Lisans Programları
Lisans - İlahiyat Fakültesi - Uluslararası İlahiyatProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en köklü ve büyük devlet üniversitelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye'nin en büyük İlahiyat Fakültesidir.
Kazanılan Derece
İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yurtdışında lise öğrenimlerini tamamlamış ve bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış olmak gerekmektedir. Öğrenci seçimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programın mezunları Batı’ya dair deneyimleri ve İslam ilâhiyatına dair birikimleriyle, din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler alanlarında çalışma imkanları bulabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Akademik kariyer yapmak isteyenler, gerek Türkiye’de gerekse Batı üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebileceklerdir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır; ancak ILH418, ILH497 ve ILH498 kodlu derslerde Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL | Tel: 0216 651 43 75 (PBX), Faks: 0216 651 41 89, E-Posta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları ^
1 Temel dini metinleri okuyup anlama.
2 İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları öğrenme ve doğru kullanma.
3 İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında bilgi edinme ve kavrama.
4 İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanında bilgi ve beceri kazanma.
5 Din, bilim ve felsefe alanlarında bilgi edinme ve sağlıklı değerlendirme yapabilme.
6 Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında bilgi edinme, karşılaştırma ve değerlendirme yapabilme.
7 İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretebilme.
8 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri tanıyıp özümseme.
9 Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilme becerisi.
10 İçinde bulunduğu toplumun dilini, kültürünü, tarihi dokusunu ve sosyal yapısını bilme.
11 Öğretim ve eğitim hizmetlerinde öğretici, yol gösterici olma.
12 Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.
13 Kültürler arası diyaloga açık olma, bir arada yaşama ve uzlaşı kültürüne sahip olma.
14 Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavrama.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 EGT1501 Eğitim Bilimlerine Giriş Zorunlu 2 0 2
3 ILH1101 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 4
4 ILH1103 Tefsir Usulü Zorunlu 2 0 4
5 ILH1105 Hadis Tarihi Zorunlu 2 0 4
6 ILH1107 Siyer Zorunlu 4 0 4
7 ILH1111 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 4
8 YDAR1141 Arapça Modern Metinler Zorunlu 2 2 4
9 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 2 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 EGT-PF1 Seçimlik Ders I Seçmeli 2 0 2
3 ILH1102 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 4
4 ILH1104 Tefsir Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 ILH1106 Hadis Usulü Zorunlu 2 0 4
6 ILH1108 İslam Tarihi Zorunlu 4 0 4
7 ILH1112 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 4
8 YDAR1142 Arapça Klasik Metinler Zorunlu 2 2 4
9 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 20 2 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > EGT-PF1 Seçimlik Ders I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 EGT4902 Rehberlik Seçmeli 2 0 2
2 EGT4904 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Seçmeli 2 0 2
3 EGT4906 Karakter ve Değerler Eğitimi Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2

^