Lisans Programları
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
1998 yılında İlahiyat Fakültesi bünyesinde açılan İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümü 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Atatürk Eğitim Fakültesi bünyesine alınmıştır. 2010-2011 yılında bölüm 2. öğretim'e öğrenci kabul etmeye başlamıştır.
Kazanılan Derece
Maramra Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü 4 yılda başarıyla bitiren öğrencilerimiz, öğretmen olmaktadırlar. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirdiği okullarda ders vermektedirler.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Üniversite giriş sınavı ile öğrenci almaktadır. Ayrıca Üniversiteler arasındaki uygulamanın bir gereği olarak Yatay Geçiş yapma imkanı olabilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için yeterli bir seviyeye ulaşır ve öğretmenlik hakkını kazanırlar. OSYM'nin belirlediği yeterlilik koşul ve kuralları geçerlidir.

Program Profili
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde dinî içerikli dersler (Arapça, Kuran, Hadis, İslam Tarihi, Mezhepler Tarihi, Kelam vs.) ağırlıklı okutulmakla beraber, Türk Dili, Sosyoloji, Eğitim materyalleri gibi derslerde görülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünü bitiren öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ya da özel okullarda kendi alanıyla ilgili derslere girmekte ve öğretmenlik yapmaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü mezunları 4 yıllık eğitimin ardından istedikleri takdirde lisans üstü eğitim de alabilmekte ve akademik kariyer yapabilmektedirler. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisans ve doktora programlarına başvurma hakkına sahiptirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
İlköğretin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünde, her eğitim öğretim döneminde 1 vize ve 1 final sınavı uygulanmaktadır. Ayrıca vize ve final haricinde dönem ödevleri ya da uygulamalı olarak ilköğretim okullarında öğretmenlik stajı yapmaktadırlar.
Mezuniyet Koşulları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO'su 2.00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Mehmet Zeki Aydın
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Göztepe Yerleşkesi, Kadıköy/İstanbul
İletişim adresi: mzaydin@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümünün sesli ders sunum olanakları bulunmaktadır. Ayrıca bölüm bünyesinde küçük bir kütüphane de öğrencilere hizmet vermektedir. Düzenli olarak yapılan kulüp faaliyetleri. Konferanslar. Burs imkanı ve kantin. Seminerler. hafta sonları bölümle ilgili Arap asıllı hocalardan Arapça ev Kuran-ı Kerim takviye ders programları.
Program Çıktıları ^
1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanında biliminesel araştırma yapabilir.
3 Bu alanın öğretimine yönelik strateji, yöntem ve tekniklerini etkili biçimde kullanır.
4 Öğretim süreci içinde ve dışında etkili iletişim becerilerine sahip olur.
5 Din ve değerlerle ilgili temel kavramları tanır.
6 Kuran ve Hz. Muhammed in söz ve öğretileri ile ilgili temel bilgilere sahip olur.
7 Dinler ve dini akımlar hakkında bilgi sahibi olur.
8 Günümüz inanç problemleri ve güncel dini konular hakkında bilgi sahibi olur.
9 Eğitim ve öğretim vereceği yaş grubuna ait gelişimsel ve ruhsal bilgi donanımına sahip olur.
10 Öğrencilerin öğretim sürecindeki gelişimlerini izlemeye yönelik ölçme ve değerlendirme uygulamaları yapabilir
11 Bilgi ve iletişim teknolojilerini teknik ve pedagojik olarak kullanabilme becerisine sahip olur.
12 Türk eğitim tarihi ve sisteminin yapısı, tarihsel gelişimi hakkında yeterli bilgiye sahip olur.
13 Yabancı dil bilgisine sahip olur.Türk toplumunun temel değerlerini içeren vatandaşlık bilinci ile Atatürk ilke ve inkılaplarını kazanır ve bunları gelecek kuşaklara aktarma yeterliğine sahip olur.
