Lisans Programları
Geleneksel Türk Sanatları - Güzel Sanatlar Fakültesi - Geleneksel Türk SanatlarıProgram Tanımları ^
Kuruluş
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, ülkemizin üniversite bünyesinde yer alan ve geleneksel sanatlar alanında eğitim veren kurumların başında gelmektedir. 1983 yılında Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü başlığı altında; Eski Yazı ( Hat ) Anasanat Dalı, Tezhip- Minyatür Anasanat Dalı, Cilt Anasanat Dalı, Eski Türk Çiniciliği Anasanat Dalı, Halı –Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde kurulmuştur. Ancak iki Anasanat Dalı’nda; Tezhip Minyatür Anasanat Dalı ve Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dallarında eğitim öğretime başlamış 1986-87 tarihinde ilk mezunlarını vermiştir. Fakültemizin genç bölümlerinden biri olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü başlangıç tarihinden bu güne kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.13 Ekim 2009 tarihinde Üniversitemiz Senato kararı ile bölümün kuruluş adı “ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü” olarak değiştirilmiştir. Halen, Üniversite’miz Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Lisans, Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Lisansüstü ( Yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik ) eğitim ve öğretim programlarını vermektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında lisans derecesi verilir.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması , Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması ve M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek ile ilgili Giriş Sınavını başarmış olması gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Programın eğitim planlarında yer alan Yabancı Dil dersleri için her akademik yıl bazında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar. Ayrıca, Üniversitelerin herhangi bir programına bir süre devam ettikten veya bu programdan mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavına girerek Marmara Üniversitesine kayıt yaptıran öğrenciler herhangi bir muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu önceden okuduğu dersleri değerlendirerek; hangilerinden muaf tutulacağına karar verir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Marmara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 24 Ağustos 2008 / 26977 ) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı ve Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı olmak üzere iki Anasanat dalında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik programlarını vermektedir.Lisans programına Özel Yetenek Sınavıyla alınan öğrenciler, ilk yıl bölüm öğrencisi olarak Temel Sanat Eğitimi ve Genel Kültür derslerini alırlar. İkinci eğitim yılının başında öğrenciler belirlenen kontenjan ve başarı durumları doğrultusunda Ana Sanat dallarına ayrılırlar. Bölüm, Geleneksel Türk Sanatları çerçevesi içinde, sanat formasyonu alarak, görme ve algılama yetisi kazanmış geleneksel değerlerimizi özümseyerek, ilgili alanlarda sanatsal yapısıyla çağdaş ve özgün yaklaşımlar getirebilen yaratıcı elemanların yetiştirilmesini amaçlar. Eğitim süreci, Geleneksel Türk El Sanatları kapsamında bilimsel araştırmaları, yaşayan ve gittikçe yok olan sanat ürünlerinin saptanması, arşivlenmesi ve Türk Kültür birikiminin sistematik değerlendirilmesini oluşturmayı amaçlamaktadır. Tezhip-Minyatür Anasanat Dalı eğitiminin amacı; Geleneksel sanatlarımızın estetik özellikleri ve prensiplerinden faydalanarak çağdaş ve yeni değerler kazanmasını ve gelişmesini sağlamaktadır. Mezunlar ilgili alanda sanatçı olarak çalışabilir.Eski eserlerin bilimsel yöntemler ile bakım ve onarımını yapabilir, müze ve kütüphanelerde görev alabilirler.Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı Programında; Kirkitli Dokumalar, Baskı ve Dokuma Sanat dallarında (Tekstil El Sanatlarını içeren) teorik ve uygulamalı dersler yer alır. Bilgisayarlı Tasarım dersleri ile sanat alanındaki çalışmalara ayrı bir boyutta destek verilir. Ayrıca, Tekstil Restorasyonu ve Konservasyonu ile ilgili olarak temel bilgiler aktarılır. Eğitim sürecinde tamamlanması zorunlu olan mesleki stajlar, yaşayan Tekstil dünyası ile eğitim programlarını bütünlemektedir. Halı-Kilim-Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik programları bütünlük içindedir. Programları tamamlayanlar ilgili sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında görev alabilirler. Geleneksel Sanatlar ile ilgili sürekli bağlantılı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı uzmanlar ve ilgililer, eğitim programımızın en önemli destekleyicisidirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu program mezunları; ilgili Sanat Alanlarında kamu, veya özel sektörde çalışma imkanına sahiptirler. Ayrıca sanatçı olarak, atölye sistemi ile sanatlarını devam ettirir, ürettikleri eserleri sergileyebilirler. Danışman olarak sanatları ile ilgili Ekspertis olabilirler . Restorasyon ve Konservasyon konularında ise alanları ile ilgili görev alabilirler, danışmanlık yapabilirler.
