Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)Program Tanımları ^
Kuruluş
Bilgisayar Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesiyle birlikte 27 Temmuz 1987 yılında kurulmuştur. İlk öğrencilerini 1990-1991 akademik yılında almıştır ve 1994 yılında ise ilk lisans mezunlarını vermiştir. Bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1993 yılından beri yüksek lisans eğitimi ve 2011 yılından beri doktora eğitimi verilmektedir.
Kazanılan Derece
Bilgisayar Mühendisliğinin programında öğrencilerimiz temel bilim ve mühendislik bilimleri dersleri ile mühendislik tasarımı ve zorunlu bölüm derslerinin yanı sıra, kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarında verilen seçmeli dersleri alabilme olanaklarına sahiptirler, ve derslerde eğitim İngilizce olarak yapılmaktadır. Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans Diploması" alırlar.
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bölümümüze ÖSYM'nin hır yıl yurtgenelinde ve Kıbrısta yaptığı sınav sonucunda yeterli sayısal puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir. Bölümümüz YÖK'ün ve Üniversitemizin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrencileri belirlenen kontenjan dahilinde almaktadır. Bölümünmüzün eğitim dili İngiliz’cedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Türk Yüksek öğretim kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey , yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL ,YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞİKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün eğitim dili İngiliz’cedir. Lisan seviyesi eğitime yeterli olmayan öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri ve stajları yaparak 240 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.


Program Profili
Mühendisliği, mühendislik biliminin bilgisayar sistemlerini geliştirmekle ilgilenen dalıdır. Çoğu zaman bu sistemlerin çalışmasındaki anahtar bileşen, yazılımlardır. Bilgisayar teknolojisindeki hızlı değişimler, sadece bu alanın temel bilgilerini kavramış mühendisler değil aynı zamanda alanın gerektirdiği şekilde sürekli kendini geliştirebilen ve yenileyebilen bireyler yetiştirmemizi gerekli kılmaktadır. Öğrencilerimize; karmaşık sistemleri anlamalarına, ve bu sistemlerin performanslarını iyileştirecek en uygun çözümleri tasarlayıp uygulamaya koymalarına imkan tanıyacak beceriler kazandırmaya çalışıyoruz. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde, araştırmayı akademik ortamın bir parçası olarak görüyoruz. Bölümümüzün araştırma faaliyetleri; yazılım mühendisliği, parallel hesaplama, mikroişlemci tasarımı, görüntü işleme ve veri madenciliği üzerine yoğunlaşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gereksede yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulmaktadırlar. Sektörel çalışma alanları arasında Yazılım Geliştirme Şirketleri, Telekom Operatörleri, Teknoloji Altyapı Şirketleri, Finans Kurumları, Araştırma Geliştirme Kurumları / Departmanları, Paket Yazılım Dağıtıcıları ve Uygulamacıları, Teknoloji Danışmanlık ve Uygulama Şirketleri, Üretim Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Hizmet Şirketleri-Bilgi Teknolojileri Departmanı, Devlet Kurumları-Bilgi Teknolojileri Departmanı bulunmaktadır. Çalışma hayatının yanısıra Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde, ve ABD ve Almanya başta olmak üzere farklı ülkelerde hem yüksek eğitimlerine hemde iş hayatlarına devam etmektedirler.


