Lisans Programları
Lisans - Fen-Edebiyat Fakültesi - Bilgi ve Belge YönetimiProgram Tanımları ^
Kuruluş
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Arşivcilik Bölümü adıyla, 1987 yılında kurulmuştur. Bölüm eğitim-öğretim faaliyetlerine 1988-1989 yılında başlamış ve ilk mezunlarını 1992 yılında vermiştir. 1993-1994 eğitim-öğretim yılında İngilizce ağırlıklı eğitim başlamış ve eğitim-öğretim dönemi İngilizce hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıla çıkmıştır. Arşivcilik olan bölüm adı, Haziran 2002 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı kararıyla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü olarak değiştirilmiştir. Değişen adına uygun olarak bölümün müfredatında da değişikliklere gidilerek kütüphanecilik, dokümantasyon ve bilgi yönetiminin diğer alanlarında da eğitim verilmeye başlanmıştır. 1994 yılından itibaren M. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans eğitimi verilmekte olup aynı Enstitü bünyesinde 1997 yılından itibaren doktora programı da açılmaktadır.

Öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih bölümlerinde yandal ve çift anadal programlarına katılabilmektedir.

Kazanılan Derece
Bilgi ve Belge Yöneticisi, Kütüphaneci, Arşivci
Kabul ve Kayıt Koşulları
ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
1. Dikey Geçiş Sistemi ve Yatay Geçiş Sistemi kapsamında öncelikle genel asgari koşulların sonrasında ise bölümümüz tarafından belirlenen kontenjan ve müfredat koşullarının sağlanması gerekmektedir.

2. Herhangi bir yüksek öğrenim kurumunu tamamlamış öğrencilerin bölümümüze intibakları ve muaf sayılacakları dersler başvurmaları halinde gerçekleştirilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
ÖSYM tarafından belirlenen asgari düzeydeki koşulları sağlamış olmak.
Program Profili
4 yıllık örgün eğitim programı
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
1. Kütüphaneler (Örn: Halk Kütüphanelerinde Kütüphaneci ve Kütüphane Müdürü, Üniversite Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Uzman Kütüphaneci ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı, Araştırma Kütüphanelerinde Kütüphaneci, Arşivci ve Yönetici)

2. Arşivler (Örn: Kamu ve Özel Arşivlerde Belge Yöneticisi, Arşivci ve Arşiv Müdürü)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üniversitelerin ilgili enstitülerinin belirlediği koşulları sağlamış olmak.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde, Üniversitemizin Akademik Takviminde belirtilen tarihlerde her ders için bir Yarıyıl içi değerlendirmesi ve bir Yarıyıl sonu sınavı yapılmaktadır. Yarıyıl içi değerlendirme araçları en az bir ara sınav, ödev, proje, laboratuaar, uygulama ve diğer çalışmalardan oluşur. Her bir yarıyıl içi değerlendirme 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı % 40 dır. Yarıyıl sonu sınavı 100 puan üzerinden notlandırılır ve başarı notuna katkısı, %60’tır. Bütünleme sınavı uygulaması yoktur. Üniversitemizde 4 lük not sistemi ve bağıl sistem uygulanmaktadır. 100 üzerinden hesaplanmış olan başarı notu bağıl değerlendirme sistemi (BDS) kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülür.
Mezuniyet Koşulları
Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans programından mezun olabilmek için 8. yarıyılın sonunda 240 AKTS krediyi başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 not ortalamasına sahip olmak gereklidir.