14 Türk islam sanatları, edebiyatı ve musikisi hakkında bilgi ve beceri sahibi olur.
15 Topluma hizmet bilinci oluşur.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 DKA101 Temel Dini Bilgiler I Zorunlu 3 0 6
3 EGT101 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 6
4 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
5 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
6 DKA103 Hz. Muhammed'in Hayatı Zorunlu 2 0 2
7 DKA151 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi I Zorunlu 1 2 3
8 PSK131 Psikolojiye Giriş Zorunlu 2 0 2
9 YDAR151 Arapça I Zorunlu 1 2 4
Toplam 19 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 DKA102 Temel Dini Bilgiler II Zorunlu 3 0 6
3 DKA104 İslam Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 EGT102 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
5 SOS110 Sosyolojiye Giriş Zorunlu 2 0 3
6 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
7 YDAR152 Arapça II Zorunlu 1 2 6
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 2 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB209 Felsefeye Giriş Zorunlu 2 0 3
2 BSP253 Bilgisayar I Zorunlu 1 2 3
3 DKA205 Hz. Muhammed'in Hadisleri ve Öğretileri Zorunlu 2 0 3
4 DKA231 Din Psikolojisi Zorunlu 2 0 2
5 DKA251 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi II Zorunlu 1 2 4
6 EGT201 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
7 YDAR251 Arapça III Zorunlu 1 2 4
8 DKA-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
9 DKA-GK Genel Kültür Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 6 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP254 Bilgisayar II Zorunlu 1 2 3
2 DKA208 İslam'da Sanat ve Estetik Zorunlu 2 0 2
3 DKA210 İslami Türk Edebiyatı Zorunlu 2 0 2
4 DKA212 Tefsir Zorunlu 2 0 4
5 DKA232 Din Sosyolojisi Zorunlu 2 0 4
6 EGT202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 5
7 EGT306 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
8 YDAR252 Arapça IV Zorunlu 1 2 4
9 DKA-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 16 6 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA307 Ahlak Felsefesi Zorunlu 2 0 4
2 DKA321 Kelam Zorunlu 2 0 4
3 DKA351 Kur'an Okuma Bilgi ve Becerisi III Zorunlu 1 2 4
4 EGT250 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
5 EGT301 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
6 ILT397 Medya ve İletişim Zorunlu 2 0 3
7 DKA-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 2 0 3
8 DKA-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 4
Toplam 16 2 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA308 Din Felsefesi Zorunlu 2 0 4
2 DKA310 Dini Musiki Zorunlu 2 0 4
3 DKA313 Ahlak ve Değerler Eğitimi Zorunlu 2 0 3
4 DKA322 Mezhepler Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 DKA326 Yaşayan Dünya Dinleri Zorunlu 2 0 3
6 EGT303 Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
7 EGT304 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 1 2 4
8 DKA-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 2 0 3
Toplam 15 4 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA401 Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 5
2 DKA405 Din Eğitimi Zorunlu 2 0 4
3 DKA443 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
4 EGT401 Özel Eğitim Zorunlu 2 0 3
5 EGT405 Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 7
6 EGT410 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
7 DKA-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 6 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA408 Kuran'da Ana Temalar Zorunlu 2 0 4
2 DKA410 Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi Zorunlu 2 0 4
3 EGT402 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
4 EGT406 Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
5 TDE323 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 2 0 3
6 DKA-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6 Seçmeli 2 0 3
7 DKA-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7 Seçmeli 2 0 3
Toplam 14 6 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Seçmeli 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
2. Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Seçmeli 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
3. Dönem > DKA-A1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA311 Güncel Dini Konular Seçmeli 2 0 3
2 DKA315 Dinlerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
3 DKA412 Çocuk Edebiyatında Dini Motifler Seçmeli 2 0 3
3. Dönem > DKA-GK Genel Kültür Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB314 Türk Düşünce Tarihi Seçmeli 2 0 3
2 DKA213 Günümüz Türk İslam Devletleri Seçmeli 2 0 3
3 ISB204 Antropoloji Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > DKA-A2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA214 Dinlerde Ahlak Seçmeli 2 0 3
2 DKA325 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 3
3 DKA327 İslam Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > DKA-A3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA309 Halk İnanışları Seçmeli 2 0 3
2 DKA312 Hz. Muhammed'e Çağdaş ve Evrensel Yaklaşımlar Seçmeli 2 0 3
3 DKA314 Dini İletişim ve Rehberlik Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > DKA-MB Meslek Bilgisi Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA317 İslam Eğitim Tarihi Seçmeli 2 0 4
2 EGT112 Eğitim Felsefesi Seçmeli 2 0 4
3 EGT424 Yetişkin Eğitimi Seçmeli 2 0 4
6. Dönem > DKA-A4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA318 Sosyal Değişim ve Din Öğretimi Seçmeli 2 0 3
2 DKA324 Türk Tasavvuf Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
3 TAR338 İslam Medeniyeti Tarihi Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > DKA-A5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA411 Türk Kültüründe Hadis Seçmeli 2 0 3
2 DKA413 Günümüz İnanç Problemleri Seçmeli 2 0 3
3 DKA417 Din Öğretiminde Kur'an Kıssaları Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > DKA-A6 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA414 Dini Danışmanlık ve Rehberlik Seçmeli 2 0 3
2 DKA424 Demokrasi, İnsan Hakları ve İslam Seçmeli 2 0 3
3 DKA426 Dini Hitabet Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > DKA-A7 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 7
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 DKA416 Yaygın Din Öğretimi Seçmeli 2 0 3
2 DKA418 Din ve Kültür Seçmeli 2 0 3
3 DKA420 Modern Dünyada İslam Seçmeli 2 0 3

^