Üst Derece Programlarına Geçiş
Bilgisayar Mühendisliğinin programından gerekli şartları tamamlayarak mezun olan öğrencilerimiz Lisans üstü eğitim için yapılan (ALES ,ÜDS ,KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlara bağlı olarak müracat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıkları durumlarda alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bölümümüzde eğitim açısından en yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, ağırlıklı olarak iki ara sınav ve bir final sınavı üzerinden değerlendirilmektedir. Bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar basarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme (curve) sistemine göre saptanmaktadır. Bu saptamada, sınıf ortalaması ile öğretim üyesinin beklentisi, yaklasık es ağırlıkta rol oynamaktadır.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için 144 kredi, 163 saat ve belirlenen 48 dersten başarılı olmak gerekir. Değerlendirmenin harfli sisteme göre yapıldığı fakültemizde, genel ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’nin altında olan öğrenci mezun olamamaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Programında da aynı değerlendirme sistemi uygulanacaktır. Altışar haftalık iki yaz stajı zorunludur. Son sınıf programında yer alan CSE 497 ENGINEERING PROJECT I ve CSE 498 ENGINEERING PROJECT II son sınıf bitirme ödevi niteliğindeki proje derslerinin gereği, bir tez yazma zorunluluğu vardır.Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Universitesi Muhendislik Fakültesi Bilgisayar Muhendisligi Bolumu Goztepe Kampusu Kadikoy 34722 - ISTANBUL


Bölüm Olanakları
Windows ve Linux Tabanlı Uygulama Geliştirme ve Yazılım Laboratuarları, Robotik laboratuvarı, Yüksek Performanslı Hesaplama Laboratuarı ve ayrıca yakın zamanda hizmete girecek olan gömülü sistemler laboratuarı ve ileri ağ sistemleri ve optimizasyon laboratuarı.
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini olarak kullanabilme becerisi
2 Deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz etme ve yorumlama becerisi
3 Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlamalarla beklenen ihtiyaçları karşılayacak bir sistemi, bileşeni veya süreci tasarlama becerisi
4 Çok disiplinli takımlarda görev yapma becerisi
5 Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
6 Mesleki ve etik sorumlulukları anlama (kavrama)
7 Etkin iletişim kurma becerisi
8 Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkisinin kavranması için gerekli geniş kapsamlı eğitim
9 Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve kullanma becerisi
10 Güncel ve çağdaş konular hakkında bilgi sahipliği
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanma becerisi
12 Toplum, insan bilimleri ve sanat için gerekli olan bilinç ve duyarlılığı geliştirme becerisi
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM1007 Basic Chemistry Zorunlu 4 0 6
3 CSE1100 Introduction to Computer Engineering Zorunlu 2 0 2
4 PHYS1101 Physics I Zorunlu 3 0 4
5 PHYS1103 Physics Lab I Zorunlu 0 2 2
6 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
7 CSE1141 Computer Programming I Zorunlu 3 2 6
8 MATH1001 Calculus I Zorunlu 4 0 6
Toplam 20 4 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 MATH1002 Calculus II Zorunlu 4 0 6
3 MATH2056 Linear Algebra Zorunlu 3 0 4
4 PHYS1104 Physics Lab II Zorunlu 0 2 2
5 PHYS1102 Physics II Zorunlu 3 0 4
6 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
7 CSE-NTE1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
8 CSE1142 Computer Programming II Zorunlu 3 2 7
Toplam 19 4 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE2023 Discrete Computational Structures Zorunlu 3 0 6
