Lisans Programları
Türkçe Öğretmenliği - Atatürk Eğitim Fakültesi - Türkçe ÖğretmenliğiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Türkçe Eğitimi Bölümü, Atatürk Eğitim Fakültesinde , 1998 - 1999 Öğretim Yılında faaliyete başlamıştır. Türkçe Eğitimi Bölümü lisans derslerinde; alan dersleri eğitim dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır. Alınan lisans dersleriyle birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla öğrencilere bilgileri sunma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. “Yaparak Öğrenme” esasına dayanarak derslerde uygulamaya özel bir önem verilmektedir.
Kazanılan Derece
Öğretmenlik
Kabul ve Kayıt Koşulları
Orta öğretim kurumları saysısal bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir. Ortaöğretim mezunlarının girmiş olduğu Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı ile öğrenci kabul etmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans programına başvurabilmek için orta öğretim kurumları sözel bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Lisans programına başvuran adayların Lisans Yerleştirme Sınavı-2 (LYS-2) puanı sınavından yeterli puan almış olması gerekmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler ortaöğrenimlerini başarı ile tamamlamış olmalılar.
Program Profili
Türkçe eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Türkçe eğitiminde bilgi ve beceri bakımından yüksek sorumluluk sahibi öğretmenler yetiştirmek. Türkçeyi anlayan, Türkçeye karşı olumlu tutum geliştiren ve bilimsel okuryazarlık kazancıyla mezun olabilecek öğretmen adayları yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
İlköğretim okullarının ikinci kademesine (6-8) Türkçe öğretmeni olmak.
Türkçe Öğretmenliği Programından mezun olanlar, bu kademedeki Türkçe derslerini vermek. Dershanelerde yine fen bilgisi öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans düzeyinde ders verebilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisansüstü eğitime geçiş sağlanabilir. Bu amaç doğrultusunda herhangi bir üniversitenin yüksek lisans ve doktora programlarına katılanılabilir. Çeşitli üniversitelerde öğretim görevlisi olarak veya okutman olarak çalışabilir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğretim süreci boyunca iki tane yazılım sınav yapılmaktadır. Bu yazılı sınavlardan ilki olan vize'de alınan sonuçlar genel değerlendirme içerisinde % 40 oranında etkilidir. İkinci sınav ise final olarak adlandırılıp genel değerlendirmeye % 60 oranında etkili olacaktır. Bunun haricinde çeşitli ödevlerde bu notlara etki edebilir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerini başarıyla tamamlamak (153 kredi). İlk iki yıl GANO olarak adlandırılan bağıl değerlendirme sonucuna göre 1,80 dereceyi yakalayamayan öğrenciler bir üst sınıf olan 3. sınıfa geçememektedirler. Bir üst sınıfa geçenlerde toplamda 153 krediyi tamamlamaları halinde mezun olabilmektedirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
MArmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü, 34722 Göztepe-Kadıköy/ İstanbul
Yard. Doç. Dr. Latif BEYRELİ (Bölüm Başkanı)
Yard. Doç. Dr. Ahmet BENZER (AKTS/DS Koordinatörü)
Bölüm Olanakları
3 adet derslik ile bir adet bilgisayar lab. vardır. ERASMUS programı kapsamında lisans ve lisansüstü öğrenci değişim anlaşması vardır. Gerekli şartları yerine getiren öğrenciler, çift ana dal programından yararlanabilmektedir.
Program Çıktıları ^
1 Öğrencilerin dinleme becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
2 Öğrencilerin konuşma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak
3 Öğrencilerin okuma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
4 Öğrencilerin yazma becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
5 Türkçe öğretimine ilişkin yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleme, araç ve yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olmak.
6 Türkçe öğretimine yönelik uygulamalarda araştırma yöntem ve tekniklerinden yararlanabilme becerisi.
7 Türkçe dil bilgisi öğrenme alanını geliştirme becerisi.
8 Türk ve dünya edebiyatı ile ilgili gerekli alan bilgisine sahip olmak.
9 Türkçe eğitiminin amaçlarına uygun eğitim zemini hazırlama becerisi.
10 Çocuğu orta öğretime hazırlayacak esas dil becerilerine sahip olmak.