Lisans yeterliliği yanı sıra Pedagojik Formasyon programını tamamlamaları koşuluyla öğretmen olarak atanabilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Lisansüstü Giriş Sınavlarında başarılı olmaları ve KPDS/ ÜDS sınavlarından geçerli not almaları koşuluyla lisansüstü yüksek lisans ve sanatta yeterlik programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her yarıyıl açılan derslerle ilgili olarak en az bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınavın başarı notuna etkisi %60, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna etkisi %40'tır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, “Ders Öğretim Planı’nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim programlarında belirlenen tüm derslerden en az DD notu alarak minimum 240 AKTS kredisinden başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Program Başkanı: Prof.Dr.Sibel Arık,
AKTS Koordinatörü: Doç.Dr.Didem Atiş Özhekim (didemao@marmara.edu.tr),
Adres: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Küçükçamlıca Acıbadem 34660 Kadıköy/İstanbul
Telf.: 0216 326 26 67 (4 Hat)/
e-mail: sibel arik@marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Acıbadem Yerleşkesi- Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümde; Kalemişi, Ahşap Sedef, Hat, Tezhip-Minyatür, Dokuma, Baskı, Halı Kilim Atölyeleri, Doğal Boya Laboratuarı ve Bilgisayarlı Tasarım dersliği bulunmaktadır.
Bölüm Başkanlığı, Anasanat Dalı Başkanlıkları ve Öğretim elemanlarının odaları ile derslikler bölüm alanındadır.
Bölüm Öğretim Elemanları görevli oldukları Anasanat Dallarına göre aşağıda belirtilmiştir:
Prof. Sibel Arık (Bölüm Başkanı) - Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.
Prof. Şerife Atlıhan - Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.
Doç. Didem Atiş Özhekim ( Bölüm Başkanı Yrd.) -Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.
Yrd.Doç. Gülnur Duran ( Bölüm Başkanı Yrd.) -Tezhip Minyatür ASD.Bşk.
Yrd.Doç. Sevim Arslan-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.Bşk.
Yrd.Doç. Ülkü Tokatlı Akça-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.
Yrd.Doç. Metin Erkan Kafkas-Tezhip Minyatür ASD.
Yrd.Doç. Hakan Çiloğlu-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.
Yrd.Doç. Dr. Şehnaz (Biçer) Özcan-Tezhip Minyatür ASD.
Yrd.Doç. Gülnihal Küpeli-Tezhip Minyatür ASD.
Yrd.Doç. Seher Aşıcı-Tezhip Minyatür ASD.
Öğr.Gör. Sadri Sayıoğulları-Tezhip Minyatür ASD.
Öğr.Gör. Güray İbrahim Çırakman-Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri ASD.
Arş.Gör.Oya Atila-Tezhip Minyatür ASD.
Program Çıktıları ^
1 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Meslek alanı ile ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle donanır.
2 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanı ile ilgili kavram ve düşünceleri analiz ederek öneriler getirebilme yetisini kazanır.
3 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Mesleki gelişimine yönelik bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alabilme becerisini kazanır.
4 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme becerisini kazanır.
5 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanıyla ilgili konuları yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak aktarabilme yeteneğini kazanır.
6 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Yabancı dil kullanarak alanı ile ilgili iletişim kurabilme yeteneğini kazanır.
7 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanı ile ilgili verilerin toplanmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme bilincini kazanır.
