Lisans Programları
Lisans - İlahiyat Fakültesi - Uluslararası İlahiyatProgram Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en köklü ve büyük devlet üniversitelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye'nin en büyük İlahiyat Fakültesidir.
Kazanılan Derece
İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yurtdışında lise öğrenimlerini tamamlamış ve bulunduğu ülke vatandaşlığını kazanmış olmak gerekmektedir. Öğrenci seçimi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından gerçekleştirilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programın mezunları Batı’ya dair deneyimleri ve İslam ilâhiyatına dair birikimleriyle, din hizmeti, din eğitimi ve sosyal hizmetler alanlarında çalışma imkanları bulabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Akademik kariyer yapmak isteyenler, gerek Türkiye’de gerekse Batı üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebileceklerdir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır; ancak ILH418, ILH497 ve ILH498 kodlu derslerde Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL | Tel: 0216 651 43 75 (PBX), Faks: 0216 651 41 89, E-Posta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları ^
1 Temel dini metinleri okuyup anlama.
2 İslam bilimlerine ilişkin temel kavramları öğrenme ve doğru kullanma.
3 İslami ilimlerin gelişim süreçleri hakkında bilgi edinme ve kavrama.
4 İslam tarihi, kültürü, sanat ve edebiyatı alanında bilgi ve beceri kazanma.
5 Din, bilim ve felsefe alanlarında bilgi edinme ve sağlıklı değerlendirme yapabilme.
6 Din, mezhep ve çağdaş dini akımlar hakkında bilgi edinme, karşılaştırma ve değerlendirme yapabilme.
7 İslam dininin evrensel değerleri ışığında toplumun dini-ahlaki ihtiyaçlarına çözümler üretebilme.
8 Sosyal ve kültürel gelişmeler paralelinde milli, dini ve ahlaki değerleri ve erdemleri tanıyıp özümseme.
9 Bilim ve teknoloji alanındaki çağdaş eğitim-öğretim araç ve gereçlerini ilahiyat alanında kullanabilme becerisi.
10 İçinde bulunduğu toplumun dilini, kültürünü, tarihi dokusunu ve sosyal yapısını bilme.
11 Öğretim ve eğitim hizmetlerinde öğretici, yol gösterici olma.
12 Din hizmetleri, din öğretim ve eğitimi alanlarında görev yapabilme yeterliliğine sahip olma.
13 Kültürler arası diyaloga açık olma, bir arada yaşama ve uzlaşı kültürüne sahip olma.
14 Bireyin hayatında dinin yerini ve önemini kavrama.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 ILH1001 Kur'an Okuma ve Tecvid I Zorunlu 2 0 4
3 ILH1003 Hadis Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 5
4 ILH1007 Siyer Zorunlu 4 0 4
5 ILH1009 Türk Din Musikisi Nazariyatı Zorunlu 2 0 4
6 ILH1011 İslam İnanç Esasları Zorunlu 2 0 4
7 YDAR1041 Arapça Edebi Metinler Zorunlu 4 0 5
8 YDZx121 Yabancı Dil I Seçmeli 2 0 2
Toplam 22 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 ILH1002 Kur'an Okuma ve Tecvid II Zorunlu 2 0 4
3 ILH1004 Hadis I Zorunlu 4 0 4
4 ILH1006 Tefsir Tarihi ve Usulü Zorunlu 4 0 5
5 ILH1008 İslam Tarihi Zorunlu 4 0 4
