Lisans Programları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık - Atatürk Eğitim Fakültesi - Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 20 Temmuz 1982 tarihinde kabul edilen “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı” hakkındaki 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile oluşturulmuştur. Bölüm eğitimin çeşitli alanlarında 4 yıllık (8 yarıyıllık) bir lisans eğitimi vermek üzere düzenlenmiştir. Eğitim Bilimleri Bölümü, eğitim sorunlarını ülkemiz ve dünya ölçeğinde inceleyip bu sorunlara çözüm arar ve dünya eğitim biliminin gelişimine katkıda bulunmaya çalışır. Ayrıca bölüm, Eğitim Fakültesi’nin bütün bölümlerinde öğretmenlik formasyonu derslerinin yürütülmesinden sorumludur. Öğretmen yetiştirmenin gereği olan temel eğitim derslerinin sorumluluğu Eğitim Bilimleri Bölümüne aittir.
Eğitim Bilimleri Bölümü, 1999-2000 öğretim yılı itibarı ile lisans düzeyinde sadece "Rehberlik ve Psikolojik Danışma" programından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece
BölümümüzRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programını başarılı bir şekilde tamamlayan bir öğrenci “Psikolojik Danışman” ünvanı ile mezun olmaktadır.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Lisans Programı, her yıl ÖSYM tarafından yapılan LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavı ile öğrenci almaktadır. TM-3 puan türünde öğrenci alan bölümümüz, 2011-2012 Eğitim-öğretim yılında 88 kişilik genel kontenjanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programına, bölümümüzle eşdeğer bir
yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde bulununan öğrencilerde yatay geçişle kabul
edilmektedirler. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programından en az iki
dönemini tamamlamış ve tüm derslerden başarılı olması zorunludur. Dörtlük not sisteminde
eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 3,00 not ortalaması şartı aranır.
Bölümümüze her yıl 2. sınıfa 3 öğrenci ve 3. sınıfa 3 öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci
kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı'ndan bir adayın mezun olabilmesi için kendisine sunulan bütün dersleri bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı bir şekilde tamamlayarak 153 kredi ile mezun olması adayın, "Psikolojik Danışman"olabilmesi için yeterliliğini belirlemektedir.
Program Profili
PDR Anabilim dalı, özellikle eğitim kurumlarında öğrencilerin uyum sorunlarına odaklanarak bunları çözüme ulaştırmaya çalışan, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve arkadaşlar arasındaki ilişkileri düzenleyen, iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan psikolojik danışmanlar yetiştirmeye çalışmaktadır.

Program kapsamında verilen dersler:

1. YIL: Psikolojiye Giriş, Fizyolojik Psikoloji, Türkçe I: Yazılı Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I,
Yabancı Dil I, Bilgisayar I, Sosyolojiye giriş, Felsefe, Eğitim Bilimine Giriş, Gelişim Psikolojisi I,
Türkçe II: Sözlü Anlatım, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Yabancı Dil II,
Bilgisayar II, Kaynak Tarama ve Rapor Yazma, Eğitim Felsefesi, Türk Eğitim Tarihi

2. YIL: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, İstatistik I, Bilim Tarihi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme,
Gelişim Psikolojisi II, Okullarda Gözlem, Test Dışı Teknikler, İstatistik II, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji,
Öğrenme Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi

3. YIL: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, İstatistik I, Bilim Tarihi, Özel Eğitim, Ölçme ve Değerlendirme, Gelişim Psikolojisi II,
Okullarda Gözlem, Test Dışı Teknikler, İstatistik II, İnsan İlişkileri ve İletişim, Sosyal Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi,
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Sınıf Yönetimi

4. YIL: Psikolojik Testler, Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması, Öğrenme Güçlükleri, Bilimsel Araştırma Yöntemleri,
Topluma Hizmet Uygulamaları, Eğitim Yönetimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması, Meslek Etiği ve Yasal Konular, Kurum Deneyimi

