgisi Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 5
Toplam 16 6 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE3001 İşletim Sistemleri ve Uygulamaları Zorunlu 2 2 5
2 BOTE3003 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Zorunlu 2 2 4
3 BOTE3005 Web Tasarımı Zorunlu 2 2 5
4 BSB3009 Bilim ve Teknoloji Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
6 EGT3009 Özel Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Zorunlu 2 0 4
7 EGT3057 Bilgisayar Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
Toplam 14 8 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE3002 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi Zorunlu 2 2 6
2 BOTE3004 Bilgisayar Ağları ve İletişim Zorunlu 2 2 6
3 BOTE3006 İnternet Tabanlı Programlama Zorunlu 3 2 6
4 EGT3058 Bilgisayar Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
5 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
6 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
7 BOTE-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 2 4
Toplam 13 12 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE4001 Proje Geliştirme ve Yönetimi I Zorunlu 2 2 5
2 BOTE4003 Uzaktan Eğitim Zorunlu 2 2 4
3 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
4 EGT4041 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
5 BOTE-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 3 0 6
6 BOTE-GKS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 4
Toplam 12 8 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE4002 Proje Geliştirme ve Yönetimi II Zorunlu 2 2 5
2 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
3 EGT4098 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
4 BOTE-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 2 7
5 BOTE-GKS2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 4
Toplam 11 10 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Seçmeli 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
2. Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Seçmeli 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
3. Dönem > BOTE-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2009 Bilgisayar Destekli Öğretim Seçmeli 3 0 5
2 BOTE2011 ASP Programlama Seçmeli 3 0 5
3 BOTE2013 Algoritma Seçmeli 3 0 5
4 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 5
3. Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Seçmeli 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Seçmeli 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Seçmeli 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Seçmeli 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Seçmeli 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Seçmeli 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Seçmeli 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Seçmeli 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Seçmeli 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Seçmeli 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Seçmeli 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Seçmeli 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Seçmeli 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Seçmeli 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Seçmeli 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Seçmeli 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Seçmeli 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Seçmeli 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Seçmeli 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Seçmeli 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Seçmeli 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Seçmeli 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Seçmeli 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Seçmeli 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Seçmeli 2 0 3
36 RSO3051 Drama Seçmeli 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Seçmeli 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Seçmeli 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Seçmeli 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Seçmeli 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > BOTE-MBS Meslek Bilgisi Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2010 Görsel Okuryazarlık ve Yaratıcılık Seçmeli 3 0 5
2 BOTE2012 Siber Psikoloji Seçmeli 3 0 5
3 EGT2014 Öğrenme ve Öğretimde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 5
6. Dönem > BOTE-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE3010 Flash Uygulamaları Seçmeli 2 2 4
2 BOTE3012 Etkileşimli Hikaye Anlatımı Seçmeli 2 2 4
3 BOTE3014 Mobil Uygulama Geliştirme Seçmeli 2 2 4
7. Dönem > BOTE-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE4005 Eğitimde Bilgisayar Oyunu Tasarımı Seçmeli 3 0 6
2 BOTE4007 Teknoloji Entegrasyonu Seçmeli 3 0 6
7. Dönem > BOTE-GKS1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE4009 Bilişim Etiği Seçmeli 2 0 4
2 KSS1034 Etkili İletişim Seçmeli 3 0 4
3 KSS4022 Kriptoloji Seçmeli 2 0 4
4 KSS4024 Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçmeli 2 0 4
5 KSS4026 Zeka Soruları ve Oyunları Seçmeli 2 0 4
6 KSS4028 Sosyal Medya Seçmeli 2 0 4
7 KSS4031 Siber Kültür Seçmeli 2 0 4
8 KSS4037 Zeka ve Mantık Seçmeli 2 0 4
8. Dönem > BOTE-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE4004 Bilişsel Prosesleri Değerlendirmede Teknoloji Kullanımı Seçmeli 2 2 7
2 BOTE4006 Eğitsel Yazılımların Seçimi ve Değerlendirilmesi Seçmeli 2 2 7
8. Dönem > BOTE-GKS2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE4009 Bilişim Etiği Seçmeli 2 0 4
2 KSS1034 Etkili İletişim Seçmeli 3 0 4
3 KSS4022 Kriptoloji Seçmeli 2 0 4
4 KSS4024 Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçmeli 2 0 4
5 KSS4026 Zeka Soruları ve Oyunları Seçmeli 2 0 4
6 KSS4028 Sosyal Medya Seçmeli 2 0 4
7 KSS4031 Siber Kültür Seçmeli 2 0 4
8 KSS4037 Zeka ve Mantık Seçmeli 2 0 4

^