Lisans Programları
Lisans - İlahiyat Fakültesi - İlahiyat (İngilizce)Program Tanımları ^
Kuruluş
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Türkiye'nin en köklü ve büyük devlet üniversitelerinden birisi olan Marmara Üniversitesi'ne bağlı, Türkiye'nin en büyük İlahiyat Fakültesidir.
Kazanılan Derece

İlahiyat lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci yerleştirme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra yurtdışında ikamet eden, Türk ve Akraba Topluluklarında yaşayan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan adaylar YÖS dışında kabul edilen uluslararası sınavlardan Bakalorya (IB), Abitur, Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita belgelerinden birine sahip olmaları halinde öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Öğrenciler, daha önce herhangi bir örgün eğitim kurumunda eğitim-öğretim görmüş ise, başarı durumunu gösterir bir transkript ile müracaat etmesi durumunda, eşdeğer derslerden muaf tutulur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bu programa başlayabilmek için, zorunlu Arapça hazırlık uygulaması vardır. Güz ve Bahar dönemlerinden önce Arapça için yeterlilik imtihanı uygulanır ve başarılı olanlar bu programın derslerini almaya başlayabilirler.
Program Profili
Bu programda ilâhiyat alanındaki temel bilgilenmeyi sağlayacak zorunlu dersler yanında, geniş kapsamlı seçmeli dersler yelpazesi de bulunmaktadır. Bu dersler ilmî disiplinler arasında koordinasyonu sağlayıcı bir anlayışla planlanmıştır. Genellikle projeye dayalı dersler olarak tasarlanan seçmeli dersler, öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni gelişme ve ihtiyaçlara bağlı olarak çoğaltılabilecektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Bu programdan mezun olanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz, din görevlisi vb.; tezsiz yüksek lisans öğrenimini tamamlamak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı lise ve dengi okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olarak görev alabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olanlar, üniversitelerin tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına müracaat edebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notu, yarıyıl içi değerlendirmeleri ve yarıyıl sonu sınavından oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmeleri, en az bir ara sınav, ödev, uygulama ve diğer değerlendirmelerden oluşur. Yarıyıl içi değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının başarı notuna katkısı %60'tır. Başarı notlarının 100'lük sistemden harfli başarı notuna dönüştürülmesinde genel olarak Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) uygulanır; ancak ILH418, ILH497 ve ILH498 kodlu derslerde Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) uygulanır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet için, programdaki bütün dersleri başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Posta Adresi: Mahir İz Cad. Nr. 2 Altunizade 34662 Üsküdar / İSTANBUL | Tel: 0216 651 43 75 (PBX), Faks: 0216 651 41 89, E-Posta: ilahiyat@marmara.edu.tr, Web: http://ilahiyat.marmara.edu.tr
Bölüm Olanakları
Kütüphane, internet, burs imkanı, kantin vs.
Program Çıktıları ^
1 Lisans yeterliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2 Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
3 Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
4 Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
5 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
6 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
7 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,
8 En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
10 Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
