Lisans Programları
Lisans - Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği (İngilizce)Program Tanımları ^
Kuruluş
Türkiye’deki hızlı, plansız ve geniş kalkınma faaliyetleri ciddi çevre problemlerine yol açmaktadır. Çevre zararlarının en aza indirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmaya olan ihtiyacın artması, endüstride, kamu ve denetim kurumlarında çalışabilecek nitelikli çevre mühendislerine olan talebi başlatmıştır. Bugün Türkiye’de su temini, atıksu toplama ve bertarafı kadar su, atıksu, endüstriyel atıksu arıtımı ve katı atık yönetimi de önem kazanmıştır. Türkiye’de nüfusun hızlı artışıyla birlikte büyük şehirlere olan göç oranının artışı da talebi arttırmıştır.Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü 1990 yılında kurulmuş ve aynı yıl ilk öğrencilerini almıştır. Dört yıl sonra, 1994’te ilk öğrencilerini mezun etmiştir.Bu programın amacı karmaşık çevre problemlerine mühendislik çözümleri getirebilecek mühendisler yetiştirmektir. Bu nedenle, program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyolojik, kimyasal, ve fiziksel olgularını, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini, çevresel bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler. Eğitim süreleri boyunca onlardan farklı yerleşim yeri ve sanayilerden seçilmiş gerçek problemleri analiz etmeleri, çözüm getirmeleri ve değerlendirmeleri beklenir. Böylece çevre problemleri ve onların çözümleri konusunda teknik bilgi ve donanıma sahip olurlar. Öğrencilerin yazılı, sözlü sunumları ve bilgisayar becerileri eğitim müfredatında yüksek önceliğe sahiptir ve bu beceriler derslerle geliştirilir.

Kazanılan Derece
Çevre Mühendisi
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lise diplomasına sahip olmak. Üniversite Öğrenci Seçme Sınavı'nda sayısal alanda yeterli puanı almış olmak. İngilizce dil yeterliliği için uluslararası geçerliliği olan sınavlardan ya da Marmara Üniversitesi'nin dönem başında yaptığı sınavdan yeterli puan alanlar doğrudan birinci sınıfa başlayabilirler.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Yüksek öğretim kurumlarında öncel öğrenimin tanınması konusunda tam bir standardizasyon yoktur. 2 yıllık yüksekokul ve dengi okullardan mezun olup, dikey geçiş ile bölümümüze gelenler, önceki okullarından aldıkları transkript ile müracaat ederler. Kurulan komisyon tarafından incelenen transkriptte yer alan derslerden uygun olanları belirlenir ve öğrenci o derslerden muaf sayılır. Müfredatta yer alan muaf olunmayan diğer dersleri almak zorunludur.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümümüzün eğitim dili İngilizcedir. Bu konuda yeterli olmayan öğrenciler bir sene boyunca Yabancı Diller Bölümü hazırlık sınıfına devam ederler. Bölümümüz eğitim süresi 8 sömestrdir.240 AKTS kredisini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.
Program Profili
Program çevre ile ilgili karmaşık problemlere mühendislik çözümleri getirebilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çevre problemlerine doğru yaklaşım için gereken temel biyolojik, kimyasal, ve fiziksel olgularını, mühendislik ilkelerini, laboratuvar ve hesaplama becerilerini, çevresel bilgisayar uygulamalarını kapsamaktadır. Öğrenciler hem bireysel hem de takım halinde çalışmaya teşvik edilirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Özel Sektör
Sanayi: Procter& Gamble; Ford Otomotiv; BSH; Beksa; GSK İlaç; Novartis; Pfizer

Mühendislik Büroları: Hidrotek; Enotek; Biwater; PWT; Alkeİnşaat; Gezer Endüstri; MassArıtma; Arbiogaz

Kamu Sektörü
Çevre Bakanlığı ve İl Müdürlükleri
Belediye Kuruluşları (İSKİ, BUSKİ, İSTAÇ vb.)
TÜBİTAK ve Marmara Araştırma Merkezi
İstanbul Sanayi Odası (İSO); Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO)