6 ILH1012 İslam İbadet Esasları Zorunlu 2 0 4
7 YDAR1042 Arap Dili Belagatı Zorunlu 4 0 5
8 YDZx122 Yabancı Dil II Seçmeli 2 0 2
Toplam 24 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH2001 Kur'an Okuma ve Tecvid III Zorunlu 2 0 4
2 ILH2003 Tefsir I Zorunlu 4 0 4
3 ILH2007 Hadis II Zorunlu 4 0 4
4 ILH2009 İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 4 0 4
5 ILH2013 Din Psikolojisi Zorunlu 4 0 4
6 ILH2015 Mantık Zorunlu 2 0 4
7 ILH2019 Türk-İslam Edebiyatı Zorunlu 2 0 4
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 24 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH2002 Kur'an Okuma ve Tecvid IV Zorunlu 2 0 4
2 ILH2004 Tefsir II Zorunlu 4 0 4
3 ILH2006 İslam Hukukuna Giriş Zorunlu 2 0 4
4 ILH2008 Türk-İslam Sanatları Tarihi Zorunlu 2 0 4
5 ILH2012 Din Eğitimi Zorunlu 2 0 4
6 ILH2014 Din Sosyolojisi Zorunlu 4 0 4
7 ILH2016 Kelam Tarihi Zorunlu 4 0 4
8 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
Toplam 22 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH3001 Kur'an Okuma ve Tecvid V Zorunlu 2 0 4
2 ILH3003 Sistematik Kelam I Zorunlu 4 0 5
3 ILH3005 İslam Hukuku I Zorunlu 4 0 5
4 ILH3007 Felsefe Tarihi Zorunlu 4 0 4
5 ILH3011 Tasavvuf I Zorunlu 2 0 4
6 ILH3013 Din Felsefesi Zorunlu 4 0 5
7 ILH-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 22 0 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH3002 Kur'an Okuma ve Tecvid VI Zorunlu 2 0 4
2 ILH3004 Sistematik Kelam II Zorunlu 2 0 4
3 ILH3006 İslam Hukuku II Zorunlu 4 0 5
4 ILH3008 İslam Felsefesi Tarihi Zorunlu 4 0 5
5 ILH3012 Tasavvuf II Zorunlu 2 0 4
6 ILH-S1,2 Seçimlik Ders - 1,2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 17 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH4001 Kur'an Okuma ve Tecvid VII Zorunlu 2 0 4
2 ILH4003 İslam Hukuk Usulü Zorunlu 4 0 5
3 ILH4005 Dinler Tarihi Zorunlu 4 0 5
4 ILH4007 İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi Zorunlu 2 0 4
5 ILH-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3,4,5 Seçmeli 3 0 12
Toplam 15 0 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH4002 Kur'an Okuma ve Tecvid VIII Zorunlu 2 0 5
2 ILH4004 İslam Mezhepleri Tarihi Zorunlu 4 0 5
3 ILH4098 Bitirme Ödevi Zorunlu 2 0 7
4 THU100 Topluma Hizmet Uygulamaları Zorunlu 0 2 1
5 ILH-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6,7,8 Seçmeli 3 0 12
Toplam 11 2 30
Seçmeli
1. Dönem > YDZx121 Yabancı Dil I
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA121 Almanca I Seçmeli 2 0 2
2 YDZF121 Fransızca I Seçmeli 2 0 2
3 YDZI121 İngilizce I Seçmeli 2 0 2
2. Dönem > YDZx122 Yabancı Dil II
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 YDZA122 Almanca II Seçmeli 2 0 2
2 YDZF122 Fransızca II Seçmeli 2 0 2
3 YDZI122 İngilizce II Seçmeli 2 0 2
5. Dönem > ILH-US1 Üniversite Seçimlik Ders - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ILH3051 Batıda İslam Araştırmaları Seçmeli 2 0 3
2 ILH3053 Çağdaş İslam Akımları Seçmeli 2 0 3
3 ILH3055 Osmanlıca Tasavvuf Metinleri Seçmeli 2 0 3