Bölümümüzün en az ilk dört yarıyılının bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir. Ön lisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. 3. Yarıyıl/yıl sonunda mezuniyeti için azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not almış, ancak mezuniyet için GANO 2,00 şartını yerine getiremediğinden ilişikleri kesilme durumuna gelmiş öğrencilere; GANO’larını yükseltmek üzere diledikleri son iki sınıf derslerinden, ara vermeden sonraki yarıyıldan/yıldan başlamak koşuluyla sınırsız sınav hakkı tanınır. Çift anadal programlarında öğrenciye anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde etmeden, çift anadal ikinci lisans programının diploması verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal ikinci lisans programını bitiremese bile anadal lisans programına ait lisans diplomasını alabilir. Anadal lisans programında mezuniyet hakkını kazanmayan öğrenciye yandal sertifikası verilmez. Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci yandal programını tamamlayamasa bile anadal lisans programına ait diplomasını alabilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır. Öğrencilere diplomayla birlikte Türkçe ve İngilizce diploma ekleri verilir. Diploma eklerinde öğrencinin gördüğü öğrenimin nitelikleri, öğrencinin başarı durumu ve diploma türü belirtilir. Detaylı bilgi: http://www.marmara.edu.tr/dosya/mevzuat/yeni/mu_yonetmelik_onlisans_lisans_v36.pdf
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Göztepe Kampüsü 34722
Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 0216 3451186 (1363)
Bölüm Olanakları
- Bilgisayar Laboratuvarı
- Staj
- Erasmus
- Çift Anadal, Yan Dal
Program Çıktıları ^
1 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur ve bunları kavrar.
2 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.
3 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi alanındaki problemleri tanımlayabilir ve raporlayabilir.
4 Mezunlar, kütüphane, arşiv ve diğer bilgi ve belge merkezlerinin gelişim süreçlerini ve temel işlevlerini bilir.
5 Mezunlar, eski harfli Türkçe el yazması ve matbu metinleri okuyabilir ve yeni yazıya aktarabilir.
6 Mezunlar, İngilizce meslekî terminolojiye hakimdir
7 Mezunlar, analiz ve sentez yapabilir, öğrendiği bilgiyi kullanabilir/uygulayabilir
8 Mezunlar, bilgi ve belge yönetimi uygulamaları için gerekli yöntem, teknik ve teknolojileri takip edebilir ve kullanabilir
9 Mezunlar, kendi disiplinlerinde ve disiplinlerarası çalışmalarda takım çalışması yapabilme becerisi kazanır
10 Mezunlar, belgelerin yaşam döngüsü sürecini bilir, bu süreçteki işlevleri yerine getirebilir
11 Mezunlar, yaşam boyu öğrenme çalışmalarına etkin olarak katılabilir.
12 Mezunlar, mesleki ve etik sorumluluk anlayışı kazanır.
13 Mezunlar, yayıncılık standartları ve sektörü hakkında bilgi sahibi olurlar ve bu bilgileri uygulamalarda kullanabilirler
14 Mezunlar modern yönetim esaslarına ilişkin bilgi sahibi olurlar ve uygulamalarda kullanabilirler.
15 Mezunlar kurumsal bilgi üretimi ve kullanımı ile kurumsal iş süreçleri arasında ilişkiler kurarak, yeni kurumsal bilgi sistemleri tanımlayabilirler
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 BBY1001 Bilgi Kaynakları Zorunlu 2 0 5
3 BBY1003 Belge Yönetimi I Zorunlu 3 0 5
4 BBY1005 Osmanlı Türkçesi Zorunlu 3 0 5
5 HUK1081 Hukuk Zorunlu 2 0 4
6 ISL1087 İşletmeye Giriş Zorunlu 3 0 5
7 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 BBY1002 Belge-Bilgi Merkezleri Zorunlu 2 0 5
3 BBY1004 Belge Yönetimi II Zorunlu 3 0 5
4 BBY1006 Osmanlı Dönemi Matbu Metinleri Zorunlu 3 0 5
5 BBY1008 Yönetim Teorisi Zorunlu 3 0 5
6 IST1082 Sosyal Bilimlerde İstatistik Zorunlu 2 0 4