Üniversiteler (Marmara, İTÜ, Boğaziçi, Yurt dışı)
Üst Derece Programlarına Geçiş
Programı tamamlayan öğrenciler lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlara başvurmaya hak kazanırlar. Öğrenciler ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) ve ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)sınavlarından aldıkları puana gore lisansüstü eğitime kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Çevre Mühendisliği Bölümü'nde neredeyse tüm derslerde öğrenciler 2 ara sınav ve bir sene sonu sınavı üzerinden değerlendirilirler.Sene sonu sınavlarının ağırlığı %40'tır. Dönem içinde yapılan ara sınavlar, projeler, ödevler ve quizlerin (derse göre değişir) toplam ağırlığı ise %60'tır. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.


Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler mezun olabilmeleri için toplam 240 AKTS krediyi tamamlamaları ve mezuniyet notlarının 4 üzerinden en az 2 olması gerekmektedir. Ayrıca 60 iş günlük zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )
Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)
Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği Bölümü

34722 Göztepe, İstanbulTel: 0216 348 02 92 (Santral) - 0216 348 13 69 (Bölüm Sekreteri)

Fax: 0216 348 13 69


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Ömer Akgiray

Bölüm Başkan Yardımcısı: Prof.Dr. Barış Çallı

Bölüm Başkan Yardımcısı: Yrd.Doç.Dr. Orhan Gökyay

Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Neslihan Semerci

WEB: http://enve.eng.marmara.edu.tr/tr/
Bölüm Olanakları
Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü eğitim kadrosunda 5 profesör, 2 doçent, 7 yardımcı doçent ve 8 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Bölümde su, atıksu, katı atık, tehlikeli atık yönetimi ve hava kirliliği konularında bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir

Laboratuar ve Laboratuar Hizmetleri:

Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları su, atıksu ve çamur analizi konularında hizmet vermektedir. Laboratuvarımız eğitim maksatlı faaliyetlerin yanı sıra özel ve kamuya ait kuruluşlara da hizmet vermektedir. Bölümde Eğitim, Araştırma, Pilot tesis ve Enstrümantal analiz laboratuvarları bulunmaktadır.

Bölümde bulunan analitik cihazlar:

HPLC (Shimadzu)

Ion Chromatograph (Shimadzu)

GC-MS (Shimadzu)

GC-FID/TCD ((Shimadzu)

GC-FID/ECD (Hewlett Packard)

TOC Analyzer (Tekmar Dohrmann)

UV/Vis Spectrophotometre (Shimadzu)

AAS (Perkin Elmer)

Fluorescent Microscope (Leica)

RT-PCR (Lightcycler-ROCHE)

D-Code System (BioRad)