4 ILH3057 Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler Seçmeli 2 0 3
5 ILH3059 Din Antropolojisi Seçmeli 2 0 3
6 ILH3061 İslam Bilim Tarihi Seçmeli 2 0 3
7 ILH3063 İslam İktisadı Seçmeli 2 0 3
8 ILH3065 Mukayeseli Kelam Seçmeli 2 0 3
9 ILH3067 Kur'an'ın Ana Konuları Seçmeli 2 0 3
10 ILH3069 Mukayeseli İslam Hukuku Seçmeli 2 0 3
11 ILH3071 Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi Seçmeli 2 0 3
12 ILH3073 Güzel Kur'an Okuma Seçmeli 2 0 3
13 ILH3075 Türk Din Musikisinde Solfej Seçmeli 2 0 3
14 ILH3077 Vakıflar Tarihi ve Hukuku Seçmeli 2 0 3
15 ILH3079 Yaşayan Dünya Dinleri Seçmeli 2 0 3
16 KSS3095 Klasik Türk Sanatları Seçmeli 2 0 3
17 KSS3097 Hüsn-i Hat Tarihi ve Esasları Seçmeli 2 0 3
18 TAR3097 Paleografi Seçmeli 2 0 3
19 TDE3095 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri Seçmeli 2 0 3
20 YDAR3053 İlk İslami Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > ILH-S1,2 Seçimlik Ders - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4097 Çağdaş Türk Düşüncesi Seçmeli 3 0 4
2 ILH3052 Din Eğitiminde Gelişmeler Seçmeli 3 0 4
3 ILH3054 Hadis Kaynakları ve Kritiği Seçmeli 3 0 4
4 ILH3056 Hadis Tenkit Metotları Seçmeli 3 0 4
5 ILH3058 İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi Seçmeli 3 0 4
6 ILH3062 Kelam Metodolojisi Seçmeli 3 0 4
7 ILH3064 Modern Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 4
8 ILH3066 Mukayeseli Din Terminolojisi Seçmeli 3 0 4
9 ILH3068 Dini Musiki Repertuarı Seçmeli 3 0 4
10 ILH3072 Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi Seçmeli 3 0 4
11 ILH3074 Türk Musikisi Formları Seçmeli 3 0 4
12 ILH3076 Tefsir Metinleri Seçmeli 3 0 4
13 ILH3078 Türk Kelamcıları Seçmeli 3 0 4
14 ILH3082 Yeni Dini Hareketler Seçmeli 3 0 4
15 ILH3084 Kıraat Seçmeli 3 0 4
16 ILH3086 Türk-İslam Devletleri Tarihi Seçmeli 3 0 4
17 ILH3088 Mantık Tarihi Seçmeli 3 0 4
18 ILH3090 Engellilik, Sosyal Hizmet ve Din Seçmeli 3 0 4
19 ILH4051 Almanca İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
20 ILH4052 Alevilik Bektaşilik Seçmeli 3 0 4
21 ILH4053 Fransızca İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
22 ILH4054 Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri Seçmeli 3 0 4
23 ILH4055 İngilizce İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
24 ILH4056 Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Seçmeli 3 0 4
25 ILH4057 Uygulamalı Cami Musikisi Seçmeli 3 0 4
26 ILH4058 Din Felsefesinin Problemleri Seçmeli 3 0 4
27 ILH4059 Din Felsefesinin Kaynakları Seçmeli 3 0 4
28 ILH4061 Dini-Edebi Metinler Seçmeli 3 0 4
29 ILH4062 Din Psikolojisinin Problemleri Seçmeli 3 0 4
30 ILH4063 Günümüz Felsefe Akımları Seçmeli 3 0 4
31 ILH4064 Türk Musikisi Tarihi Seçmeli 3 0 4
32 ILH4065 Türk Din Musikisinde Makamlar Seçmeli 3 0 4
33 ILH4066 Felsefenin Temel Problemleri Seçmeli 3 0 4
34 ILH4067 Klasik Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 4
35 ILH4068 Günümüz Fıkıh Problemleri Seçmeli 3 0 4
36 ILH4069 Klasik Kelam Metinleri Seçmeli 3 0 4