11 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
12 Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 THL1001 Recitation of The Qur'an and Tajwid I Zorunlu 2 0 4
3 THL1003 History and Methodology of Hadith Zorunlu 4 0 5
4 THL1007 The Life of The Prophet Muhammad Zorunlu 4 0 4
5 THL1011 Basic Islamic Beliefs Zorunlu 2 0 4
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 YDAR1043 Arabic Grammar I Zorunlu 4 0 5
8 YDAR1045 Arabic I Zorunlu 4 0 4
Toplam 24 0 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 THL1002 Recitation of The Qur'an and Tajwid II Zorunlu 2 0 4
3 THL1004 Hadith I Zorunlu 4 0 4
4 THL1006 History and Methodology of Tafsir Zorunlu 4 0 5
5 THL1008 History of Islam Zorunlu 4 0 4
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 YDAR1044 Arabic Grammar II Zorunlu 4 0 5
8 YDAR1046 Arabic II Zorunlu 4 0 4
Toplam 26 0 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL2005 Basic Islamic Worships Zorunlu 2 0 4
2 THL2001 Recitation of The Qur'an and Tajwid III Zorunlu 2 0 4
3 THL2003 Tafsir I Zorunlu 4 0 4
4 THL2007 Hadith II Zorunlu 4 0 4
5 THL2009 History of Islamic Civilization Zorunlu 2 0 4
6 THL2013 Psychology of Religion Zorunlu 4 0 4
7 THL2015 Logic Zorunlu 2 0 2
8 YDAR2045 Arabic III Zorunlu 4 0 4
Toplam 24 0 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL2002 Recitation of The Qur'an and Tajwid IV Zorunlu 2 0 4
2 THL2004 Tafsir II Zorunlu 4 0 4
3 THL2006 Introduction to Islamic Law Zorunlu 2 0 4
4 THL2012 Religious Education Zorunlu 2 0 2
5 THL2014 Sociology of Religion Zorunlu 4 0 4
6 THL2016 History of Kalam Zorunlu 4 0 4
7 THL2018 Turkish-Islamic Literature Zorunlu 2 0 4
8 YDAR2046 Arabic IV Zorunlu 2 0 4
Toplam 22 0 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL3001 Recitation of The Qur'an and Tajwid V Zorunlu 2 0 4
2 THL3003 Systematic Kalam I Zorunlu 4 0 5
3 THL3007 History of Philosophy Zorunlu 4 0 4
4 THL3011 Sufism I Zorunlu 2 0 4
5 THL3013 Philosophy of Religion Zorunlu 4 0 5
6 THL- UE1 University Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
7 THL3005 Islamic Law I Zorunlu 4 0 5
Toplam 22 0 30
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL3002 Recitation of The Qur'an and Tajwid VI Zorunlu 2 0 4
2 THL3004 Systematic Kalam II Zorunlu 2 0 4
3 THL3006 Islamic Law II Zorunlu 4 0 5
4 THL3008 History of Islamic Philosophy Zorunlu 4 0 5
5 THL3012 Sufism II Zorunlu 2 0 4
6 THL-E1,2-ENG Elective - 1,2 Seçmeli 3 0 8
Toplam 17 0 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 THL4001 Recitation of The Qur'an and Tajwid VII Zorunlu 2 0 5
2 THL4003 Methodology of Islamic Law Zorunlu 4 0 5
3 THL4005 History of Religions Zorunlu 4 0 4
4 THL4007 Islamic Moral Principles and Ethics Zorunlu 2 0 4
5 THL-E3,4,5 Elective - 3,4,5 Seçmeli 3 0 12
Toplam 15 0 30
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 SWP100 Social Work Practices Zorunlu 0 2 1
2 THL4002 Recitation of The Qur'an and Tajwid VIII Zorunlu 2 0 5
3 THL4004 History of Islamic Sects Zorunlu 4 0 5
4 THL4098 Graduation Thesis Zorunlu 2 0 7
5 THL-E6,7,8 Elective - 6,7,8 Seçmeli 3 0 12
Toplam 11 2 30
Seçmeli
5. Dönem > THL- UE1 University Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CAS3097 History and Basics of Arabic Calligraphy Seçmeli 2 0 3
2 THL3051 Islamic Studies in Europe Seçmeli 2 0 3
3 THL3053 Contemporary Islamic Movements Seçmeli 2 0 3
4 THL3055 Ottoman Turkish Texts in Sufism Seçmeli 2 0 3
5 THL3065 Comparative Kalam Seçmeli 2 0 3
6 THL3079 Contemporary World Religions Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > THL-E1,2-ENG Elective - 1,2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CAS3098 Riq'a Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