8 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Alanının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetisini kazanır.
9 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Görme ve algılama yetisine sahip olarak yaratıcı kimliğini geliştirebilme bilincini kazanır.
10 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Özgün sanatçı kimliğini şekillendirebilme bilincine sahip olur.
11 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Temel Sanat Eğitimi ile ilgili bilgilerle donanır.
12 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Genel Kültür ve Sanat alanı ile ilgili bilgilerle donanır.
13 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Meslek alanı ile ilgili ,geleneksel değerleri bilerek sanatçı kimliği ile çağdaş ve özgün yaratıcılık yetisini kazanır.
14 Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Geleneksel sanat dallarında, Restorasyon-Konservasyon ve Ekspertiz konularında temel bilgilerle donanır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 GT1001 Geleneksel Türk Sanatları ve Uygulamaları I Zorunlu 4 2 5
3 GT1051 Türk Bezeme Sanatı I Zorunlu 4 2 5
4 TME1011 Temel Sanat Eğitimi I Zorunlu 6 8 10
5 TME1053 Uygarlık Tarihi I Zorunlu 2 0 2
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
8 TME1051 Genel Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 12 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 GT1002 Geleneksel Türk Sanatları ve Uygulamaları II Zorunlu 4 2 5
3 GT1052 Türk Bezeme Sanatı II Zorunlu 4 2 5
4 TME1012 Temel Sanat Eğitimi II Zorunlu 6 8 10
5 TME1052 Genel Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
6 TME1054 Uygarlık Tarihi II Zorunlu 2 0 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 12 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GT2001 Geleneksel Türk Sanat Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 GT2011 Yüzeysel Tasarım I Zorunlu 2 2 3
3 GT-AD-1 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 1 Seçmeli 4 2 5
4 GT-AD-3 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 3 Seçmeli 4 2 5
5 GT-AD-2 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 2 Seçmeli 4 2 5
6 GT-ADST/SK-1 Anasanat Dalı Seçimlik Teknoloji Dersi 1 / Anasanat Dalı Seçimlik Kültür Dersi 1 Seçmeli 2 0 2
7 GT-ADST/SK-2 Anasanat Dalı Seçimlik Teknoloji Dersi 2 / Anasanat Dalı Seçimlik Kültür Dersi 2 Seçmeli 2 0 2
8 GT-SK/ST-1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 / SeçimlikTeknoloji Dersi - 1 Seçmeli 2 0 2
9 GT-SST-1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1 Seçmeli 2 2 4
Toplam 24 10 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GT2002 Geleneksel Türk Sanat Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 GT2012 Yüzeysel Tasarım II Zorunlu 2 2 3
3 GT-AD-5 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 5 Seçmeli 4 2 5
4 GT-AD-6 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 6 Seçmeli 4 2 5