37 ILH4071 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 4
38 ILH4072 Günümüz Hadis Problemleri Seçmeli 3 0 4
39 ILH4074 Günümüz Kelam Problemleri Seçmeli 3 0 4
40 ILH4075 Seçme Hadis Metinleri Seçmeli 3 0 4
41 ILH4076 Günümüz Tefsir Problemleri Seçmeli 3 0 4
42 ILH4077 Tecvid Metinleri Seçmeli 3 0 4
43 ILH4078 Kıraat Metinleri Seçmeli 3 0 4
44 ILH4079 Yaygın Din Eğitimi Seçmeli 3 0 4
45 ILH4081 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Seçmeli 3 0 4
46 ILH4082 Klasik Mantık Metinleri Seçmeli 3 0 4
47 ILH4084 Klasik Tasavvuf Metinleri Seçmeli 3 0 4
48 ILH4086 İslam Bankacılığı Seçmeli 3 0 4
49 ILH4087 Dini ve Manevi Danışmanlık Seçmeli 3 0 4
50 KSS3096 Şehir ve Kültür: İstanbul Seçmeli 3 0 4
51 KSS3098 Hat Sanatında Rik'a Hattı Seçmeli 3 0 4
52 KSS4096 Kütüphanecilik ve Arşivcilik Seçmeli 3 0 4
53 KSS4097 Hat Sanatında Nesih Hattı Seçmeli 3 0 4
54 KSS4098 Hat Sanatında Sülüs Hattı Seçmeli 3 0 4
55 PSK3098 Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 4
56 SOS3098 Sosyal Bilimler Metodolojisi Seçmeli 3 0 4
57 TAR3098 Osmanlı Tarihi Seçmeli 3 0 4
58 TAR4084 Tarih Usul ve Tenkidi Seçmeli 3 0 4
59 TAR4089 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Seçmeli 3 0 4
60 TAR4097 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 4
61 TDE3086 Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 4
62 TDE3088 Divan Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
63 YDAR3054 Abbasi Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
64 YDAR4051 Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
65 YDAR4052 Modern Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
66 YDFA3052 Farsça Seçmeli 3 0 4
7. Dönem > ILH-S3,4,5 Seçimlik Ders - 3,4,5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4097 Çağdaş Türk Düşüncesi Seçmeli 3 0 4
2 ILH3052 Din Eğitiminde Gelişmeler Seçmeli 3 0 4
3 ILH3054 Hadis Kaynakları ve Kritiği Seçmeli 3 0 4
4 ILH3056 Hadis Tenkit Metotları Seçmeli 3 0 4
5 ILH3058 İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi Seçmeli 3 0 4
6 ILH3062 Kelam Metodolojisi Seçmeli 3 0 4
7 ILH3064 Modern Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 4
8 ILH3066 Mukayeseli Din Terminolojisi Seçmeli 3 0 4
9 ILH3068 Dini Musiki Repertuarı Seçmeli 3 0 4
10 ILH3072 Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi Seçmeli 3 0 4
11 ILH3074 Türk Musikisi Formları Seçmeli 3 0 4
12 ILH3076 Tefsir Metinleri Seçmeli 3 0 4
13 ILH3078 Türk Kelamcıları Seçmeli 3 0 4
14 ILH3082 Yeni Dini Hareketler Seçmeli 3 0 4
15 ILH3084 Kıraat Seçmeli 3 0 4
16 ILH3086 Türk-İslam Devletleri Tarihi Seçmeli 3 0 4
17 ILH3088 Mantık Tarihi Seçmeli 3 0 4
18 ILH3090 Engellilik, Sosyal Hizmet ve Din Seçmeli 3 0 4
19 ILH4051 Almanca İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
20 ILH4052 Alevilik Bektaşilik Seçmeli 3 0 4
21 ILH4053 Fransızca İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
22 ILH4054 Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri Seçmeli 3 0 4
23 ILH4055 İngilizce İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