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 19 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY2001 Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı Zorunlu 3 0 4
2 BBY2003 Arşiv Yönetimi I Zorunlu 3 0 5
3 BBY2007 Kütüphanecilikte Bilgi Hizmetleri Zorunlu 3 0 5
4 BBY2009 Bilişim Teknolojileri Zorunlu 3 0 5
5 DB2011 Örgütsel Davranış Zorunlu 3 0 5
6 YDI2003 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma Zorunlu 2 0 2
7 BBY-SD1 Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 3 0 4
Toplam 20 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY2002 Tanzimattan Sonra Osmanlı Devlet Teşkilatı Zorunlu 3 0 4
2 BBY2004 Arşiv Yönetimi II Zorunlu 3 0 5
3 BBY2008 Dijital Kütüphaneler Zorunlu 3 0 5
4 BBY2010 Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş Zorunlu 3 0 5
5 IK2012 Kariyer Geliştirme Zorunlu 3 0 5
6 YDI2042 Mesleki Yabancı Dil I Zorunlu 2 0 2
7 BBY-SD2 Seçimlik Ders - 2 Seçmeli 3 0 4
Toplam 20 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3001 Düzenleme ve Tanımlama Zorunlu 3 0 5
2 BBY3003 Araştırma Metotları Zorunlu 3 0 5
3 BBY3007 Kataloglama Zorunlu 3 0 5
4 YDI3043 Mesleki Yabancı Dil II Zorunlu 2 0 3
5 BBY3000 Staj I Zorunlu 0 2 7
6 BBY-SD3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5 Seçmeli 3 0 12
Toplam 14 2 37
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3002 Tanımlama Standartları Zorunlu 3 0 5
2 BBY3004 Raporlama ve Bilimsel Yazım Teknikleri Zorunlu 3 0 5
3 BBY3006 Cumhuriyet Dönemi Devlet Teşkilatı Zorunlu 3 0 5
4 YDI3044 İş Hayatı İçin Yabancı Dil Zorunlu 2 0 3
5 BBY-SD6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8 Seçmeli 3 0 12
Toplam 14 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY4001 Belge Koruma Zorunlu 3 0 4
2 BBY4003 Sistem Analizi Zorunlu 3 0 4
3 BBY4007 Müze Yönetimi Zorunlu 3 0 4
4 BBY4097 Bitirme Tezi I Zorunlu 0 2 6
5 BBY4000 Staj II Zorunlu 0 2 7
6 BBY-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11 Seçmeli 3 0 12
Toplam 12 4 37
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY4002 Bilgi Sistemlerinde Güvenlik Zorunlu 3 0 6
2 BBY4004 Özel Arşivler Zorunlu 3 0 6
3 BBY4098 Bitirme Tezi II Zorunlu 0 2 6
4 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
5 BBY-SD12,13 Seçimlik Ders - 12-13 Seçmeli 3 0 8
6 FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 11 4 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
3. Dönem > BBY-SD1 Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3021 Osmanlıca Belge Türleri I Seçmeli 3 0 4
2 BBY3022 Osmanlıca Belge Türleri II Seçmeli 3 0 4
3 BBY3023 Osmanlıca Belge Türleri III Seçmeli 3 0 4
4 BBY3024 Osmanlıca Belge Türleri IV Seçmeli 3 0 4
5 BBY3025 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 4
6 BBY3027 Osmanlı Yayın Tarihi Seçmeli 3 0 4
7 BBY3028 Üstveri ve Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 4
8 BBY3029 Dijital Çağda Bilgi Hakları ve Erişim Seçmeli 3 0 4
9 BBY3031 Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
10 BBY3032 Kütüphane Yönetimi Seçmeli 3 0 4
11 BBY3034 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 3 0 4
12 BBY3035 Kitap Yayıncılığı Seçmeli 3 0 4
13 BBY3036 Web Programlama Seçmeli 3 0 4
14 BBY3037 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 4
15 BBY3038 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
16 BBY3039 Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 4
17 BBY3042 Sektörel Arşivler Seçmeli 3 0 4
18 BBY3044 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 4
19 BBY4021 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Seçmeli 3 0 4
20 BBY4022 Veritabanı Yönetim Sistemleri II Seçmeli 3 0 4
21 BBY4023 Osmanlı Epigrafisi Seçmeli 3 0 4
22 BBY4025 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 4
23 BBY4026 E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