5 GT-AD-4 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 4 Seçmeli 4 2 5
6 GT-SK/ST-2 Seçimlik Kültür Dersi -2 / SeçimlikTeknoloji Dersi - 2 Seçmeli 2 0 2
7 GT-SST-2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2 Seçmeli 2 2 4
8 GT-ADST/SK-3 Anasanat Dalı Seçimlik Teknoloji Dersi 3 / Anasanat Dalı Kültür Dersi 3 Seçmeli 2 0 2
9 GT-ADST/SK-4 Anasanat Seçimlik Teknoloji Dersi 4 / Anasanat Kültür Dersi 4 Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 10 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSF-FS Fakülte Seçimlik Sanat Tasarım Seçmeli 2 2 3
Toplam 2 2 3
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GSF-US Üniversite Seçimlik Ders Seçmeli 3 0 3
Toplam 3 0 3
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
2 GT4005 Yöntem Bilim Zorunlu 2 0 3
Toplam 2 2 4
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GT4004 Proje Sunum Yöntemleri Zorunlu 2 2 4
Toplam 2 2 4
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
3. Dönem > GT-AD-1 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2013 Halı Kilim Tasarımı ve Uygulamaları I Seçmeli 4 2 5
2 GTT2015 Tezhip Sanatı I Seçmeli 4 2 5
3. Dönem > GT-AD-3 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2017 Baskı Tasarımı ve Uygulamaları I Seçmeli 4 2 5
2 GTT2017 Hat Sanatı I Seçmeli 4 2 5
3. Dönem > GT-AD-2 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2015 Dokuma Tasarımı ve Uygulamaları I Seçmeli 4 2 5
2 GTT2013 Minyatür Sanatı I Seçmeli 4 2 5
3. Dönem > GT-ADST/SK-1 Anasanat Dalı Seçimlik Teknoloji Dersi 1 / Anasanat Dalı Seçimlik Kültür Dersi 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2051 Kumaş Yapı Bilgisi ve Analizi I Seçmeli 2 0 2
2 GTT2051 Kitap Sanatlarına Hazırlık Seçmeli 2 0 2
3. Dönem > GT-ADST/SK-2 Anasanat Dalı Seçimlik Teknoloji Dersi 2 / Anasanat Dalı Seçimlik Kültür Dersi 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2053 Tekstil Kimyası I Seçmeli 2 0 2
2 GTT2053 Eski Türkçe I Seçmeli 2 0 2
3. Dönem > GT-SK/ST-1 Seçimlik Kültür Dersi - 1 / SeçimlikTeknoloji Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2066 Geleneksel Kirkitli Dokuma Sanatı Seçmeli 2 0 2
2 GTH3067 Geleneksel Dokuma Sanatı Seçmeli 2 0 2
3 GTH3068 Geleneksel Tekstil Baskı Sanatı Seçmeli 2 0 2
4 GTT2023 Hat Sanatı Tarihi I Seçmeli 2 0 2
5 GTT2024 Hat Sanatı Tarihi II Seçmeli 2 0 2
6 GTT2025 Tezhip Sanatı Tarihi I Seçmeli 2 0 2
7 GTT2026 Tezhip Sanatı Tarihi II Seçmeli 2 0 2
8 GTT2027 Minyatür Sanatı Tarihi I Seçmeli 2 0 2
9 GTT2028 Minyatür Sanatı Tarihi II Seçmeli 2 0 2
10 GTT2073 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Seçmeli 2 0 2
11 GTT2074 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Seçmeli 2 0 2
12 MZK2072 Anadolu Sanatı Seçmeli 2 0 2
13 MZK2078 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Seçmeli 2 0 2
14 MZK3066 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 2
15 TME2021 Serigrafi Teknikleri I Seçmeli 2 0 2
16 TME2022 Serigrafi Teknikleri II Seçmeli 2 0 2