11 Eğitim teknolojilerini takip etme ve bu gelişmeleri sınıfta kullanabilme becerisi.
12 Türkçe öğretimine yönelik özgün bilgi kaynaklarını kullanma becerisi.
13 Türk dilinin alfabelerin bilgisine sahip olup kullanma becerisi.
14 Türkçenin farklı lehçelerini kullanmasını geliştirme yeterliliğine sahip olmak.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT1001 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu 3 0 5
3 TDE1007 Osmanlı Türkçesi I Zorunlu 4 0 6
4 TDE1031 Edebiyat Bilgi ve Kuramları I Zorunlu 2 0 2
5 TTO1001 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi Zorunlu 2 0 2
6 TTO1003 Yazı Yazma Teknikleri Zorunlu 1 2 2
7 TTO1005 Sözlü Anlatım I Zorunlu 2 0 4
8 TTO1007 Yazılı Anlatım I Zorunlu 2 0 4
9 YDZx131 Yabancı Dil I Seçmeli 3 0 3
Toplam 21 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT1002 Eğitim Psikolojisi Zorunlu 3 0 5
3 TTO1002 Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi Zorunlu 2 0 4
4 TTO1006 Sözlü Anlatım II Zorunlu 2 0 4
5 TTO1008 Yazılı Anlatım II Zorunlu 2 0 4
6 YDZx132 Yabancı Dil II Seçmeli 3 0 3
7 TDE1018 Osmanlı Türkçesi II Zorunlu 4 0 5
8 TDE1032 Edebiyat Bilgi ve Kuramları II Zorunlu 2 0 3
Toplam 20 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSP2005 Türkçe Eğitiminde Bilgisayar I Zorunlu 2 2 4
2 EGT2003 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu 3 0 5
3 EGT2061 Türkçe Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Zorunlu 2 2 4
4 KSS2007 Dil ve Kültür Zorunlu 2 0 2
5 TDE2031 Eski Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
6 TTO2015 Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi Zorunlu 2 0 3
7 TTO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 6
8 TTO2007 Yeni Türk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
Toplam 18 4 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3005 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu 2 0 4
2 TDE2032 Eski Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
3 BSP2006 Türkçe Eğitiminde Bilgisayar II Zorunlu 2 2 4
4 TTO2008 Yeni Türk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
5 TTO2010 Genel Dilbilimi Zorunlu 3 0 3
6 TTO2016 Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi Zorunlu 3 0 4
7 TTO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 5
8 TTO-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3 Seçmeli 4 0 4
Toplam 21 2 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT3071 Sınıf Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT1008 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu 2 0 3
3 TTO3001 Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi Zorunlu 2 2 4
4 TTO3003 Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi Zorunlu 2 2 4
5 EGT3101 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri I Zorunlu 2 2 5
6 TDE3077 Türk Halk Edebiyatı I Zorunlu 2 0 3
7 TTO-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4 Seçmeli 4 0 5
8 AEF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 6 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO3002 Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi Zorunlu 2 2 4
2 TTO3004 Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi Zorunlu 2 2 4
3 TDE4028 Çocuk Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
4 TDE3078 Türk Halk Edebiyatı II Zorunlu 2 0 3
5 EGT3102 Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II Zorunlu 2 2 4
6 EGT2062 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu 3 0 5
7 BSB3014 Medeniyet Tarihi Zorunlu 2 0 2
8 TTO-G1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 4 0 4
Toplam 19 6 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4003 Rehberlik Zorunlu 3 0 4
2 EGT4091 Türkçe Eğitiminde Okul Deneyimi Zorunlu 1 4 8
3 EGT4101 Özel Eğitime Giriş Zorunlu 2 0 3
4 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
5 TTO4001 Tiyatro ve Drama Uygulamaları Zorunlu 2 2 8
6 TTO4003 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri Zorunlu 2 0 6
Toplam 10 8 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4020 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Zorunlu 2 0 3
2 EGT4094 Türkçe Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Zorunlu 2 6 10
3 TTO4002 Yabancılara Türkçe Öğretimi Zorunlu 2 0 5