24 BBY4027 Arşivcilik Literatürü Seçmeli 3 0 4
25 BBY4028 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
26 BBY4029 Nadir Eserler Seçmeli 3 0 4
27 BBY4031 Kitapdışı Materyaller Seçmeli 3 0 4
28 BBY4032 Okuma Kültürü Seçmeli 3 0 4
29 BBY4034 Okul Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
30 BBY4035 Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 3 0 4
31 BBY4036 İleri Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 4
32 BBY4038 Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
33 BSB3002 Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 4
34 IKT4086 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
35 ILT3081 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 4
36 ISL4081 Modern İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
4. Dönem > BBY-SD2 Seçimlik Ders - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3021 Osmanlıca Belge Türleri I Seçmeli 3 0 4
2 BBY3022 Osmanlıca Belge Türleri II Seçmeli 3 0 4
3 BBY3023 Osmanlıca Belge Türleri III Seçmeli 3 0 4
4 BBY3024 Osmanlıca Belge Türleri IV Seçmeli 3 0 4
5 BBY3025 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 4
6 BBY3027 Osmanlı Yayın Tarihi Seçmeli 3 0 4
7 BBY3028 Üstveri ve Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 4
8 BBY3029 Dijital Çağda Bilgi Hakları ve Erişim Seçmeli 3 0 4
9 BBY3031 Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
10 BBY3032 Kütüphane Yönetimi Seçmeli 3 0 4
11 BBY3034 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 3 0 4
12 BBY3035 Kitap Yayıncılığı Seçmeli 3 0 4
13 BBY3036 Web Programlama Seçmeli 3 0 4
14 BBY3037 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 4
15 BBY3038 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
16 BBY3039 Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 4
17 BBY3042 Sektörel Arşivler Seçmeli 3 0 4
18 BBY3044 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 4
19 BBY4021 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Seçmeli 3 0 4
20 BBY4022 Veritabanı Yönetim Sistemleri II Seçmeli 3 0 4
21 BBY4023 Osmanlı Epigrafisi Seçmeli 3 0 4
22 BBY4025 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 4
23 BBY4026 E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
24 BBY4027 Arşivcilik Literatürü Seçmeli 3 0 4
25 BBY4028 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
26 BBY4029 Nadir Eserler Seçmeli 3 0 4
27 BBY4031 Kitapdışı Materyaller Seçmeli 3 0 4
28 BBY4032 Okuma Kültürü Seçmeli 3 0 4
29 BBY4034 Okul Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
30 BBY4035 Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 3 0 4
31 BBY4036 İleri Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 4
32 BBY4038 Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
33 BSB3002 Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 4
34 IKT4086 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
35 ILT3081 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 4
36 ISL4081 Modern İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
5. Dönem > BBY-SD3,4,5 Seçimlik Ders - 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3021 Osmanlıca Belge Türleri I Seçmeli 3 0 4
2 BBY3022 Osmanlıca Belge Türleri II Seçmeli 3 0 4
3 BBY3023 Osmanlıca Belge Türleri III Seçmeli 3 0 4
4 BBY3024 Osmanlıca Belge Türleri IV Seçmeli 3 0 4
5 BBY3025 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 4
6 BBY3027 Osmanlı Yayın Tarihi Seçmeli 3 0 4
7 BBY3028 Üstveri ve Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 4
8 BBY3029 Dijital Çağda Bilgi Hakları ve Erişim Seçmeli 3 0 4
9 BBY3031 Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
10 BBY3032 Kütüphane Yönetimi Seçmeli 3 0 4
11 BBY3034 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 3 0 4