2 CSE2025 Data Structures Zorunlu 3 2 8
3 ECON2003 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
4 EE2031 Electric Circuits Zorunlu 3 0 5
5 MATH2055 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
6 NTE_2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 17 2 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE2046 Analysis of Algorithms Zorunlu 3 0 6
2 CSE2138 Systems Programming Zorunlu 3 2 7
3 ECON2004 Engineering Economy Zorunlu 2 0 4
4 EE2032 Electronics Zorunlu 2 2 5
5 MATH2059 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
6 STAT2053 Introduction to Probability and Statistics Zorunlu 3 0 4
Toplam 16 4 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE3000 Summer Practice I Zorunlu 0 0 10
2 CSE3015 Digital Logic Design Zorunlu 3 2 7
3 CSE3033 Operating Systems Zorunlu 3 2 7
4 CSE3055 Database Systems Zorunlu 3 2 7
5 CSE3063 Object-Oriented Software Design Zorunlu 3 0 5
6 IE3081 Modeling and Discrete Simulation Zorunlu 3 0 4
Toplam 15 6 40
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE3038 Computer Organization Zorunlu 3 2 7
2 CSE3044 Software Engineering Zorunlu 3 2 7
3 CSE3048 Introduction to Signals and Systems Zorunlu 3 0 5
4 CSE3064 Formal Languages and Automata Theory Zorunlu 3 0 6
5 IE3035 Operations Research Zorunlu 3 0 5
Toplam 15 4 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE4000 Summer Practice II Zorunlu 0 0 10
2 CSE4074 Computer Networks Zorunlu 3 0 5
3 CSE4117 Microprocessors Zorunlu 3 2 6
4 CSE4197 Engineering Project I Zorunlu 0 2 4
5 ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
6 TE-1-2 Technical Elective - 1-2 Seçmeli 3 0 10
7 ENG-UE University Elective Seçmeli 2 0 3
Toplam 13 4 40
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE4198 Engineering Project II Zorunlu 0 2 5
2 ISG122 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
3 NTE_3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
4 TE-3-4-5 Technical Elective 3-4-5 Seçmeli 3 0 15
5 ENG-FTE Faculty Technical Electives Seçmeli 3 0 5
Toplam 10 2 30
Seçmeli
2. Dönem > CSE-NTE1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
3. Dönem > NTE_2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
7. Dönem > TE-1-2 Technical Elective - 1-2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE4026 Introduction to Robotics and Control Theory Seçmeli 3 0 5
2 CSE4032 Introduction to Distributed Systems Seçmeli 3 0 5
3 CSE4034 Advanced Unix Programming Seçmeli 3 0 5
4 CSE4038 Introduction to Parallel Processing Seçmeli 3 0 5
5 CSE4040 Cloud Computing Seçmeli 3 0 5
6 CSE4044 Software Project Management Seçmeli 3 0 5
7 CSE4053 Information Systems: Analysis and Design Seçmeli 3 0 5
8 CSE4054 Distributed Databases Seçmeli 3 0 5
9 CSE4056 Management of Information Systems Seçmeli 3 0 5
10 CSE4057 Information Systems Security Seçmeli 3 0 5
11 CSE4058 Fundamentals of Electronic Commerce Seçmeli 3 0 5
12 CSE4059 Internet Programming Seçmeli 3 0 5
13 CSE4060 Principles of Programming Languages Seçmeli 3 0 5
14 CSE4061 Compiler Design Seçmeli 3 0 5
15 CSE4062 Introduction to Data Science and Analytics Seçmeli 3 0 5
16 CSE4063 Fundamentals of Data Mining Seçmeli 3 0 5
17 CSE4066 Introduction to Cryptography Seçmeli 3 0 5
18 CSE4070 Software Frameworks Seçmeli 3 0 5
19 CSE4075 Wireless and Mobile Networks Seçmeli 3 0 5
20 CSE4082 Artificial Intelligence Seçmeli 3 0 5
21 CSE4083 Computer Graphics Seçmeli 3 0 5
22 CSE4084 Multimedia Systems Seçmeli 3 0 5
23 CSE4085 Human Computer Interaction Seçmeli 3 0 5
24 CSE4086 Mobile Device Programming Seçmeli 3 0 5
25 CSE4087 Embedded System Design Seçmeli 3 0 5
26 CSE4088 Inroduction to Machine Learning Seçmeli 3 0 5