17 TME2061 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Seçmeli 2 0 2
18 TME2062 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Seçmeli 2 0 2
19 TME2063 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Seçmeli 2 0 2
20 TME2064 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Seçmeli 2 0 2
21 TME3021 Serigrafi Teknikleri III Seçmeli 2 0 2
22 TME3022 Serigrafi Teknikleri IV Seçmeli 2 0 2
23 TME3061 Gösterge Bilim Seçmeli 2 0 2
24 TME3063 Halk Bilim Seçmeli 2 0 2
25 TME3064 Sanat İşletmeciliği Seçmeli 2 0 2
26 TME3065 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Seçmeli 2 0 2
27 TMK2001 Çizim Teknikleri I Seçmeli 2 0 2
28 TMK2002 Çizim Teknikleri II Seçmeli 2 0 2
29 TMK2061 Türk Sanatı I Seçmeli 2 0 2
30 TMK2062 Türk Sanatı II Seçmeli 2 0 2
31 TMK2063 14-16.yy. Avrupa Sanatı Seçmeli 2 0 2
32 TMK2064 17-18.yy. Avrupa Sanatı Seçmeli 2 0 2
33 TMK2065 20. yy. Sanatı I Seçmeli 2 0 2
34 TMK2066 20. yy. Sanatı II Seçmeli 2 0 2
35 TMK2067 Görsel Kültür I Seçmeli 2 0 2
36 TMK2068 Görsel Kültür II Seçmeli 2 0 2
37 TMK2071 Mitoloji Seçmeli 2 0 2
38 TMK2073 Sanat Sosyolojisi I Seçmeli 2 0 2
39 TMK2074 Sanat Sosyolojisi II Seçmeli 2 0 2
40 TMK2076 Psikoloji Seçmeli 2 0 2
41 TMK3021 Çağdaş Sanat Araştırmaları I Seçmeli 2 0 2
42 TMK3022 Çağdaş Sanat Araştırmaları II Seçmeli 2 0 2
43 TMK3061 Güncel Sanat I Seçmeli 2 0 2
44 TMK3062 Güncel Sanat II Seçmeli 2 0 2
45 TMK3064 Çağdaş Türk Sanatı Seçmeli 2 0 2
46 TMK3068 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 2
47 TMK3071 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 0 2
48 TMK3072 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 0 2
49 TMK3073 Düşünce Tarihi I Seçmeli 2 0 2
50 TMK3074 Düşünce Tarihi II Seçmeli 2 0 2
51 TMK3075 Sanat Kuramları I Seçmeli 2 0 2
52 TMK3076 Sanat Kuramları II Seçmeli 2 0 2
53 TMK3078 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 2
54 TMK3079 Estetik ve Sanatın Kavramları Seçmeli 2 0 2
3. Dönem > GT-SST-1 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2021 Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı I Seçmeli 2 2 4
2 GTH2031 Türk Sanatlarında Desen ve Motif I Seçmeli 2 2 4
3 GTT2021 Ebru Sanatı I Seçmeli 2 2 4
4 GTT2035 Ahşap-Sedef İşleri I Seçmeli 2 2 4
5 GTT2041 Kalemişi I Seçmeli 2 2 4
4. Dönem > GT-AD-5 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2016 Dokuma Tasarımı ve Uygulamaları II Seçmeli 4 2 5
2 GTT2014 Minyatür Sanatı II Seçmeli 4 2 5
4. Dönem > GT-AD-6 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 6
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2018 Baskı Tasarımı ve Uygulamaları II Seçmeli 4 2 5
2 GTT2018 Hat Sanatı II Seçmeli 4 2 5
4. Dönem > GT-AD-4 Anasanat Dalı Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2014 Halı Kilim Tasarımı ve Uygulamaları II Seçmeli 4 2 5
2 GTT2016 Tezhip Sanatı II Seçmeli 4 2 5