12 BBY3035 Kitap Yayıncılığı Seçmeli 3 0 4
13 BBY3036 Web Programlama Seçmeli 3 0 4
14 BBY3037 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 4
15 BBY3038 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
16 BBY3039 Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 4
17 BBY3042 Sektörel Arşivler Seçmeli 3 0 4
18 BBY3044 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 4
19 BBY4021 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Seçmeli 3 0 4
20 BBY4022 Veritabanı Yönetim Sistemleri II Seçmeli 3 0 4
21 BBY4023 Osmanlı Epigrafisi Seçmeli 3 0 4
22 BBY4025 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 4
23 BBY4026 E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
24 BBY4027 Arşivcilik Literatürü Seçmeli 3 0 4
25 BBY4028 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
26 BBY4029 Nadir Eserler Seçmeli 3 0 4
27 BBY4031 Kitapdışı Materyaller Seçmeli 3 0 4
28 BBY4032 Okuma Kültürü Seçmeli 3 0 4
29 BBY4034 Okul Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
30 BBY4035 Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 3 0 4
31 BBY4036 İleri Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 4
32 BBY4038 Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
33 BSB3002 Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 4
34 IKT4086 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
35 ILT3081 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 4
36 ISL4081 Modern İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
6. Dönem > BBY-SD6,7,8 Seçimlik Ders - 6-7-8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3021 Osmanlıca Belge Türleri I Seçmeli 3 0 4
2 BBY3022 Osmanlıca Belge Türleri II Seçmeli 3 0 4
3 BBY3023 Osmanlıca Belge Türleri III Seçmeli 3 0 4
4 BBY3024 Osmanlıca Belge Türleri IV Seçmeli 3 0 4
5 BBY3025 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 4
6 BBY3027 Osmanlı Yayın Tarihi Seçmeli 3 0 4
7 BBY3028 Üstveri ve Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 4
8 BBY3029 Dijital Çağda Bilgi Hakları ve Erişim Seçmeli 3 0 4
9 BBY3031 Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
10 BBY3032 Kütüphane Yönetimi Seçmeli 3 0 4
11 BBY3034 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 3 0 4
12 BBY3035 Kitap Yayıncılığı Seçmeli 3 0 4
13 BBY3036 Web Programlama Seçmeli 3 0 4
14 BBY3037 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 4
15 BBY3038 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
16 BBY3039 Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 4
17 BBY3042 Sektörel Arşivler Seçmeli 3 0 4
18 BBY3044 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 4
19 BBY4021 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Seçmeli 3 0 4
20 BBY4022 Veritabanı Yönetim Sistemleri II Seçmeli 3 0 4
21 BBY4023 Osmanlı Epigrafisi Seçmeli 3 0 4
22 BBY4025 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 4
23 BBY4026 E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
24 BBY4027 Arşivcilik Literatürü Seçmeli 3 0 4
25 BBY4028 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
26 BBY4029 Nadir Eserler Seçmeli 3 0 4
27 BBY4031 Kitapdışı Materyaller Seçmeli 3 0 4
28 BBY4032 Okuma Kültürü Seçmeli 3 0 4
29 BBY4034 Okul Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
30 BBY4035 Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 3 0 4
31 BBY4036 İleri Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 4
32 BBY4038 Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
33 BSB3002 Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 4
34 IKT4086 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
35 ILT3081 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 4
36 ISL4081 Modern İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