24 ILH4056 Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Seçmeli 3 0 4
25 ILH4057 Uygulamalı Cami Musikisi Seçmeli 3 0 4
26 ILH4058 Din Felsefesinin Problemleri Seçmeli 3 0 4
27 ILH4059 Din Felsefesinin Kaynakları Seçmeli 3 0 4
28 ILH4061 Dini-Edebi Metinler Seçmeli 3 0 4
29 ILH4062 Din Psikolojisinin Problemleri Seçmeli 3 0 4
30 ILH4063 Günümüz Felsefe Akımları Seçmeli 3 0 4
31 ILH4064 Türk Musikisi Tarihi Seçmeli 3 0 4
32 ILH4065 Türk Din Musikisinde Makamlar Seçmeli 3 0 4
33 ILH4066 Felsefenin Temel Problemleri Seçmeli 3 0 4
34 ILH4067 Klasik Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 4
35 ILH4068 Günümüz Fıkıh Problemleri Seçmeli 3 0 4
36 ILH4069 Klasik Kelam Metinleri Seçmeli 3 0 4
37 ILH4071 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 4
38 ILH4072 Günümüz Hadis Problemleri Seçmeli 3 0 4
39 ILH4074 Günümüz Kelam Problemleri Seçmeli 3 0 4
40 ILH4075 Seçme Hadis Metinleri Seçmeli 3 0 4
41 ILH4076 Günümüz Tefsir Problemleri Seçmeli 3 0 4
42 ILH4077 Tecvid Metinleri Seçmeli 3 0 4
43 ILH4078 Kıraat Metinleri Seçmeli 3 0 4
44 ILH4079 Yaygın Din Eğitimi Seçmeli 3 0 4
45 ILH4081 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Seçmeli 3 0 4
46 ILH4082 Klasik Mantık Metinleri Seçmeli 3 0 4
47 ILH4084 Klasik Tasavvuf Metinleri Seçmeli 3 0 4
48 ILH4086 İslam Bankacılığı Seçmeli 3 0 4
49 ILH4087 Dini ve Manevi Danışmanlık Seçmeli 3 0 4
50 KSS3096 Şehir ve Kültür: İstanbul Seçmeli 3 0 4
51 KSS3098 Hat Sanatında Rik'a Hattı Seçmeli 3 0 4
52 KSS4096 Kütüphanecilik ve Arşivcilik Seçmeli 3 0 4
53 KSS4097 Hat Sanatında Nesih Hattı Seçmeli 3 0 4
54 KSS4098 Hat Sanatında Sülüs Hattı Seçmeli 3 0 4
55 PSK3098 Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 4
56 SOS3098 Sosyal Bilimler Metodolojisi Seçmeli 3 0 4
57 TAR3098 Osmanlı Tarihi Seçmeli 3 0 4
58 TAR4084 Tarih Usul ve Tenkidi Seçmeli 3 0 4
59 TAR4089 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Seçmeli 3 0 4
60 TAR4097 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 4
61 TDE3086 Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 4
62 TDE3088 Divan Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
63 YDAR3054 Abbasi Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
64 YDAR4051 Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
65 YDAR4052 Modern Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
66 YDFA3052 Farsça Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > ILH-S6,7,8 Seçimlik Ders - 6,7,8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BSB4097 Çağdaş Türk Düşüncesi Seçmeli 3 0 4
2 ILH3052 Din Eğitiminde Gelişmeler Seçmeli 3 0 4
3 ILH3054 Hadis Kaynakları ve Kritiği Seçmeli 3 0 4
4 ILH3056 Hadis Tenkit Metotları Seçmeli 3 0 4
5 ILH3058 İslam-Hıristiyanlık İlişkileri Tarihi Seçmeli 3 0 4
6 ILH3062 Kelam Metodolojisi Seçmeli 3 0 4
7 ILH3064 Modern Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 4
8 ILH3066 Mukayeseli Din Terminolojisi Seçmeli 3 0 4
9 ILH3068 Dini Musiki Repertuarı Seçmeli 3 0 4