27 CSE4093 Special Topics in Computer Engineering I Seçmeli 3 0 5
28 CSE4094 Special Topics in Computer Engineering II Seçmeli 3 0 5
29 CSE4095 Special Topics in Computer Engineering III Seçmeli 3 0 5
30 CSE4096 Special Topics in Computer Engineering IV Seçmeli 3 0 5
7. Dönem > ENG-UE University Elective
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > NTE_3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
8. Dönem > TE-3-4-5 Technical Elective 3-4-5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 CSE4026 Introduction to Robotics and Control Theory Seçmeli 3 0 5
2 CSE4032 Introduction to Distributed Systems Seçmeli 3 0 5
3 CSE4034 Advanced Unix Programming Seçmeli 3 0 5
4 CSE4038 Introduction to Parallel Processing Seçmeli 3 0 5
5 CSE4040 Cloud Computing Seçmeli 3 0 5
6 CSE4044 Software Project Management Seçmeli 3 0 5
7 CSE4053 Information Systems: Analysis and Design Seçmeli 3 0 5
8 CSE4054 Distributed Databases Seçmeli 3 0 5
9 CSE4056 Management of Information Systems Seçmeli 3 0 5
10 CSE4057 Information Systems Security Seçmeli 3 0 5
11 CSE4058 Fundamentals of Electronic Commerce Seçmeli 3 0 5
12 CSE4059 Internet Programming Seçmeli 3 0 5
13 CSE4060 Principles of Programming Languages Seçmeli 3 0 5
14 CSE4061 Compiler Design Seçmeli 3 0 5
15 CSE4062 Introduction to Data Science and Analytics Seçmeli 3 0 5
16 CSE4063 Fundamentals of Data Mining Seçmeli 3 0 5
17 CSE4066 Introduction to Cryptography Seçmeli 3 0 5
18 CSE4070 Software Frameworks Seçmeli 3 0 5
19 CSE4075 Wireless and Mobile Networks Seçmeli 3 0 5
20 CSE4082 Artificial Intelligence Seçmeli 3 0 5
21 CSE4083 Computer Graphics Seçmeli 3 0 5
22 CSE4084 Multimedia Systems Seçmeli 3 0 5
23 CSE4085 Human Computer Interaction Seçmeli 3 0 5
24 CSE4086 Mobile Device Programming Seçmeli 3 0 5
25 CSE4087 Embedded System Design Seçmeli 3 0 5
26 CSE4088 Inroduction to Machine Learning Seçmeli 3 0 5
27 CSE4093 Special Topics in Computer Engineering I Seçmeli 3 0 5
28 CSE4094 Special Topics in Computer Engineering II Seçmeli 3 0 5
29 CSE4095 Special Topics in Computer Engineering III Seçmeli 3 0 5
30 CSE4096 Special Topics in Computer Engineering IV Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > ENG-FTE Faculty Technical Electives
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE4072 Planning and Management of Research Seçmeli 3 0 5
2 CHE4060 Cost Management in Chemical Industries Seçmeli 3 0 5
3 CHE4080 Chemical Engineering for Sustainable Biosphere Seçmeli 3 0 5
4 CSE4044 Software Project Management Seçmeli 3 0 5
5 CSE4056 Management of Information Systems Seçmeli 3 0 5
6 CSE4057 Information Systems Security Seçmeli 3 0 5
7 CSE4062 Introduction to Data Science and Analytics Seçmeli 3 0 5
8 CSE4084 Multimedia Systems Seçmeli 3 0 5
9 CSE4088 Inroduction to Machine Learning Seçmeli 3 0 5
10 EE4056 Introduction to Information Systems Management Seçmeli 3 0 5
11 EE4057 Introduction to Systems Security Seçmeli 3 0 5
12 EE4062 Introduction to Image Processing Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
15 IE4055 Design of Experiments Seçmeli 3 0 5
16 IE4087 Introduction to Total Quality Management Seçmeli 3 0 5
17 ME3004 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
18 ME3022 Mechatronics Seçmeli 3 0 5
19 ME4018 Introduction to Robotics Seçmeli 3 0 5
20 ME4022 Control Systems Seçmeli 3 0 5
21 ME4033 Designing Quality Products Seçmeli 3 0 5
22 ME4051 Automotive Engineering Seçmeli 3 0 5
23 MGT4082 Advanced innovative Design Management for Entrepreneurship Seçmeli 3 0 5
24 MSE4073 Materials Engineering Economics and Plant Design Seçmeli 3 0 5
25 MSE4074 Total Quality Management in Materials Engineering Seçmeli 3 0 5

^