2 CAS4097 Nashk Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
3 CAS4098 Thuluth Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
4 HIST3098 Ottoman History Seçmeli 3 0 4
5 HIST4095 History and Geography of Islamic Countries Seçmeli 3 0 4
6 HSS4097 Contemporary Turkish Thought Seçmeli 3 0 4
7 THL3056 Hadith Criticism Seçmeli 3 0 4
8 THL3068 Religious Music Repertoire Seçmeli 3 0 4
9 THL3076 Texts in Tafsir Seçmeli 3 0 4
10 THL3078 Turkish Theologians Seçmeli 3 0 4
11 THL3086 History of Turkish-Islamic States Seçmeli 3 0 4
12 THL3088 History of Turkish-Islamic Arts Seçmeli 3 0 4
13 THL4058 Problems of Philosophy of Religion Seçmeli 3 0 4
14 THL4061 Religious-Literary Texts Seçmeli 3 0 4
15 THL4062 Problems of Psychology of Religion Seçmeli 3 0 4
16 THL4063 Comtemporary Philosophic Movements Seçmeli 3 0 4
17 THL4068 Contemporary Problems in Fiqh Seçmeli 3 0 4
18 THL4069 Classical Texts in Kalam Seçmeli 3 0 4
19 THL4074 Contemporary Problems in Kalam Seçmeli 3 0 4
20 THL4075 Selected Texts in Hadith Seçmeli 3 0 4
21 THL4084 Classical Texts in Sufism Seçmeli 3 0 4
22 YDAR4054 Rhetoric of Arabic Language Seçmeli 3 0 4
7. Dönem > THL-E3,4,5 Elective - 3,4,5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CAS3098 Riq'a Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
2 CAS4097 Nashk Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
3 CAS4098 Thuluth Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
4 HIST3098 Ottoman History Seçmeli 3 0 4
5 HIST4095 History and Geography of Islamic Countries Seçmeli 3 0 4
6 HSS4097 Contemporary Turkish Thought Seçmeli 3 0 4
7 THL3056 Hadith Criticism Seçmeli 3 0 4
8 THL3068 Religious Music Repertoire Seçmeli 3 0 4
9 THL3076 Texts in Tafsir Seçmeli 3 0 4
10 THL3078 Turkish Theologians Seçmeli 3 0 4
11 THL3086 History of Turkish-Islamic States Seçmeli 3 0 4
12 THL3088 History of Turkish-Islamic Arts Seçmeli 3 0 4
13 THL4058 Problems of Philosophy of Religion Seçmeli 3 0 4
14 THL4061 Religious-Literary Texts Seçmeli 3 0 4
15 THL4062 Problems of Psychology of Religion Seçmeli 3 0 4
16 THL4063 Comtemporary Philosophic Movements Seçmeli 3 0 4
17 THL4068 Contemporary Problems in Fiqh Seçmeli 3 0 4
18 THL4069 Classical Texts in Kalam Seçmeli 3 0 4
19 THL4074 Contemporary Problems in Kalam Seçmeli 3 0 4
20 THL4075 Selected Texts in Hadith Seçmeli 3 0 4
21 THL4084 Classical Texts in Sufism Seçmeli 3 0 4
22 YDAR4054 Rhetoric of Arabic Language Seçmeli 3 0 4
8. Dönem > THL-E6,7,8 Elective - 6,7,8
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CAS3098 Riq'a Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
2 CAS4097 Nashk Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
3 CAS4098 Thuluth Script in Arabic Calligraphy Seçmeli 3 0 4
4 HIST3098 Ottoman History Seçmeli 3 0 4
5 HIST4095 History and Geography of Islamic Countries Seçmeli 3 0 4
6 HSS4097 Contemporary Turkish Thought Seçmeli 3 0 4
7 THL3056 Hadith Criticism Seçmeli 3 0 4
8 THL3068 Religious Music Repertoire Seçmeli 3 0 4
9 THL3076 Texts in Tafsir Seçmeli 3 0 4
10 THL3078 Turkish Theologians Seçmeli 3 0 4
11 THL3086 History of Turkish-Islamic States Seçmeli 3 0 4
12 THL3088 History of Turkish-Islamic Arts Seçmeli 3 0 4
13 THL4058 Problems of Philosophy of Religion Seçmeli 3 0 4
14 THL4061 Religious-Literary Texts Seçmeli 3 0 4
15 THL4062 Problems of Psychology of Religion Seçmeli 3 0 4
16 THL4063 Comtemporary Philosophic Movements Seçmeli 3 0 4
17 THL4068 Contemporary Problems in Fiqh Seçmeli 3 0 4
18 THL4069 Classical Texts in Kalam Seçmeli 3 0 4
19 THL4074 Contemporary Problems in Kalam Seçmeli 3 0 4
20 THL4075 Selected Texts in Hadith Seçmeli 3 0 4
21 THL4084 Classical Texts in Sufism Seçmeli 3 0 4
22 YDAR4054 Rhetoric of Arabic Language Seçmeli 3 0 4

^