Öğrenciler toplam iki dönem öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında teorik derslerde
öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı bulmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar MEB'e bağlı İlk ve Orta öğretim düzeyindeki okullarda, dershanelerde ,Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde, Adalet Bakanlığın’da, Emniyet Teşkilatında vb. gibi farklı kurum ve kuruluşlarda psikolojik danışma hizmeti vermektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunu bir aday çeşitli üniversitelerin sunduğu Psikolojik Danışmanlık gibi ana konularda ve bazı ilgili alanlardaki (alan sınırlaması dahilinde) yüksek lisans programlarına, gerekli koşullar yerine getirildiğinde kabul edilebilirler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları çeşitli üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Okul Öncesi Öğretmenliği, Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora programlarına başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde devam zorunluluğu bulunmaktadır. Toplam dönemlik ders saatinin %30’unda fazla devamsızlığı olan öğrenciler devamsız sayılmakta ve ilgili dersten başarısız olmaktadırlar. Notlar da dönemlik olarak belirlenmekte; vize (arasınav) notlarının %40’ı; final sınavının da %60’ı alınarak geçme notu belirlenmektedir. Başarı değerlendirmesinde de bağıl değerlendirme kullanılmaktadır.Mezuniyet Koşulları
Kayıt altında olduğu eğitim-öğretim yılları boyunca kendisine sunulan derslere devam veren, derslerden geçebilmek için bağıl değerlendirme sistemine göre başarılı sayılan ve alması gereken 153 krediyi tamamlayan bir aday mezun olma hakkına sahip olmaktadır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr. Halil Ekşi halileksi@marmara.edu.tr
Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik DAnışmanlık ABD
Göztepe Yerleşkesi, 34722 Göztepe, KAdıköy
0216 345 9090-257
Bölüm Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı için kullanılan bir adet 108 kişilik, bir adet ise
80 kişilik sınıfımız ve seminer odamız vardır. Her iki derslikde de projeksiyon bulunmaktadır.
Fakültemizde öğrencilere hizmet veren 12 bilgisayar laboratuvarı, laboratuarda bulunan
bilgisayarların tümü internete bağlıdır. Ayrıca, fakültemizde öğrencilere hizmet veren
kütüphane bulunmaktadır.
Üniversitemizin de dahil olduğu Erasmus programıyla bölümümüz öğrencileri ile yabancı
ülkelerde bulunan üniversitelerin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri arasında
öğrenci hareketliliği sağlanmaktadır.
Bölüm öğrencileri kampus alanı içinde bulunan yurt, yemek, sosyal ve sportif tesislerden kolaylıkla yararlanabilmektedir.
Bölüm mezunlarının hepsi, mezun oldukları yıl kamu ve özel hizmet veren ilgili
kurumlarda istihdam edilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Psikolojik danışma uygulaması yapma
2 Mesleki danışmanlık ve kariyer danışmanlığı yapma
3 Öğrenme yetersizlikleri konusunda değerlendirme ve eğitim yapma
4 Mesleki etik kurallara uyarak psikoloji danışma ve rehberlik hizmeti yürütme
5 Bireyi tanıma amacıyla test ve test dışı teknikleri uygulama, yorumlama ve raporlama
6 Test uygulama ve değerlendirme sonrasında uygun bireysel eğitim programı oluşturma
7 Oryantasyon programı oluşturma ve uygulama
8 Mesleki seçim için gerekli testleri uygulama, yorumlama ve raporlama
9 Bireyin özelliklerine uygun meslek seçimi sürecinde danışmanlık yapma
10 Yaş düzeyine uygun bireysel ve grup olarak mesleğe yönlendirme programı yapma ve uygulama
11 Öğretim etkinliklerini artırmaya yönelik bireysel ve grup programı hazırlama ve uygulama
12 İleri yetişkin ve ailelere yönelik çeşitli amaçlara yönelik destek verici psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlama ve uygulama
13 Bilimsel düşünceyi kullanma ve bilim felsefesi bilgisini uygulamaya dönüştürme
14 Psikolojik danışma ve rehberlik alanında ihtiyaç duyulan araçları geliştirme
15 Tanı kriterleri konusunda bilgi sahibi olma ve uygulama ayırt edebilme becerisine sahip olma
16 Üstün yeteneklilere psikolojik danışma ve rehberlik yapma
17 Davranış bozukluğu gösteren çocuklara uygun program yapma ve uygulama
18 Kariyer danışmanlığı programı hazırlama ve uygulama
19 Grupla psikolojik danışma oturumları planlama ve uygulama
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BSB1020 Felsefe Zorunlu 2 0 3
3 BSP1001 Bilgisayar I Zorunlu 2 2 5
4 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
5 PDR1003 Fizyolojik Psikoloji Zorunlu 3 0 3
6 PSK1001 Psikolojiye Giriş Zorunlu 3 0 3
7 SOS1061 Sosyoloji Zorunlu 2 0 4
8 TTO121 Türkçe I: Yazılı Anlatım Zorunlu 2 0 2
9 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 22 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT1006 Eğitim Felsefesi Zorunlu 2 0 4
3 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
4 EGT1010 Gelişim Psikolojisi I Zorunlu 3 0 4
5 PDR1002 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu 1 2 3
6 PDR1004 Sosyal Antropoloji Zorunlu 3 0 4
7 TTO122 Türkçe II: Sözlü Anlatım Zorunlu 2 0 2
8 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
9 BSP1002 Bilgisayar II Zorunlu 2 2 5
Toplam 20 4 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
2 IST2003 İstatistik I Zorunlu 3 0 5
Toplam 6 0 10
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
Toplam 5 0 8
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
Toplam 2 0 4
Seçmeli
1. Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Seçmeli 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
2. Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Seçmeli 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Seçmeli 3 0 3

^