4 TTO-AB5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5 Seçmeli 3 0 6
5 TTO-G2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 6
Toplam 12 6 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx131 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA131 Almanca I Seçmeli 3 0 3
2 YDZF131 Fransızca I Seçmeli 3 0 3
3 YDZI131 İngilizce I Seçmeli 3 0 3
2. Dönem > YDZx132 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA132 Almanca II Seçmeli 3 0 3
2 YDZF132 Fransızca II Seçmeli 3 0 3
3 YDZI132 İngilizce II Seçmeli 3 0 3
3. Dönem > TTO-AB1 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO2003 Dil İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
2 TTO2005 Eski Türkçe ve Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6
4. Dönem > TTO-AB2 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2052 Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme Seçmeli 3 0 5
2 TTO2012 Dil Felsefesi Seçmeli 3 0 5
4. Dönem > TTO-AB3 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT2054 Türkçe Öğretiminde Yöntemler Seçmeli 4 0 4
2 TTO2014 Metin Dilbilimi Seçmeli 4 0 4
5. Dönem > TTO-AB4 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO3005 Kelime Öğretimi Seçmeli 4 0 5
2 TTO3007 Türkiye Türkçesi Seçmeli 4 0 5
5. Dönem > AEF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BOTE2015 Siber Psikoloji ve Eğitim Seçmeli 2 0 3
2 BOTE2017 Sosyal Medyaya Giriş Seçmeli 2 0 3
3 BOTE2019 Yaratıcı Proje Geliştirme Seçmeli 3 0 3
4 EGT1022 Öğretmenlik Etiği Seçmeli 2 0 3
5 EGT1024 Eğitimde Bireysel Farklılıklar Seçmeli 2 0 3
6 EGT2122 Çocukta Düşünme Becerilerini Geliştirme Seçmeli 2 0 3
7 EGT3104 Öğretmen Yetiştirme Seçmeli 2 0 3
8 EGT4024 Eğitimde Kariyer Geliştirme Seçmeli 2 0 3
9 EGT4078 Coğrafyada Okul Dışı Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
10 EGT4080 Coğrafyada Okul İçi Etkinlikler Seçmeli 2 0 3
11 EGT4088 Değerler Eğitimine Giriş Seçmeli 2 0 3
12 EGT4092 İlkokulda Çağdaş Öğretim Yaklaşımları Seçmeli 2 0 3
13 EGT4100 Eğitim Politikaları Seçmeli 2 0 3
14 IFB4022 Fen Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Seçmeli 2 0 3
15 ILT2080 Diksiyon; Güzel ve Etkili Konuşma Seçmeli 2 0 3
16 IMO2003 Matematik ve Origami Seçmeli 2 0 3
17 IMO3003 Matematik Tarihi Seçmeli 2 0 3
18 IMO3009 Matematik ve Sanat Seçmeli 2 0 3
19 KMY3012 Vücut Kimyası Seçmeli 2 0 3
20 KMY3014 Yaşamımızdaki Kimyasallar Seçmeli 2 0 3
21 KMY4015 Hayatımızda Kimya Seçmeli 2 0 3
22 KMY4018 Kimyada Beceri Eğitimi Seçmeli 2 0 3
23 KMY4100 Kimya Eğitiminde Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
24 MAT4096 Matematik ve Teknoloji Seçmeli 2 0 3
25 MAT4098 Matematikte Popüler Konular Seçmeli 2 0 3
26 MZO4051 Çağlar Boyu Müzik Seçmeli 2 0 3
27 MZO4052 Müzik Evreni Seçmeli 2 0 3
28 MZO4053 Diksiyon ve Fonetik I Seçmeli 2 0 3
29 MZO4054 Diksiyon ve Fonetik II Seçmeli 2 0 3
30 MZO4055 Türk Müziği Korosu I Seçmeli 2 0 3
31 MZO4056 Türk Müziği Korosu II Seçmeli 2 0 3
32 MZO4057 Türk Müziğinde Toplu Uygulama I Seçmeli 2 0 3
33 MZO4058 Türk Müziğinde Toplu Uygulama II Seçmeli 2 0 3
34 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
35 RSO2052 History of Modern Art Seçmeli 2 0 3
36 RSO3051 Drama Seçmeli 2 0 3
37 RSO3053 Diksiyon Seçmeli 2 0 3
38 TAR4100 İstanbul Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 TAR4102 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 0 3
40 TAR4104 Tarih ve Kimlik Seçmeli 2 0 3
41 TDE1090 İstanbul ve Edebiyat Seçmeli 2 0 3
42 TDE3094 Türkçenin Güncel Sorunları Seçmeli 2 0 3
43 YDAO4090 Alman Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
44 YDFO4010 Fransız Dili ve Kültürü Seçmeli 2 0 3
45 YDIO4006 Dil ve Kültür İlişkisi Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > TTO-G1 Genel Kültür Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO3006 İleri Osmanlıca Seçmeli 4 0 4
2 TTO3008 Yaşayan Türk Lehçeleri Seçmeli 4 0 4
8. Dönem > TTO-AB5 Alan Bilgisi Seçimlik Ders - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO4012 Günümüz Türk Edebiyatı Seçmeli 3 0 6
2 TTO4014 Soru Sorma Teknikleri Seçmeli 3 0 6
8. Dönem > TTO-G2 Genel Kültür Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 TTO4004 Eski Anadolu Türkçesi Seçmeli 3 0 6
2 TTO4006 Orta Türkçe ve Metin İncelemeleri Seçmeli 3 0 6

^