PCR (Techne)
Program Çıktıları ^
1 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilir.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlar; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygular.
4 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve en az bir bilgisayar yazılımını etkin biçimde kullanır.
5 Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda veya bireysel olarak etkin biçimde çalışır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B2+ genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilgiye erişir, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
10 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye sahiptir; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma konularının farkındadır.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçlarının farkındadır.
Müfredat ^
D : Ders U: Uygulama
1. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu 2 0 2
2 CHEM1001 General Chemistry I Zorunlu 3 2 6
3 ENVE1000 Introduction to Environmental Engineering Zorunlu 2 0 3
4 MATH1001 Calculus I Zorunlu 4 0 6
5 ME1161 Engineering Drawing Zorunlu 1 2 5
6 PHYS1101 Physics I Zorunlu 3 0 4
7 PHYS1103 Physics Lab I Zorunlu 0 2 2
8 TRD121 Türk Dili I Zorunlu 2 0 2
Toplam 17 6 30
2. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Zorunlu 2 0 2
2 CHEM1002 General Chemistry II Zorunlu 3 2 6
3 CSE1123 Introduction to Computing Zorunlu 3 2 5
4 MATH1002 Calculus II Zorunlu 4 0 6
5 PHYS1102 Physics II Zorunlu 3 0 4
6 PHYS1104 Physics Lab II Zorunlu 0 2 2
7 TRD122 Türk Dili II Zorunlu 2 0 2
8 ENVE-NTE1 Non-Technical Elective - 1 Seçmeli 2 0 3
Toplam 19 6 30
3. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON2003 Introduction to Economics Zorunlu 3 0 4
2 ENVE2001 Environmental Engineering Chemistry I Zorunlu 3 2 6
3 ENVE2003 Environmental Engineering Ecology Zorunlu 3 0 4
4 ENVE2005 Environmental Engineering Hydrology Zorunlu 3 0 4
5 MATH2055 Differential Equations Zorunlu 3 0 4
6 ENVE2061 Basic Fluid Mechanics Zorunlu 2 2 5
7 NTE_2 Non-Technical Elective - 2 Seçmeli 2 0 3
Toplam 19 4 30
4. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ECON2004 Engineering Economy Zorunlu 2 0 4
2 ENVE2002 Environmental Engineering Chemistry II Zorunlu 3 2 6
3 ENVE2004 Engineering Hydraulics Zorunlu 3 2 6
4 ENVE2008 Environmental Engineering Process Chemistry Zorunlu 2 2 3
5 MATH2059 Numerical Methods Zorunlu 3 0 4
6 STAT2054 Statistics for Engineers Zorunlu 3 0 4
7 NTE_3 Non-Technical Elective - 3 Seçmeli 2 0 3
Toplam 18 6 30
5. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE3000 Summer Practice I Zorunlu 0 0 10
2 ENVE3001 Environmental Engineering Unit Operations Zorunlu 3 2 6
3 ENVE3003 Environmental Engineering Microbiology Zorunlu 2 2 5
4 ENVE3011 Water Supply Engineering Zorunlu 3 2 6
5 ENVE3041 Air Pollution Engineering Zorunlu 2 2 5
6 ENG-UE University Elective Seçmeli 2 0 3
7 TE_1 Technical Elective - 1 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 8 40
6. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE3002 Environmental Engineering Unit Processes Zorunlu 3 2 6
2 ENVE3022 Wastewater Engineering Zorunlu 3 2 6
3 ENVE3030 Solid Waste Engineering Zorunlu 2 2 5
4 ENVE3042 Air Pollution Control Processes Zorunlu 2 2 5
5 NTE_4 Non-Technical Elective - 4 Seçmeli 2 0 3
6 TE_2 Technical Elective - 2 Seçmeli 3 0 5
Toplam 15 8 30
7. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE4000 Summer Practice II Zorunlu 0 0 10
2 ENVE4101 Physical Chemical Processes Zorunlu 3 0 4
3 ENVE4111 Water Engineering Design Zorunlu 3 2 8
4 ENVE4130 Hazardous and Special Waste Management Zorunlu 3 0 4
5 ENVE4197 Engineering Project I Zorunlu 0 2 2
6 ISG121 İş Sağlığı ve Güvenliği I Zorunlu 2 0 2