4. Dönem > GT-SK/ST-2 Seçimlik Kültür Dersi -2 / SeçimlikTeknoloji Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2066 Geleneksel Kirkitli Dokuma Sanatı Seçmeli 2 0 2
2 GTH3067 Geleneksel Dokuma Sanatı Seçmeli 2 0 2
3 GTH3068 Geleneksel Tekstil Baskı Sanatı Seçmeli 2 0 2
4 GTT2023 Hat Sanatı Tarihi I Seçmeli 2 0 2
5 GTT2024 Hat Sanatı Tarihi II Seçmeli 2 0 2
6 GTT2025 Tezhip Sanatı Tarihi I Seçmeli 2 0 2
7 GTT2026 Tezhip Sanatı Tarihi II Seçmeli 2 0 2
8 GTT2027 Minyatür Sanatı Tarihi I Seçmeli 2 0 2
9 GTT2028 Minyatür Sanatı Tarihi II Seçmeli 2 0 2
10 GTT2073 Mekanda Kalem İşi Tarihi I Seçmeli 2 0 2
11 GTT2074 Mekanda Kalem İşi Tarihi II Seçmeli 2 0 2
12 MZK2072 Anadolu Sanatı Seçmeli 2 0 2
13 MZK2078 Antik Çağdan Günümüze Düşüncenin Gelişimi Seçmeli 2 0 2
14 MZK3066 Araştırma Yöntemleri Seçmeli 2 0 2
15 TME2021 Serigrafi Teknikleri I Seçmeli 2 0 2
16 TME2022 Serigrafi Teknikleri II Seçmeli 2 0 2
17 TME2061 Almanca Sanatsal Metin Çeviri I Seçmeli 2 0 2
18 TME2062 Almanca Sanatsal Metin Çeviri II Seçmeli 2 0 2
19 TME2063 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri I Seçmeli 2 0 2
20 TME2064 İngilizce Sanatsal Metin Çeviri II Seçmeli 2 0 2
21 TME3021 Serigrafi Teknikleri III Seçmeli 2 0 2
22 TME3022 Serigrafi Teknikleri IV Seçmeli 2 0 2
23 TME3061 Gösterge Bilim Seçmeli 2 0 2
24 TME3063 Halk Bilim Seçmeli 2 0 2
25 TME3064 Sanat İşletmeciliği Seçmeli 2 0 2
26 TME3065 Müzecilik Tarihi ve Pratikleri Seçmeli 2 0 2
27 TMK2001 Çizim Teknikleri I Seçmeli 2 0 2
28 TMK2002 Çizim Teknikleri II Seçmeli 2 0 2
29 TMK2061 Türk Sanatı I Seçmeli 2 0 2
30 TMK2062 Türk Sanatı II Seçmeli 2 0 2
31 TMK2063 14-16.yy. Avrupa Sanatı Seçmeli 2 0 2
32 TMK2064 17-18.yy. Avrupa Sanatı Seçmeli 2 0 2
33 TMK2065 20. yy. Sanatı I Seçmeli 2 0 2
34 TMK2066 20. yy. Sanatı II Seçmeli 2 0 2
35 TMK2067 Görsel Kültür I Seçmeli 2 0 2
36 TMK2068 Görsel Kültür II Seçmeli 2 0 2
37 TMK2071 Mitoloji Seçmeli 2 0 2
38 TMK2073 Sanat Sosyolojisi I Seçmeli 2 0 2
39 TMK2074 Sanat Sosyolojisi II Seçmeli 2 0 2
40 TMK2076 Psikoloji Seçmeli 2 0 2
41 TMK3021 Çağdaş Sanat Araştırmaları I Seçmeli 2 0 2
42 TMK3022 Çağdaş Sanat Araştırmaları II Seçmeli 2 0 2
43 TMK3061 Güncel Sanat I Seçmeli 2 0 2
44 TMK3062 Güncel Sanat II Seçmeli 2 0 2
45 TMK3064 Çağdaş Türk Sanatı Seçmeli 2 0 2
46 TMK3068 Sanat Psikolojisi Seçmeli 2 0 2
47 TMK3071 Sanat Felsefesi I Seçmeli 2 0 2
48 TMK3072 Sanat Felsefesi II Seçmeli 2 0 2
49 TMK3073 Düşünce Tarihi I Seçmeli 2 0 2
50 TMK3074 Düşünce Tarihi II Seçmeli 2 0 2
51 TMK3075 Sanat Kuramları I Seçmeli 2 0 2
52 TMK3076 Sanat Kuramları II Seçmeli 2 0 2
53 TMK3078 Yaratıcı Yazarlık Seçmeli 2 0 2
54 TMK3079 Estetik ve Sanatın Kavramları Seçmeli 2 0 2
4. Dönem > GT-SST-2 Seçimlik Sanat ve Tasarım Dersi - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2022 Bilgisayar Destekli Tasarım II Seçmeli 2 2 4
2 GTH2032 Türk Sanatlarında Desen ve Motif II Seçmeli 2 2 4
3 GTT2022 Ebru Sanatı II Seçmeli 2 2 4
4 GTT2036 Ahşap-Sedef İşleri II Seçmeli 2 2 4
