Lisans Programları
İlahiyat - İlahiyat Fakültesi - İlahiyatProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en köklü ve büyük devlet üniversitelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye'nin en büyük İlahiyat Fakültesidir.
Kazanılan Derece
İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışında ikamet eden, Türk ve Akraba Topluluklarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar YÖS dışında kabul edilen uluslararası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb.; tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır; ancak ILH418, ILH497 ve ILH498 kodlu derslerde Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL | Tel: 0216 651 43 75 (PBX), Faks: 0216 651 41 89, E-Posta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları ^
1 Temel dini metinleri anlar.
2 İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları doğru kullanır.
3 İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında analiz yapar.
4 İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanlarındaki birikimi kullanır.
5 Din, bilim ve felsefe alanlarında mevcut birikimi yeniden düzenler.
6 Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında karşılaştırmalar yapar.
7 İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretir.
8 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri içselleştirir.
9 Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilir.
10 Dini değerlerin toplumda birleştirici, bütünleştirici, uzlaştırıcı rolüne uygun davranır.
11 Öğretim ve eğitim hizmetlerinde model olur.
12 Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.
13 Genelde din, özelde İslam bilim ve kültürü alanında toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde yapılan araştırmaları izler.
14 Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavratır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT1501 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 2
3 ILH1101 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 4
4 ILH1103 Tefsir Usulü Zorunlu 2 0 4
5 ILH1105 Hadis Tarihi Zorunlu 2 0 4
6 ILH1107 Siyer Zorunlu 4 0 4
7 YDAR1141 Arapça Modern Metinler Zorunlu 2 2 4
8 ILH1111 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 4
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT-PF1 Seçimlik Ders I Seçmeli 2 0 2
3 ILH1102 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 4
4 ILH1104 Tefsir Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 ILH1106 Hadis Usulü Zorunlu 2 0 4
6 ILH1108 İslam Tarihi Zorunlu 4 0 4
7 ILH1112 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 4
8 YDAR1142 Arapça Klasik Metinler Zorunlu 2 2 4
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 2 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > EGT-PF1 Seçimlik Ders I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4902 Rehberlik Seçmeli 2 0 2
2 EGT4904 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Seçmeli 2 0 2
3 EGT4906 Karakter ve Değerler Eğitimi Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2

^