7 TE_3,4 Technical Elective - 3-4 Seçmeli 3 0 10
Toplam 14 4 40
8. Dönem
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ISG122 İş Sağlığı ve Güvenliği II Zorunlu 2 0 2
2 ENVE4198 Engineering Project II Zorunlu 0 2 5
3 ENVE4122 Wastewater Engineering Design Zorunlu 3 2 8
4 ENVE4020 Industrial Pollution Control Zorunlu 3 0 5
5 TE_5 Technical Elective - 5 Seçmeli 3 0 5
6 ENG-FTE Faculty Technical Electives Seçmeli 3 0 5
Toplam 14 4 30
Seçmeli
2. Dönem > ENVE-NTE1 Non-Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
3. Dönem > NTE_2 Non-Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
4. Dönem > NTE_3 Non-Technical Elective - 3
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > ENG-UE University Elective
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
5. Dönem > TE_1 Technical Elective - 1
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE3004 Environmental Engineering Instrumental Analysis Seçmeli 3 0 5
2 ENVE3005 Environmental Impact Assessment Seçmeli 3 0 5
3 ENVE3006 Environmental Systems Engineering Seçmeli 3 0 5
4 ENVE3007 Environmental Management Seçmeli 3 0 5
5 ENVE3009 Law for Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ENVE3010 Public Health Seçmeli 3 0 5
7 ENVE3027 Soil and Ground Water Pollution Seçmeli 3 0 5
8 ENVE3035 Microbiology for Wastewater Engineering Seçmeli 3 0 5
9 ENVE3046 Air Pollution Meteorology Seçmeli 3 0 5
10 ENVE3094 Special Topics in Environmental Engineering I Seçmeli 3 0 5
11 ENVE4024 Anaerobic Treatment Seçmeli 3 0 5
12 ENVE4025 Sludge Treatment and Disposal Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4026 Wastewater Reuse Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4028 Operation of Treatment Plants Seçmeli 3 0 5
15 ENVE4042 Advanced Topics in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
16 ENVE4043 Particulate Control in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
17 ENVE4044 Air Pollution Modeling Seçmeli 3 0 5
18 ENVE4047 Air Pollution Measurement Methodologies Seçmeli 3 0 5
19 ENVE4048 Waste Gas Control Seçmeli 3 0 5
20 ENVE4052 Design of Environmental Engineering Structures Seçmeli 3 0 5
21 ENVE4061 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
22 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
23 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
24 ENVE4095 Special Topics in Environmental Engineering II Seçmeli 3 0 5
6. Dönem > NTE_4 Non-Technical Elective - 4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BUS1003 Entrepreneurship and Innovation Seçmeli 2 0 3
2 BUS1004 Strategic Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
3 BUS2005 International Business Seçmeli 2 0 3
4 CAS1001 Self Management Seçmeli 2 0 3
5 CAS1010 Our Biosphere Seçmeli 2 0 3
6 CAS1061 Geometric Origami Seçmeli 2 0 3
7 CAS2001 Energy for Physical Activity Seçmeli 2 0 3
8 CAS2002 Human Performance and Nutrition Seçmeli 2 0 3
9 CAS2003 Cardiopulmonary Resuscitation and First Aid Basics Seçmeli 2 0 3
10 CAS2004 Interpersonal Relations and Communication Seçmeli 2 0 3
11 CAS2005 Trekking and Orienteering Seçmeli 2 0 3
12 CAS3001 Earthquake and Rescue Principles Seçmeli 2 0 3
13 CAS3044 Positive Thinking Seçmeli 2 0 3
14 COMM2060 Communication Models and Techniques Seçmeli 2 0 3
15 FNCE3003 Investment Planning Seçmeli 2 0 3
16 HR1013 Career Development Seçmeli 2 0 3
17 HR4001 Career Orientation Seçmeli 2 0 3
18 HSS3002 Ethics in Engineering and Science Seçmeli 2 0 3
19 IKT1054 Industrial and Economic Sociology Seçmeli 2 0 3
20 INF1001 Information Literacy in Engineering Seçmeli 2 0 3
21 LAW2004 Labor Law Seçmeli 2 0 3
22 MAN1001 Principles of Managerial Economics & Financial Management Seçmeli 2 0 3
23 MGT1021 Design, Innovation and Entrepreneurship Seçmeli 2 0 3