10 ILH3072 Türk Din Musikisinde Makam Bilgisi Seçmeli 3 0 4
11 ILH3074 Türk Musikisi Formları Seçmeli 3 0 4
12 ILH3076 Tefsir Metinleri Seçmeli 3 0 4
13 ILH3078 Türk Kelamcıları Seçmeli 3 0 4
14 ILH3082 Yeni Dini Hareketler Seçmeli 3 0 4
15 ILH3084 Kıraat Seçmeli 3 0 4
16 ILH3086 Türk-İslam Devletleri Tarihi Seçmeli 3 0 4
17 ILH3088 Mantık Tarihi Seçmeli 3 0 4
18 ILH3090 Engellilik, Sosyal Hizmet ve Din Seçmeli 3 0 4
19 ILH4051 Almanca İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
20 ILH4052 Alevilik Bektaşilik Seçmeli 3 0 4
21 ILH4053 Fransızca İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
22 ILH4054 Batıda Din Devlet ve Toplum İlişkileri Seçmeli 3 0 4
23 ILH4055 İngilizce İslamiyat Metinleri Seçmeli 3 0 4
24 ILH4056 Batıda Dini Kurumlar ve Din Eğitimi Seçmeli 3 0 4
25 ILH4057 Uygulamalı Cami Musikisi Seçmeli 3 0 4
26 ILH4058 Din Felsefesinin Problemleri Seçmeli 3 0 4
27 ILH4059 Din Felsefesinin Kaynakları Seçmeli 3 0 4
28 ILH4061 Dini-Edebi Metinler Seçmeli 3 0 4
29 ILH4062 Din Psikolojisinin Problemleri Seçmeli 3 0 4
30 ILH4063 Günümüz Felsefe Akımları Seçmeli 3 0 4
31 ILH4064 Türk Musikisi Tarihi Seçmeli 3 0 4
32 ILH4065 Türk Din Musikisinde Makamlar Seçmeli 3 0 4
33 ILH4066 Felsefenin Temel Problemleri Seçmeli 3 0 4
34 ILH4067 Klasik Fıkıh Metinleri Seçmeli 3 0 4
35 ILH4068 Günümüz Fıkıh Problemleri Seçmeli 3 0 4
36 ILH4069 Klasik Kelam Metinleri Seçmeli 3 0 4
37 ILH4071 Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar Seçmeli 3 0 4
38 ILH4072 Günümüz Hadis Problemleri Seçmeli 3 0 4
39 ILH4074 Günümüz Kelam Problemleri Seçmeli 3 0 4
40 ILH4075 Seçme Hadis Metinleri Seçmeli 3 0 4
41 ILH4076 Günümüz Tefsir Problemleri Seçmeli 3 0 4
42 ILH4077 Tecvid Metinleri Seçmeli 3 0 4
43 ILH4078 Kıraat Metinleri Seçmeli 3 0 4
44 ILH4079 Yaygın Din Eğitimi Seçmeli 3 0 4
45 ILH4081 Din Hizmetlerinde Rehberlik ve İletişim Seçmeli 3 0 4
46 ILH4082 Klasik Mantık Metinleri Seçmeli 3 0 4
47 ILH4084 Klasik Tasavvuf Metinleri Seçmeli 3 0 4
48 ILH4086 İslam Bankacılığı Seçmeli 3 0 4
49 ILH4087 Dini ve Manevi Danışmanlık Seçmeli 3 0 4
50 KSS3096 Şehir ve Kültür: İstanbul Seçmeli 3 0 4
51 KSS3098 Hat Sanatında Rik'a Hattı Seçmeli 3 0 4
52 KSS4096 Kütüphanecilik ve Arşivcilik Seçmeli 3 0 4
53 KSS4097 Hat Sanatında Nesih Hattı Seçmeli 3 0 4
54 KSS4098 Hat Sanatında Sülüs Hattı Seçmeli 3 0 4
55 PSK3098 Sosyal Psikoloji Seçmeli 3 0 4
56 SOS3098 Sosyal Bilimler Metodolojisi Seçmeli 3 0 4
57 TAR3098 Osmanlı Tarihi Seçmeli 3 0 4
58 TAR4084 Tarih Usul ve Tenkidi Seçmeli 3 0 4
59 TAR4089 İslam Ülkeleri Tarih ve Coğrafyası Seçmeli 3 0 4
60 TAR4097 Tarih Felsefesi Seçmeli 3 0 4
61 TDE3086 Osmanlı Türkçesi Seçmeli 2 0 4
62 TDE3088 Divan Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
63 YDAR3054 Abbasi Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
64 YDAR4051 Osmanlı Dönemi Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
65 YDAR4052 Modern Dönem Arap Edebiyatı Metinleri Seçmeli 3 0 4
66 YDFA3052 Farsça Seçmeli 3 0 4

^