7. Dönem > BBY-SD9,10,11 Seçimlik Ders - 9-10-11
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3021 Osmanlıca Belge Türleri I Seçmeli 3 0 4
2 BBY3022 Osmanlıca Belge Türleri II Seçmeli 3 0 4
3 BBY3023 Osmanlıca Belge Türleri III Seçmeli 3 0 4
4 BBY3024 Osmanlıca Belge Türleri IV Seçmeli 3 0 4
5 BBY3025 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 4
6 BBY3027 Osmanlı Yayın Tarihi Seçmeli 3 0 4
7 BBY3028 Üstveri ve Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 4
8 BBY3029 Dijital Çağda Bilgi Hakları ve Erişim Seçmeli 3 0 4
9 BBY3031 Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
10 BBY3032 Kütüphane Yönetimi Seçmeli 3 0 4
11 BBY3034 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 3 0 4
12 BBY3035 Kitap Yayıncılığı Seçmeli 3 0 4
13 BBY3036 Web Programlama Seçmeli 3 0 4
14 BBY3037 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 4
15 BBY3038 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
16 BBY3039 Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 4
17 BBY3042 Sektörel Arşivler Seçmeli 3 0 4
18 BBY3044 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 4
19 BBY4021 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Seçmeli 3 0 4
20 BBY4022 Veritabanı Yönetim Sistemleri II Seçmeli 3 0 4
21 BBY4023 Osmanlı Epigrafisi Seçmeli 3 0 4
22 BBY4025 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 4
23 BBY4026 E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
24 BBY4027 Arşivcilik Literatürü Seçmeli 3 0 4
25 BBY4028 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
26 BBY4029 Nadir Eserler Seçmeli 3 0 4
27 BBY4031 Kitapdışı Materyaller Seçmeli 3 0 4
28 BBY4032 Okuma Kültürü Seçmeli 3 0 4
29 BBY4034 Okul Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
30 BBY4035 Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 3 0 4
31 BBY4036 İleri Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 4
32 BBY4038 Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
33 BSB3002 Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 4
34 IKT4086 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
35 ILT3081 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 4
36 ISL4081 Modern İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > BBY-SD12,13 Seçimlik Ders - 12-13
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BBY3021 Osmanlıca Belge Türleri I Seçmeli 3 0 4
2 BBY3022 Osmanlıca Belge Türleri II Seçmeli 3 0 4
3 BBY3023 Osmanlıca Belge Türleri III Seçmeli 3 0 4
4 BBY3024 Osmanlıca Belge Türleri IV Seçmeli 3 0 4
5 BBY3025 Osmanlı Paleografyası Seçmeli 3 0 4
6 BBY3027 Osmanlı Yayın Tarihi Seçmeli 3 0 4
7 BBY3028 Üstveri ve Sınıflama Sistemleri Seçmeli 3 0 4
8 BBY3029 Dijital Çağda Bilgi Hakları ve Erişim Seçmeli 3 0 4
9 BBY3031 Bilgi Organizasyonu ve Yönetimi Seçmeli 3 0 4
10 BBY3032 Kütüphane Yönetimi Seçmeli 3 0 4
11 BBY3034 Masaüstü Yayıncılık Seçmeli 3 0 4
12 BBY3035 Kitap Yayıncılığı Seçmeli 3 0 4
13 BBY3036 Web Programlama Seçmeli 3 0 4
14 BBY3037 Web Tasarımı Seçmeli 3 0 4
15 BBY3038 Bilgi Yönetimi Seçmeli 3 0 4
16 BBY3039 Bilgi Merkezlerinde Teknoloji Kullanımı Seçmeli 3 0 4
17 BBY3042 Sektörel Arşivler Seçmeli 3 0 4
18 BBY3044 Osmanlı Arşiv Belgeleri Seçmeli 3 0 4
19 BBY4021 Veritabanı Yönetim Sistemleri I Seçmeli 3 0 4
20 BBY4022 Veritabanı Yönetim Sistemleri II Seçmeli 3 0 4
21 BBY4023 Osmanlı Epigrafisi Seçmeli 3 0 4
22 BBY4025 Elektronik Belge Yönetim Sistemi Seçmeli 3 0 4
23 BBY4026 E-Devlet Uygulamaları Seçmeli 3 0 4
24 BBY4027 Arşivcilik Literatürü Seçmeli 3 0 4
25 BBY4028 Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması Seçmeli 3 0 4
26 BBY4029 Nadir Eserler Seçmeli 3 0 4
27 BBY4031 Kitapdışı Materyaller Seçmeli 3 0 4
28 BBY4032 Okuma Kültürü Seçmeli 3 0 4