24 MGT3082 Creativity And Innovation Management Seçmeli 2 0 3
25 MRK3082 Integrated Marketing Communication Seçmeli 2 0 3
26 MRK3084 Brand Creation/Branding Seçmeli 2 0 3
27 NTE1002 Effects Of Human Behaviour On Environment Seçmeli 2 0 3
28 NTE1003 The Culture of Radiation Safety Seçmeli 2 0 3
29 NTE1004 World Cultures Seçmeli 2 0 3
30 NTE1006 Basic Principles of Accessibility in Informatics and Technology Seçmeli 2 0 3
31 NTE1008 Cinema Seçmeli 2 0 3
32 NTE1010 Introduction to Finance for Engineers Seçmeli 2 0 3
33 OB2040 Industrial Psychology Seçmeli 2 0 3
34 OB2041 Behavioral Sciences for Engineers Seçmeli 2 0 3
35 OB3043 Organizational Behaviour Seçmeli 2 0 3
36 SOC3082 Environmental Sociology Seçmeli 2 0 3
37 YDA1001 German for Beginners Seçmeli 2 0 3
38 YDA1002 German Seçmeli 2 0 3
39 YDA1003 German Communication Seçmeli 2 0 3
40 YDA2001 Seminars in German Seçmeli 2 0 3
41 YDI1004 Report Writing in English Seçmeli 2 0 3
42 YDIS1001 Spanish For Begınners Seçmeli 2 0 3
43 YDIS1002 Spanish Seçmeli 2 0 3
6. Dönem > TE_2 Technical Elective - 2
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE3004 Environmental Engineering Instrumental Analysis Seçmeli 3 0 5
2 ENVE3005 Environmental Impact Assessment Seçmeli 3 0 5
3 ENVE3006 Environmental Systems Engineering Seçmeli 3 0 5
4 ENVE3007 Environmental Management Seçmeli 3 0 5
5 ENVE3009 Law for Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ENVE3010 Public Health Seçmeli 3 0 5
7 ENVE3027 Soil and Ground Water Pollution Seçmeli 3 0 5
8 ENVE3035 Microbiology for Wastewater Engineering Seçmeli 3 0 5
9 ENVE3046 Air Pollution Meteorology Seçmeli 3 0 5
10 ENVE3094 Special Topics in Environmental Engineering I Seçmeli 3 0 5
11 ENVE4024 Anaerobic Treatment Seçmeli 3 0 5
12 ENVE4025 Sludge Treatment and Disposal Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4026 Wastewater Reuse Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4028 Operation of Treatment Plants Seçmeli 3 0 5
15 ENVE4042 Advanced Topics in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
16 ENVE4043 Particulate Control in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
17 ENVE4044 Air Pollution Modeling Seçmeli 3 0 5
18 ENVE4047 Air Pollution Measurement Methodologies Seçmeli 3 0 5
19 ENVE4048 Waste Gas Control Seçmeli 3 0 5
20 ENVE4052 Design of Environmental Engineering Structures Seçmeli 3 0 5
21 ENVE4061 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
22 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
23 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
24 ENVE4095 Special Topics in Environmental Engineering II Seçmeli 3 0 5
7. Dönem > TE_3,4 Technical Elective - 3-4
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE3004 Environmental Engineering Instrumental Analysis Seçmeli 3 0 5
2 ENVE3005 Environmental Impact Assessment Seçmeli 3 0 5
3 ENVE3006 Environmental Systems Engineering Seçmeli 3 0 5
4 ENVE3007 Environmental Management Seçmeli 3 0 5
5 ENVE3009 Law for Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ENVE3010 Public Health Seçmeli 3 0 5
7 ENVE3027 Soil and Ground Water Pollution Seçmeli 3 0 5
8 ENVE3035 Microbiology for Wastewater Engineering Seçmeli 3 0 5
9 ENVE3046 Air Pollution Meteorology Seçmeli 3 0 5
10 ENVE3094 Special Topics in Environmental Engineering I Seçmeli 3 0 5
11 ENVE4024 Anaerobic Treatment Seçmeli 3 0 5
12 ENVE4025 Sludge Treatment and Disposal Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4026 Wastewater Reuse Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4028 Operation of Treatment Plants Seçmeli 3 0 5
15 ENVE4042 Advanced Topics in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
16 ENVE4043 Particulate Control in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