5 GTT2042 Kalemişi II Seçmeli 2 2 4
4. Dönem > GT-ADST/SK-3 Anasanat Dalı Seçimlik Teknoloji Dersi 3 / Anasanat Dalı Kültür Dersi 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2052 Kumaş Yapı Bilgisi ve Analizi II Seçmeli 2 0 2
2 GTT2002 Kitap Sanatları Uygulama Teknikleri Seçmeli 2 2 2
4. Dönem > GT-ADST/SK-4 Anasanat Seçimlik Teknoloji Dersi 4 / Anasanat Kültür Dersi 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 GTH2054 Tekstil Kimyası II Seçmeli 2 0 2
2 GTT2054 Eski Türkçe II Seçmeli 2 0 2
5. Dönem > GSF-FS Fakülte Seçimlik Sanat Tasarım
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CNF3021 Canlandırma Teknikleri Seçmeli 2 2 3
2 CNF3041 Sayısal Görsel Efekt Seçmeli 2 2 3
3 EUT3021 Bilgisayar Destekli Modelleme Seçmeli 2 2 3
4 EUT3025 Tasarım Kültürü Seçmeli 2 2 3
5 FLM3035 Sinema ve Diğer Disiplinler Seçmeli 2 2 3
6 FLM3037 Sinema ve Tarih Seçmeli 2 2 3
7 FLM3039 Sinemada Edebiyat Uyarlamaları Seçmeli 2 2 3
8 FLM3045 Stop-Motion Canlandırma Seçmeli 2 2 3
9 FOT3023 Fotoğraf Çekim Teknikleri Seçmeli 2 2 3
10 GRF3021 Grafik Tasarım Seçmeli 2 2 3
11 GT3021 Batik Seçmeli 2 2 3
12 GT3023 Çarpana Dokumaları Seçmeli 2 2 3
13 GT3025 Ebru Sanatı Seçmeli 2 2 3
14 GT3027 Geleneksel Motifler ve Kompozisyon Seçmeli 2 2 3
15 GT3029 Geleneksel Sanatlarda Kurgu ve Motif Seçmeli 2 2 3
16 GT3039 Lif Sanatında Yorumlar Seçmeli 2 2 3
17 GT3041 Geleneksel Tekstil Bezeme Sanatı ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 3
18 HYL3025 Deneysel Atölye Seçmeli 2 2 3
19 IM3025 Form Deneyimleri Seçmeli 2 2 3
20 IM3029 Konsept Mobilya Tasarımı Seçmeli 2 2 3
21 IM3031 Proje Uygulama Okumaları Seçmeli 2 2 3
22 IM3053 Yat Tasarımı Seçmeli 2 2 3
23 MZK3043 Koro Seçmeli 2 2 3
24 MZK3055 Dünya Müzikleri Seçmeli 2 2 3
25 MZK3081 Müzik Endüstrisi Seçmeli 2 2 3
26 MZK3083 Geleneksel Türk Müziği Seçmeli 2 2 3
27 RES3025 Plastik Sanatlarda Kompozisyon Yöntemleri Seçmeli 2 2 3
28 SRC3021 Vitray ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 3
29 SRS3021 Seramik Yöntemleri ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 3
30 TS3027 Doğal Boyar Maddeler ve Uygulamaları Seçmeli 2 2 3
31 TS3029 Temel Dokuma Seçmeli 2 2 3
32 TS3035 Tekstil El Sanatları Seçmeli 2 2 3
33 TS3039 Tekstilde Renk Uygulamaları Seçmeli 2 2 3
6. Dönem > GSF-US Üniversite Seçimlik Ders
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 FLM4092 Temel Canlandırma Film Teknikleri Seçmeli 3 0 3
2 FOT3024 Fotoğrafa Giriş Seçmeli 3 0 3
3 GT3022 Geleneksel Ebru Sanatı Seçmeli 3 0 3
4 GT3024 Geleneksel Sanatlarda Motif ve Kompozisyon Seçmeli 3 0 3
5 GT3042 Tekstil Sanatında Deneysel Çalışmalar Seçmeli 3 0 3
6 HYL3016 Sanatta Bireysel Pratikler Seçmeli 3 0 3
7 HYL3026 Sanatta Deneysel Pratikler Seçmeli 3 0 3
8 IM3024 Tasarım Yarışmaları İnovasyon Seçmeli 3 0 3
9 MZK3080 Müzik Terapi Seçmeli 3 0 3
10 MZK3082 Müzik ve Dans Seçmeli 3 0 3
11 SRS3022 Seramik Şekillendirme Seçmeli 3 0 3

^