29 BBY4034 Okul Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
30 BBY4035 Sağlık Belgeleri ve Tıbbi Dokümantasyon Seçmeli 3 0 4
31 BBY4036 İleri Yönetim Teknikleri Seçmeli 3 0 4
32 BBY4038 Çocuk ve Gençlik Kütüphaneleri Seçmeli 3 0 4
33 BSB3002 Kültür Tarihi Seçmeli 3 0 4
34 IKT4086 Osmanlı Dönemi İktisat Tarihi Seçmeli 3 0 4
35 ILT3081 Medya Okuryazarlığı Seçmeli 3 0 4
36 ISL4081 Modern İşletmecilik Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > FEF-US-1 Üniversite Seçimlik Ders-1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 AMT4122 Fachübersetzen: Offizielle Dokumente Seçmeli 2 0 3
2 AMT4192 Fachübersetzen: Literatur Seçmeli 2 0 3
3 BBY3092 Kültür Tarihi Seçmeli 2 0 3
4 BBY4092 Okuma Kültürü Seçmeli 2 0 3
5 BSB3001 Bilim Tarihi ve Felsefesi Seçmeli 2 0 3
6 BSB3004 Düşünce Tarihi Seçmeli 2 0 3
7 BSB3095 Dünya Edebiyatı Seçmeli 2 0 3
8 BYL4092 Biyoçeşitlilik Seçmeli 2 0 3
9 BYL4094 Biyogüvenlik Seçmeli 2 0 3
10 COG3092 Coğrafyada İstatistik Metotları Seçmeli 2 0 3
11 COG4092 İstanbul: Mekan ve Kültür Seçmeli 2 0 3
12 FMT4050 Courants Linguistiques Seçmeli 2 0 3
13 FMT4052 Sémiotique Seçmeli 2 0 3
14 FMT4090 Linguistique Seçmeli 2 0 3
15 FMT4092 Fransız Romanı Seçmeli 2 0 3
16 FMT4094 Yayıncılık ve Editörlük Seçmeli 2 0 3
17 FMT4096 Relation Entre La Langue et La Traduction Seçmeli 2 0 3
18 FMT4098 Langue - Culture et Communication Seçmeli 2 0 3
19 FMT4192 Analyse du Roman Seçmeli 2 0 3
20 FZK3092 Evrenin Sırları Seçmeli 2 0 3
21 FZK3093 Ürün Tasarlama ve Geliştirme Seçmeli 2 0 3
22 FZK3094 Nanoteknoloji Seçmeli 2 0 3
23 FZK3095 Fiziğin Kuramları Seçmeli 2 0 3
24 FZK3096 Doğada Fizik Seçmeli 2 0 3
25 GER4013 Übersetzung (Deutsch-Türkisch) Seçmeli 2 0 3
26 GER4014 Übersetzung (Türkisch-Deutsch) Seçmeli 2 0 3
27 GER4092 Das Türkenbild in der deutschen Literatur Seçmeli 2 0 3
28 GER4094 Moderne deutsche Literatur Seçmeli 2 0 3
29 HSS3001 Global Culture Seçmeli 2 0 3
30 HSS3003 City and Culture: Istanbul Seçmeli 2 0 3
31 IK3092 Kariyer Yolu Seçmeli 2 0 3
32 IMT4092 İş Yazışmaları Seçmeli 2 0 3
33 IMT4094 Trade Documents Seçmeli 2 0 3
34 IMT4192 Business Correspondence Seçmeli 2 0 3
35 IMT4194 Creative Writing Seçmeli 2 0 3
36 IST1092 İstatistiksel Düşünme Seçmeli 2 0 3
37 KMY4092 Ahşap Kimyası ve Koruma Seçmeli 2 0 3
38 KMY4394 Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 3
39 KMY4490 Yaşamımızdaki Kimya Seçmeli 2 0 3
40 KMY4592 İş-Çevre Sağlığı ve Güvenliği Seçmeli 2 0 3
41 KMY4594 Astrokimya Seçmeli 2 0 3
42 MAT3092 Matematik ve Doğa Seçmeli 2 0 3
43 OZE100 İşaret Dili Seçmeli 2 0 3
44 SNT4034 İstanbul Semtleri Seçmeli 2 0 3
45 SNT4094 Osmanlı Mimarları Seçmeli 2 0 3
46 TAR1091 Bilimin Tarihsel Gelişimi Seçmeli 2 0 3
47 TAR4092 İstanbul’da Tarih ve Mekan Seçmeli 2 0 3
48 TAR4094 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Anayasa Tarihi Seçmeli 2 0 3
49 TAR4096 Osmanlı’da Saray Seçmeli 2 0 3
50 TAR4098 Çağdaş Kafkasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi Seçmeli 2 0 3
51 TDE3087 Meslek Folkloru Seçmeli 2 0 3
52 TDE3091 İleri Düzey Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
53 TDE3092 Farsçaya Giriş Seçmeli 2 0 3
54 TDE3093 Gazel Şerhleri Seçmeli 2 0 3
55 TDE3096 Temel Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 3
56 TDE3097 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 3
57 TDE3098 Edebiyat ve Müzik Seçmeli 2 0 3
58 TDE3102 Türk Halk Hikayeleri Seçmeli 2 0 3
59 TDE3104 Türk Halk İnançları Seçmeli 2 0 3
60 TDE3106 Kadın Folkloru Seçmeli 2 0 3
61 TDE3108 Halk Kültürü Seçmeli 2 0 3
62 TDE4091 Metinlerle Eski Türk Edebiyatı: 13-16. yy. Seçmeli 2 0 3
63 TDE4110 Türk Halk Kültüründe Spor Seçmeli 2 0 3
64 TDE4113 Mizah Kültürü Seçmeli 2 0 3
65 TDE4115 Geleneksel Türk Halk Tiyatrosu Seçmeli 2 0 3

^