17 ENVE4044 Air Pollution Modeling Seçmeli 3 0 5
18 ENVE4047 Air Pollution Measurement Methodologies Seçmeli 3 0 5
19 ENVE4048 Waste Gas Control Seçmeli 3 0 5
20 ENVE4052 Design of Environmental Engineering Structures Seçmeli 3 0 5
21 ENVE4061 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
22 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
23 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
24 ENVE4095 Special Topics in Environmental Engineering II Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > TE_5 Technical Elective - 5
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 ENVE3004 Environmental Engineering Instrumental Analysis Seçmeli 3 0 5
2 ENVE3005 Environmental Impact Assessment Seçmeli 3 0 5
3 ENVE3006 Environmental Systems Engineering Seçmeli 3 0 5
4 ENVE3007 Environmental Management Seçmeli 3 0 5
5 ENVE3009 Law for Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
6 ENVE3010 Public Health Seçmeli 3 0 5
7 ENVE3027 Soil and Ground Water Pollution Seçmeli 3 0 5
8 ENVE3035 Microbiology for Wastewater Engineering Seçmeli 3 0 5
9 ENVE3046 Air Pollution Meteorology Seçmeli 3 0 5
10 ENVE3094 Special Topics in Environmental Engineering I Seçmeli 3 0 5
11 ENVE4024 Anaerobic Treatment Seçmeli 3 0 5
12 ENVE4025 Sludge Treatment and Disposal Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4026 Wastewater Reuse Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4028 Operation of Treatment Plants Seçmeli 3 0 5
15 ENVE4042 Advanced Topics in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
16 ENVE4043 Particulate Control in Air Pollution Seçmeli 3 0 5
17 ENVE4044 Air Pollution Modeling Seçmeli 3 0 5
18 ENVE4047 Air Pollution Measurement Methodologies Seçmeli 3 0 5
19 ENVE4048 Waste Gas Control Seçmeli 3 0 5
20 ENVE4052 Design of Environmental Engineering Structures Seçmeli 3 0 5
21 ENVE4061 Modeling and Computer Applications in Environmental Engineering Seçmeli 3 0 5
22 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
23 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
24 ENVE4095 Special Topics in Environmental Engineering II Seçmeli 3 0 5
8. Dönem > ENG-FTE Faculty Technical Electives
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U AKTS
1 BIOE4072 Planning and Management of Research Seçmeli 3 0 5
2 CHE4060 Cost Management in Chemical Industries Seçmeli 3 0 5
3 CHE4080 Chemical Engineering for Sustainable Biosphere Seçmeli 3 0 5
4 CSE4044 Software Project Management Seçmeli 3 0 5
5 CSE4056 Management of Information Systems Seçmeli 3 0 5
6 CSE4057 Information Systems Security Seçmeli 3 0 5
7 CSE4062 Introduction to Data Science and Analytics Seçmeli 3 0 5
8 CSE4084 Multimedia Systems Seçmeli 3 0 5
9 CSE4088 Inroduction to Machine Learning Seçmeli 3 0 5
10 EE4056 Introduction to Information Systems Management Seçmeli 3 0 5
11 EE4057 Introduction to Systems Security Seçmeli 3 0 5
12 EE4062 Introduction to Image Processing Seçmeli 3 0 5
13 ENVE4062 Energy and the Environment Seçmeli 3 0 5
14 ENVE4063 Construction Materials for Environmental Engineering  Seçmeli 3 0 5
15 IE4055 Design of Experiments Seçmeli 3 0 5
16 IE4087 Introduction to Total Quality Management Seçmeli 3 0 5
17 ME3004 Mathematical Modeling in Mechanical Engineering Seçmeli 3 0 5
18 ME3022 Mechatronics Seçmeli 3 0 5
19 ME4018 Introduction to Robotics Seçmeli 3 0 5
20 ME4022 Control Systems Seçmeli 3 0 5
21 ME4033 Designing Quality Products Seçmeli 3 0 5
22 ME4051 Automotive Engineering Seçmeli 3 0 5
23 MGT4082 Advanced innovative Design Management for Entrepreneurship Seçmeli 3 0 5
24 MSE4073 Materials Engineering Economics and Plant Design Seçmeli 3 0 5
25 MSE4074 Total Quality Management in Materials Engineering Seçmeli 3 0 5

^